Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1800672014
  
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam č.0104/01/03  Venclová Natália
  180.00,-
EUR
1800692014
  č.0047/01/01,0062/01/01
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam  Vojtech Dalibor
  210.00,-
EUR
1800702014
  č.0035/01/02,0032/01/02,0064/01/02
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam .  Vojtešek Bořivoj
  240.00,-
EUR
1800712014
  
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam č.055/01/01  Walther Philip
  180.00,-
EUR
1800502014
  
12.12.2014
  Posudok k prihláške č.0075/01/02  Fisher Kerry Dr.
  100.00,-
EUR
1800512014
  č.0085/01/02,0031/01/02,0095/01/02
12.12.2014
  posudky-spravodajca k prihláškam  Černušák Ivan
  240.00,-
EUR
1800522014
  
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam č.106/01/01  Eberhardsteiner Josef
  180.00,-
EUR
1800542014
  č.0043/01/01,0061/01/01,0068/01/01
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam  Gyulai Jozsef
  240.00,-
EUR
1800722014
  č.0090/01/02,0070/01/02
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam  Zima Ján
  210.00,-
EUR
1152842014
  Z 600 z 31.3.03
12.12.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  28.56,-
EUR
1152852014
  Z 600 z 31.3.03
12.12.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  4.92,-
EUR
1115592014
  
12.12.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  70.20,-
EUR
1115482014
  OM00012793
12.12.2014
  VaS od 11/2014- Areál prev.Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6834.12,-
EUR
1115492014
  OM00012795
12.12.2014
  VaS a ZV-01.11.14 -30.11.14-Areál prev-Dúbr. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7365.22,-
EUR
1115502014
  503-00070-000, 36802
12.12.2014
  VaS 08.11.13-07.12.14 - SENEC 1  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1115512014
  OM00036801
12.12.2014
  ZV - 11/2014 -Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1115522014
  OM00036800
12.12.2014
  ZV - 11/2014-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  85.15,-
EUR
1115532014
  OM00017234
12.12.2014
  ZV - 11/2014 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  49.76,-
EUR
1115542014
  OM00017233
12.12.2014
  ZV - 11/2014-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1115552014
  OM00017228
12.12.2014
  VaS- 16.10.14-18.11.14 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  298.68,-
EUR
1702002014
  UVS/227/2014
12.12.2014
  stravné,ubyt. ZH MAD  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  415.20,-
EUR
1701982014
  UVS/228/2014
12.12.2014
  stravné pre ZH MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  147.00,-
EUR
1701932014
  UVSú178/2014 - 12.9.14
12.12.2014
  stravné pre ZH MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  250.80,-
EUR
1701942014
  UVS/239/2014 - 4.11.14
12.12.2014
  stravné pre ZH MAD  Ústav merania SAV
00598411
  323.40,-
EUR
1701962014
  UVS/251/2014
12.12.2014
  stravné pre ZH MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  181.00,-
EUR
1701972014
  UVS/251/2014
12.12.2014
  stravné pre ZH MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  186.80,-
EUR
1702012014
  UVS/252/2014
12.12.2014
  stravné,ubyt. ZH MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  912.38,-
EUR
1702022014
  UVS/253/2014
12.12.2014
  cestovné ZH MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  24.90,-
EUR
1115472014
  obj.č.340/14 z 5.12.14
11.12.2014
  Dejiny SAV-autor Dušan Koiváč a kolektív/8 ks/  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  208.00,-
EUR
1115442014
  600/MO/186 z 31.3.13
11.12.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  517.68,-
EUR
1115402014
  Z4A00/2523
11.12.2014
  poštovné za 11/2014-zahr.oddelenie  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  368.75,-
EUR
1115462014
  Zmluva
11.12.2014
  Sim karty - ks-Pavilón lekárskych vied  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  39.98,-
EUR
1152802014
  č.80490
11.12.2014
  doúčtovanie k fa 1152802014  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  0.04,-
EUR
1115352014
  Zml.účinná 29.12.13
11.12.2014
  poskytnutie právnych služieb-MArtin Kochol  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  99.27,-
EUR
1115362014
  Zml.účinná 21.6.14
11.12.2014
  poskytnutie právnych služieb-Gonda Prvá Tesárska  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  478.52,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)