Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1100412014
  
08.01.2014
  koncesoniarsky poplatok 2014  RTVS s.r.o.,Bratislava
36857432
  955.92,-
EUR
1150012014
  CR 7.1.2014
08.01.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  675.16,-
EUR
1150022014
  CR 7.1.2014
08.01.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  590.09,-
EUR
1100322014
  TBOW31244059
08.01.2014
  mobil.telef.-Pastorek,Malík  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  526.80,-
EUR
1100332014
  TBOW31235164
08.01.2014
  mobil.telef.-Imrich  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  179.40,-
EUR
1100342014
  1010053203
08.01.2014
  telef.poplatky 12/2013  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  548.71,-
EUR
1100312014
  prihláška
08.01.2014
  škol. ročné zúčtov.dane 2013-Boušková R., Badíková  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  98.00,-
EUR
1100262014
  Z 301.121-29.11.1999
07.01.2014
  OLO 12/2013  HM SR ,BA
00603481
  1119.49,-
EUR
1100222014
  5894/03 z 16.9.2003
07.01.2014
  vyúč.VAS od 30.11.13-29.12.13-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.56,-
EUR
1100212014
  7024976
07.01.2014
  rozšírený internet 01/2014 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1100282014
  
07.01.2014
  predpl publik.,,Čo má vedieť mzdová účtovn. 2014  AJFA+AVIS s.r.o., Žilina
31602436
  49.50,-
EUR
1100152014
  HP-0176/0660056/02
07.01.2014
  01/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1100162014
  HP-0176/0660056/02
07.01.2014
  01/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1100292014
  platba kartou
07.01.2014
  Novoročný koncert 2014  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  1006.07,-
EUR
1100302014
  platba kartou
07.01.2014
  Novoročný koncert 2014  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  250.85,-
EUR
1100182014
  Z z dodatok č.3 z 12.11.13
07.01.2014
  záloha el.energie 01/2014-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1100202014
  Z 3.11.2004
07.01.2014
  vyúč.el.energie 01.01.13-31.12.13-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  290.03,-
EUR
1100232014
  Z 3105193450
07.01.2014
  vyúčtov.el.en.01.01.13-31.12.13-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  249.13,-
EUR
1100242014
  Z 3105104416
07.01.2014
  vyúčtov.el.en.01.01.13-31.12.13-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  112.96,-
EUR
1100252014
  Z 3105254227
07.01.2014
  vyúčtov.el.en. 24.05.13-31.12.13-SENEC 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  370.26,-
EUR
1100122014
  *0750901002
07.01.2014
  02/2014 - byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1100132014
  *0750901102
07.01.2014
  02/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1100142014
  *0750901202
07.01.2014
  02/2014-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1100192014
  nájomná zmluva
07.01.2014
  nájomné za pozemok na par.č.548/114 za rok 2014  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  1.00,-
EUR
1100272014
  Z -účinná 10.7.2013
07.01.2014
  odb.práce.bjekt biomedic.pav.mat.vied BA- 12/2013  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1100172014
  Z 701.04
07.01.2014
  DNV teplo 01/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2937.78,-
EUR
1100042014
  
03.01.2014
  prac.cesta p.Komžík-rokovanie SNEMU 17.12.2013  Astronomický ústav SAV
00166529
  22.26,-
EUR
1100052014
  3100324998
03.01.2014
  Plyn 1/2014-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1100062014
  3100197715
03.01.2014
  Plyn 1/2014-Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1100072014
  3100037510
03.01.2014
  Plyn 1/2014-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1100082014
  3100037515
03.01.2014
  Plyn 1/2014-Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1191.00,-
EUR
1100092014
  3100037524
03.01.2014
  Plyn 1/2014-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  126.00,-
EUR
1100102014
  3100037532
03.01.2014
  Plyn 1/2014-Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  373.00,-
EUR
1100112014
  3100037542
03.01.2014
  Plyn 1/2014-ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  250.00,-
EUR
1100022014
  CR 1/2013
02.01.2014
  vianočné posedenie 2013  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  156.82,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)