Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1100722014
  obj.č.4/14 z 3.1.14
15.01.2014
  mini zákusky na 10.1.2014-Noovročný koncert  Iveta Škvareninová-IDEAL SERVI
34884548
  331.20,-
EUR
1100682014
  obj.č.4/2013 z 7.1.2013
14.01.2014
  pranie bielizne - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  198.49,-
EUR
1100692014
  obj.č.3/2013 z 7.1.2013
14.01.2014
  pranie bielizne - ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  96.23,-
EUR
1100672014
  Z 9103891839 z 24.11.2006,OM4101454080
14.01.2014
  plyn 1/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5500.00,-
EUR
1100662014
  1.4.1997
14.01.2014
  11/2013 - údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1100512014
  4101454080
13.01.2014
  vyúč.plynu 1.12.13-31.12.13-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  643.18,-
EUR
1100542014
  OM00012793
13.01.2014
  VaS od 01.12.13-31.12.13-SÚZ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6091.44,-
EUR
1100552014
  OM00012795
13.01.2014
  VaS od 01.12.13-31.12.13 areál prev-Dúbrav. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7646.04,-
EUR
1100562014
  OM00036800
13.01.2014
  ZV od 01.12.13-31.12.13 -Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  89.06,-
EUR
1100572014
  OM00036801
13.01.2014
  ZV od 01.12.13-31.12.13 -Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.12,-
EUR
1100582014
  OM00017230
13.01.2014
  VaS od 09.11.13-06.12.13 -Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  50.47,-
EUR
1100592014
  OM00017233
13.01.2014
  ZV od 01.12.13-31.12.13-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.95,-
EUR
1100602014
  OM00017234
13.01.2014
  ZV od 01.12.13-31.12.13 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.05,-
EUR
1100622014
  Z 4140000853 z 29.6.10
13.01.2014
  kábl.telev.I.Q.2014-ubyt.Dúbrav.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  59.40,-
EUR
1100632014
  Z 4140000868 z 29.6.10
13.01.2014
  kábl.telev.I.Q.2014-ubyt.Dúbrav.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  59.40,-
EUR
1100642014
  Z 4140000854 z 29.6.10
13.01.2014
  kábl.telev.I.Q.2014-ubyt.Dúbrav.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  59.40,-
EUR
1100652014
  Z 4140000855 z 29.6.10
13.01.2014
  kábl.telev.I.Q.2014-ubyt.Dúbrav.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  56.40,-
EUR
1100612014
  ZoD 30.7.2009
13.01.2014
  upratovanie 12/2013- Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1100532014
  701.04
13.01.2014
  dodávka tepla 12/2013-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1776.02,-
EUR
1100522014
  10.10.2013
13.01.2014
  Koordinátor BOZP 12/2013  VEO-PREVENT s.r.o.
36687073
  216.00,-
EUR
1100482014
  obj.č.428/13 z 12.12.13
10.01.2014
  tabl.,soľ,rozbor a chem.úprav.vody-kot.areál Dúb.c  AQUATECH PLUS s.r.o.
47467223
  320.00,-
EUR
1100492014
  16703747,16703750
10.01.2014
  mesačný poplatok 1/2014-areál prev.Dúbrav.cesta  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  51.06,-
EUR
1100472014
  Z 80490-12.12.05
10.01.2014
  potraviny - NK 2014  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  49.55,-
EUR
1100502014
  obj.č.6/2014 z 9.1.2014
10.01.2014
  strav.lístky /300 ks á 2,04/-areál prev.Dúbr.cesta  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  612.00,-
EUR
1100422014
  Ú- SAV/LC/2002/02
09.01.2014
  servisný poplatok za 1/2014  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1100442014
  1010053202
09.01.2014
  Telef.hovory 12/2013- prev.areal.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  346.66,-
EUR
1100452014
  
09.01.2014
  PHM -16.12.13-30.12.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  291.70,-
EUR
1100462014
  obj.č.1/14 z 3.1.14
09.01.2014
  stravné poulážky 5000 ks / 3,00 € /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  15450.00,-
EUR
1100432014
  28.2.2007
09.01.2014
  telef.hovory 12/2013  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  231.01,-
EUR
1100352014
  3105169208
08.01.2014
  vyúč.el.ener.01.01.13-31.12.13-Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.14,-
EUR
1100362014
  3105034186
08.01.2014
  vyúč.el.ener.01.01.13-31.12.13-Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12.96,-
EUR
1100372014
  3105189687
08.01.2014
  vyúč.el.ener.01.01.13-31.12.13-Royova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  215.11,-
EUR
1100382014
  3105265666
08.01.2014
  vyúč.el.ener.01.01.13-31.12.13-SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  0.12,-
EUR
1100392014
  3105131771
08.01.2014
  vyúč.el.ener.01.01.13-31.12.13 - ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -0.01,-
EUR
1100402014
  3105171861
08.01.2014
  vyúč.el.ener.01.01.13-31.12.13 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -80.42,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)