Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1100972014
  3105169208
21.01.2014
  záloha.el.ener.01.01.13-31.01.14-Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  72.13,-
EUR
1100982014
  Z 3105193450
21.01.2014
  záloha elektr..energia 1/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.71,-
EUR
1150092014
  Z 15.3.11
21.01.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  1027.18,-
EUR
1150082014
  Z 1.3.07
21.01.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  522.18,-
EUR
1101032014
  platba kartou
21.01.2014
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  694.49,-
EUR
1101042014
  platba kartou
21.01.2014
  dózy na potraviny  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  166.81,-
EUR
1150112014
  platba kartou
21.01.2014
  potraviny  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  225.88,-
EUR
1101022014
  Z 31.03.2010
21.01.2014
  potraviny - Novoročný Koncert 2014  Mudr.Orbán Anton
32069006
  794.56,-
EUR
1150062014
  Z z 23.4.07
21.01.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  512.66,-
EUR
1100912014
  Z č.2007/600/47
20.01.2014
  paušálne poplatky 1.polrok 2014-areál Dúbr.cesta  Agris TT, s.r.o.
36247103
  107.57,-
EUR
1500012014
  184/E/062
20.01.2014
  stavebné práce 12/2013  HANT BA,a.s.
36328375
  135249.05,-
EUR
1100842014
  Z4101453920 z 28.12.12-095/ČEZ-SK/2013
20.01.2014
  plyn 12/2013-areál prev.Dúbr.cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  84295.11,-
EUR
1100852014
  Z 3105193450
20.01.2014
  elektr.energia 1/2014  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.71,-
EUR
1100832014
  3108011310
20.01.2014
  vyúč.el.energie 12/2013-areal prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  50660.97,-
EUR
1100872014
  OM00017231
20.01.2014
  VaS 29.11.3-20.12.13-DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  368.65,-
EUR
1100882014
  OM00017228
20.01.2014
  VaS 19.11.13-16.12.13  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  313.79,-
EUR
1100892014
  objednávka
20.01.2014
  inzercia-odborný referent/ka na finančnom odbore  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  82.80,-
EUR
1100822014
  1.4.1997
20.01.2014
  12/2013 - údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1100862014
  
20.01.2014
  vyúčtov.Finančný spravodajca 2013  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  42.62,-
EUR
1100922014
  Z 16.1.2014
20.01.2014
  výpožička-nebyt. priest.-služby-Dúbr.cesta  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  69.76,-
EUR
1100902014
  obj.č.2/2014 z 3.1.2014
20.01.2014
  vstupenky na Novoroč. koncert,hudob. prog.2x250 ks  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  328.80,-
EUR
1100812014
  obj.č.376/A z 27.11.13
17.01.2014
  pozvánky na vianočné posedenie .12.13-150 ks  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  96.00,-
EUR
1100782014
  Z274/2004 z 27.10.04
17.01.2014
  olo lokvid.odpadovej vody a kalu-ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1100772014
  3105265666
17.01.2014
  záloha.el.ener.01.01.14-31.01.14-SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1100792014
  1026246
17.01.2014
  pauš.popl. - Komfort-DNV -01/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1300012014
  Z 167/E/062
17.01.2014
  prístr.vybav. a stav.práce 12/13-Pav.mat.vied  ALBERTUS a.s.
47078715
  939978.74,-
EUR
1400012014
  Z166/E
17.01.2014
  stavebné práce a prístr.vybav.12/13-Pavilón Biomed  ALBERTUS a.s.
47078715
  1624812.82,-
EUR
1100802014
  0002471
17.01.2014
  doúč.poist.zmluvy od 28.11.13  D.A.S.
47250569
  102.61,-
EUR
1100762014
  
16.01.2014
  popl.káblová televízia-I.Q.2014  OptoSat s.r.o.
43821898
  95.04,-
EUR
1100752014
  1026246
16.01.2014
  pauš.popl. - DNV - 12/2013, internet 1/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  48.44,-
EUR
1100742014
  5.93981
16.01.2014
  telef.popl. 08.12.-07.01.2014-Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2295.19,-
EUR
1150032014
  Z 80490 z 12.12.05
16.01.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  77.13,-
EUR
1100712014
  Z4A00/2523
15.01.2014
  poštovné za 12/2013  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  773.70,-
EUR
1100702014
  D.č.1/2009-D1/2011-7-311
15.01.2014
  údržba zelene za II. a III.Q.2013,CO a PO-Dúbr.ces  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  516.81,-
EUR
1100732014
  obj.č.3/14 z 3.1.2014
15.01.2014
  program Novoročný koncert 014  Okša -production
11769696
  2400.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)