Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101272014
  Z 1206228-1
28.01.2014
  elektr.energia I.záloha 2014 - Donovaly  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  2698.00,-
EUR
1150122014
  Z 600 z 31.3.03
27.01.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  71.45,-
EUR
1150132014
  Z 600 z 31.3.03
27.01.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  174.95,-
EUR
1101212014
  4100023511-3100011686
27.01.2014
  záloha plyn 01.01.14-31.01.14-Trenčianske Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1101182014
  503-00070-000
27.01.2014
  VaS 09.10.13-08.01.14-SENEC 1  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1101192014
  503-00140-000
27.01.2014
  VaS 09.10.13-08.01.14-SENEC 2  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1150172014
  Z 80490 z 12.12.05
27.01.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  192.69,-
EUR
1150142014
  Z z 23.4.07
27.01.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  301.36,-
EUR
1150162014
  CR 7.1.2014
27.01.2014
  potraviny  Mudr.Orbán Anton
32069006
  409.93,-
EUR
1101202014
  Z 12025112
27.01.2014
  I.Q.2014-podpora Softip  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1150152014
  Z 15.3.11
27.01.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  936.88,-
EUR
1101132014
  3106024848
24.01.2014
  elektr.energie 01.01.14 - 31.01.14-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4643.32,-
EUR
1101142014
  3105034186
24.01.2014
  el.ener.01.01.14 - 31.01.14 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.96,-
EUR
1101162014
  obj.č.16/14 z 20.1.14
24.01.2014
  oprava automatickej závory-areál Dúbr.cesta  TRITON,spol.s.r.o.
31323642
  63.60,-
EUR
1101152014
  TBOW41252010
24.01.2014
  telefonne mobily - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  3261.00,-
EUR
1101172014
  D.č.1/2009-D1/2011-7-311
24.01.2014
  vyúč.energie 11-12/2013 - Dúbravska cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  -1052.66,-
EUR
1101102014
  600/MO/186 z 31.3.13
23.01.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  56.16,-
EUR
1101072014
  
23.01.2014
  PHM 08.01.14-15.01.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  912.32,-
EUR
1101082014
  obj.č.422/13 z 12.12.13
23.01.2014
  doúč.k fa1119112013-mal.práce Ú SAV  BAUSTA,s.r.o.
43847137
  387.64,-
EUR
1101092014
  obj.č.8/14 z 15.1.2014
23.01.2014
  oprava vodovodu v kolektore areál prev.Dúb.cesta  HI-BEVEL s.r.o.
47246502
  2947.20,-
EUR
1101112014
  Z č.90213 z 27.11.2000
23.01.2014
  Ochrana objektu 2014 - Ú SAV  Ministerstvo vnútra Slov.rep.
00151866
  101.52,-
EUR
1101122014
  Z č.90213 z 27.11.2000
23.01.2014
  poskyt.prenosové cesty k ochr.obj.2014 - Ú SAV  Ministerstvo vnútra Slov.rep.
00151866
  47.40,-
EUR
1101052014
  3106024848
22.01.2014
  vyúč.elektr.energie 01.01.13-31.12.13-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -4403.44,-
EUR
1101062014
  obj.č.398/13 z 6.12.13
22.01.2014
  pracov.obuv,prac.odev,uterákyfroté,utierky-ZJ  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  447.00,-
EUR
1100992014
  600/MO/186 z 31.3.13
21.01.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  37.44,-
EUR
1101002014
  600/MO/186 z 31.3.13
21.01.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  215.64,-
EUR
1101012014
  600/MO/186 z 31.3.13
21.01.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  104.83,-
EUR
1150042014
  Z 600 z 31.3.03
21.01.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  182.24,-
EUR
1150052014
  Z 600 z 31.3.03
21.01.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  194.40,-
EUR
1150072014
  CR 7.1.14
21.01.2014
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  32.00,-
EUR
1150102014
  Z 1.11.06
21.01.2014
  potraviny kuchyňa a Novoročný koncert  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  155.52,-
EUR
1100932014
  Z 1206228-1
21.01.2014
  vyúč.elektr.energie 01.01.13-31.12.13-Donovaly  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  955.50,-
EUR
1100942014
  3105131771
21.01.2014
  záloha elektr.energie 01.01.14-30.06.14-ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  190.26,-
EUR
1100952014
  3105189687
21.01.2014
  záloha el.ener.01.01.14-31.03.14-Royova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  174.01,-
EUR
1100962014
  Z 3.11.2004
21.01.2014
  záloha el.energie 01.01.14-30.06.14-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7044.23,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)