Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101552014
  UVS14/2014/KRI
03.02.2014
  ZPC-Baranč.-Krištof.-BRUS.11.02.-13.02.14-INCOMERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  913.80,-
EUR
1101562014
  Z 01/2012/SZ/IHPE
03.02.2014
  odbor.prehl.a servisná činnosť-1/2014-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1101572014
  Z 01/2012/SZ/IHPE
03.02.2014
  odbor.prehl.a servisná činnosť-1/2014-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1101522014
  obj.č.20/2014 z 28.1.2014
03.02.2014
  oprava pračky - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  18.00,-
EUR
1101532014
  obj.č.3/2013 z 7.1.2013
03.02.2014
  pranie bielizne-ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  49.81,-
EUR
1101542014
  obj.č.3/2013 z 7.1.2013
03.02.2014
  pranie bielizne-ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  153.51,-
EUR
1101512014
  Z -účinná 10.7.2013
03.02.2014
  odb.práce.bjekt biomedic.,pav.mat.vied BA- 01/2014  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1500022014
  Z č.184/E/062 z 30.4.2013
31.01.2014
  dodanie a inštal.prístroj.vybav.-Pav.mat.vied-KE  Lomtec.com a.s.
35795174
  561652.80,-
EUR
1101472014
  Z č.411018465
31.01.2014
  poistenie majetku-PROMATECH - KE  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  98.29,-
EUR
1101482014
  Z č.411018463
31.01.2014
  poistenie majetku-Pavilón Biomedicína BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  53.33,-
EUR
1101492014
  Z č.411018464
31.01.2014
  poistenie majetku-Pavilón Mater.vied- BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  109.34,-
EUR
1101462014
  
31.01.2014
  medaila -Andrej Pázman  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  17.00,-
EUR
1101442014
  obj.č.7/14 z 13.1.14
30.01.2014
  spoluúčasť k fa 2014001-PEUGEOT EXPERT  PARTL Univerzal, BA
11893478
  66.00,-
EUR
1101452014
  obj.č.13/14 z 20.1.14
30.01.2014
  výmena neónových svetiel-ref.prev.areál Dúbr.cesta  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  957.18,-
EUR
1101432014
  Z 16.1.2014
29.01.2014
  2/2014 -výpožička-nebyt. priest.-služby-Dúbr.cesta  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1101382014
  OM00017229
29.01.2014
  VaS od 19.12.13 - 18.01.14 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1101392014
  OM00017227
29.01.2014
  VaS od 22.12.13 - 21.01.14 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  55.73,-
EUR
1101422014
  
29.01.2014
  ddodávka a montáž protipož.okno - ubyt.Royova  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  403.20,-
EUR
1101402014
  obj.č.5/14 z 3.1.2014
29.01.2014
  revízia a čistenie komínov - objekty Ú SAV  KOMINÁR s.r.o.
47229632
  280.00,-
EUR
1101412014
  obj.č.217/13 z 29.7.13
29.01.2014
  oprava radiátora,ubytovňa SAV - DNV  IG Stavebniny, Námestovo
35381922
  324.00,-
EUR
1101302014
  Z z dodatok č.3 z 12.11.1
28.01.2014
  záloha el.energie 02/2014-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1101222014
  *0750901002
28.01.2014
  03/2014 - byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1101232014
  *0750901102
28.01.2014
  03/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1101242014
  *0750901202
28.01.2014
  03/2014-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1101312014
  obj.č.3/2013 z 7.1.2013
28.01.2014
  pranie bielizne - ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  125.63,-
EUR
1101322014
  obj.č.3/2013 z 7.1.2013
28.01.2014
  pranie bielizne - ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  51.06,-
EUR
1101332014
  obj.č.3/2013 z 7.1.2013
28.01.2014
  pranie bielizne - ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  106.63,-
EUR
1101342014
  obj.č.3/2013 z 7.1.2013
28.01.2014
  pranie bielizne - Jaskov Rad  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  115.24,-
EUR
1101352014
  obj.č.3/2013 z 7.1.2013
28.01.2014
  pranie bielizne - Dúbravska cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  153.20,-
EUR
1101362014
  obj.č.3/2013 z 7.1.2013
28.01.2014
  pranie bielizne - Šancova  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  100.09,-
EUR
1101372014
  obj.č.4/2013 z 7.1.2013
28.01.2014
  pranie bielizne - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  186.10,-
EUR
1101252014
  HP-0176/0660056/02
28.01.2014
  02/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1101262014
  HP-0176/0660056/02
28.01.2014
  02/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1101282014
  Z 701.04
28.01.2014
  DNV teplo 02/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2950.83,-
EUR
1101292014
  Z 9103891839 z 24.11.2006
28.01.2014
  plyn 2/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3967.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)