Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101852014
  Z 3105193450
07.02.2014
  elektr.energia 2/2014-Šancova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.71,-
EUR
1101862014
  3105265666
07.02.2014
  záloha.el.ener.01.02.14-28.02.14-SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1150212014
  Z 15.3.11
07.02.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  708.26,-
EUR
1101762014
  3105254227
06.02.2014
  el.energia 1/2014-SENEC 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  53.82,-
EUR
1101772014
  3105034186
06.02.2014
  el.ener.02/2014 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.96,-
EUR
1101782014
  Z 3105104416
06.02.2014
  záloha elektr..energia 2/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.71,-
EUR
1101792014
  3105169208
06.02.2014
  záloha.el.ener.2/2014 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  72.13,-
EUR
1500032014
  184/E/062
06.02.2014
  stavebné práce 1/2014-PROMATECH  HANT BA,a.s.
36328375
  174817.58,-
EUR
1101822014
  1010053203
06.02.2014
  telef.poplatky 1/2014  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  556.82,-
EUR
1101802014
  zml.č.89/2003
06.02.2014
  čistenie šatstva-areál prev.Dúbravska cesta  INPROKOM s.r.o., BA 2
31342680
  54.20,-
EUR
1101832014
  
06.02.2014
  nákl.spotrebovanej ener. 10-12/13-stavba PROMATECH  THS ústavov SAV Košice
00111643
  1689.48,-
EUR
1101812014
  objednávka
06.02.2014
  inzercia- referent/ka na medzinárodnej spolupráce  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  82.80,-
EUR
1101842014
  
06.02.2014
  pracov.obuv,prac.odev-areál prev.Dúbr.cesta  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  205.70,-
EUR
1101682014
  5894/03 z 16.9.2003
05.02.2014
  VaS 30.12.13-29.01.14-Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1101692014
  OM00017230
05.02.2014
  VaS od 07.12.13-09.01.14-Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  50.71,-
EUR
1101702014
  Ú- SAV/LC/2002/02
05.02.2014
  servisný poplatok za 2/2014  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1101732014
  7024976
05.02.2014
  rozšírený internet 02/2014 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1101722014
  obj.č. 19/14 z 24.1.2014
05.02.2014
  monitóring médií 1/2014  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1101752014
  Zmluva 1.1.2014
05.02.2014
  služby PR - 1/2014  Mgr.Katarína Selecká
46025197
  450.00,-
EUR
1101742014
  Z 11/2013
05.02.2014
  PR služby 1/2014  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  2040.00,-
EUR
1101712014
  ZoD 30.7.2009/Dodato dohoda o dielo 11.8.2010
05.02.2014
  upratovanie 01/2014- Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1150192014
  Z 1.3.07
04.02.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  712.56,-
EUR
1101662014
  č.8080096974
04.02.2014
  povinné zmluvné pois.motor.voz. 01.03.14-28.02.15  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  2252.19,-
EUR
1150202014
  CR 7.1.2014
04.02.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1029.33,-
EUR
1150182014
  CR 7.1.14
04.02.2014
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  22.40,-
EUR
1101672014
  OM00030996
04.02.2014
  doúčtovanie k fa 1105342013-Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  0.38,-
EUR
1101582014
  3100037515
04.02.2014
  Plyn 2/2014 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1154.00,-
EUR
1101592014
  4100023511-3100011686
04.02.2014
  záloha plyn 02/2014 - Trenčianske Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1101602014
  3100324998
04.02.2014
  Plyn 2/2014 - Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1101612014
  3100197715
04.02.2014
  Plyn 2/2014 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1101622014
  3100037542
04.02.2014
  Plyn 2/2014 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  242.00,-
EUR
1101632014
  3100037524
04.02.2014
  Plyn 2/2014 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  122.00,-
EUR
1101642014
  3100037532
04.02.2014
  Plyn 2/2014 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  361.00,-
EUR
1101652014
  3100037510
04.02.2014
  Plyn 2/2014 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  438.00,-
EUR
1101502014
  CR 1/2013
03.02.2014
  Novoročný koncert 2014  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  365.94,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)