Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102092014
  obj.č.25/14 z 31.1.14
13.02.2014
  odvoz a likvid.vyrad.nepotreb.kanc.nábytku-Ú SAV  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  4042.80,-
EUR
1102112014
  obj.č.9/14 z 16.1.14
13.02.2014
  oprava a kontr.zabezp.systému-Areál prev.Dúb.cesta  Štefan Zorád-CB PRAKTIC PRO
04164061
  402.16,-
EUR
1150302014
  Z z 23.4.07
13.02.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  561.84,-
EUR
1102102014
  Z 701.04
13.02.2014
  vyúč.tepla - DNV- 1/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1709.40,-
EUR
1102002014
  Zmluva od 25.1.2014
12.02.2014
  realizácia podujatia Vedecké kaviarne - 2/2014  Slovak Media Consulting
46069984
  1124.00,-
EUR
1400022014
  Z166/E
12.02.2014
  stavebné práce a prístr.vybav.1/14-Pavilón Biomed  ALBERTUS a.s.
47078715
  6283340.10,-
EUR
1300022014
  Z 167/E/062
12.02.2014
  prístr.vybav. a stav.práce 1/14-Pav.mat.vied  ALBERTUS a.s.
47078715
  1799193.43,-
EUR
1150292014
  Z 600 z 31.3.03
12.02.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  122.11,-
EUR
1101992014
  Z4A00/2523
12.02.2014
  poštovné za 1/2014  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  673.75,-
EUR
1102012014
  OM00012795
12.02.2014
  VaS od 01.1.14-31.1.14 areál prev-Dúbrav. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7188.92,-
EUR
1102022014
  OM00012793
12.02.2014
  VaS od 01.01.14-31.01.14-areál prev.Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6669.17,-
EUR
1102032014
  OM00036800
12.02.2014
  ZV-1/2014-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  88.48,-
EUR
1102042014
  OM00036801
12.02.2014
  ZV -1/2014 -Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.38,-
EUR
1102052014
  OM00017233
12.02.2014
  ZV -1/2014-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1102062014
  OM00017234
12.02.2014
  ZV -1/2014 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  50.87,-
EUR
1102072014
  OM00017228
12.02.2014
  VaS-17.12.13-17.01.14-ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  345.37,-
EUR
1150222014
  Z 80490 z 12.12.05
11.02.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  248.51,-
EUR
1150232014
  Z 1.11.06
11.02.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  116.64,-
EUR
1150282014
  CR 7.1.2014
11.02.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  910.06,-
EUR
1150262014
  Z z 23.4.07
11.02.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  397.44,-
EUR
1150242014
  Z z 23.4.07
11.02.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  426.00,-
EUR
1150252014
  Z 15.3.11
11.02.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  438.74,-
EUR
1150272014
  Z 1.3.07
11.02.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  618.80,-
EUR
1101922014
  3105254227
10.02.2014
  el.energia 2/2014-SENEC 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  53.82,-
EUR
1101982014
  16703747,16703750
10.02.2014
  mesačný poplatok 2/2014-areál prev.Dúbrav.cesta  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  57.35,-
EUR
1101942014
  16074343,16082161, Z.28.2.2007
10.02.2014
  telef.hovory 1/2014  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  313.44,-
EUR
1101972014
  10.10.2013
10.02.2014
  Koordinátor BOZP 1/2014 - PROMATECH  VEO-PREVENT s.r.o.
36687073
  216.00,-
EUR
1101952014
  
10.02.2014
  PHM 16.01.14 - 31.01.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1117.02,-
EUR
1101962014
  
10.02.2014
  refund.cestov.príkaz Krištín - Vedecké kolégia  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  35.39,-
EUR
1101932014
  4101454080
10.02.2014
  vyúč.plynu 1.1.14-31.1.14 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -220.98,-
EUR
1101882014
  1010053202
07.02.2014
  Telef.hovory 01/2014 - prev.areal.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  351.56,-
EUR
1101872014
  Z 301.121-29.11.1999
07.02.2014
  OLO 1/2014  HM SR ,BA
00603481
  1237.61,-
EUR
1101902014
  
07.02.2014
  ref.cest.náhrady p.Florián-zasad.vedeckého kolégia  TU KE- fakulta Ea Inf.,Košice
00397610
  47.84,-
EUR
1101912014
  prihláška
07.02.2014
  školenie ver.obst-BouškováR.,J.,Konečná  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  207.00,-
EUR
1101892014
  platba kartou
07.02.2014
  dial.nálepky ZO,mater.  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  1453.30,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)