Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102392014
  obj.č.11/2014 z 20.1.14
21.02.2014
  tlač poštových obálok s logom-podp.SAV pre ekon.  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  108.00,-
EUR
1102412014
  UVS/03/2014/FF
21.02.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  334.80,-
EUR
1102362014
  prihláška
21.02.2014
  školenie Bošková R.,J. - 26.02.14-zamestnáv cudz.  Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
  385.56,-
EUR
1190012014
  obj.č.14/2014 z 20.1.14
21.02.2014
  vypracov.projektu hydraul.vyregul.ÚSTARCH  TERMOCOM,spol.s.r.o.
35739631
  4908.00,-
EUR
1150412014
  Z 15.3.11
21.02.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  587.13,-
EUR
1102292014
  
20.02.2014
  oprava hav.sekun.prívod.potrubia-vým.Areál pr.  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  2367.00,-
EUR
1102302014
  
20.02.2014
  oprava hav.sekun.prívod.potrubia-vým.Areál pr.  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  3236.40,-
EUR
1102312014
  zmluva od 7.2.2014
20.02.2014
  analýza odpadovej vody 1/2014-Areál prev.Dúbrav.  Chemický ústav SAV
00166618
  80.00,-
EUR
1102282014
  
19.02.2014
  ref.nákl.zamer.trasy el.káblov k budove PROMATECH  THS ústavov SAV Košice
00111643
  108.00,-
EUR
1150392014
  Z 80490 z 12.12.05
19.02.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  150.00,-
EUR
1102242014
  OM00017231
19.02.2014
  VaS 21.12.13 - 29.01.14 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  470.71,-
EUR
1102272014
  obj.č.23/14 z 31.1.2014
19.02.2014
  škol.vodičov služob.motor.vozidiel-Ú SAV,Areál pr.  GEMEINER-AUTOŠKOLA
17502870
  162.00,-
EUR
1102262014
  obj.č.27/14 z 5.2.14
19.02.2014
  oprava motor.vozidla BL 952 BI-Areál prev.Dúbr.ces  PARTL Univerzal, BA
11893478
  640.50,-
EUR
1150382014
  Z z 23.4.07
19.02.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  736.78,-
EUR
1102252014
  Z4101453920 z 28.12.12-09
19.02.2014
  plyn 1/2014-areál prev.Dúbr.cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  88989.55,-
EUR
1150362014
  Z 1.3.07
19.02.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  33.43,-
EUR
1150372014
  Z 1.3.07
19.02.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  424.91,-
EUR
1150352014
  Z 1.3.07
18.02.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  838.08,-
EUR
1102222014
  3106024848
18.02.2014
  elektr.energie 01.02.14 - 28.02.14 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4643.32,-
EUR
1102232014
  3108011310
18.02.2014
  vyúč.el.energie 1/2014-areal prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  54035.08,-
EUR
1102192014
  obj.č.333/13 z 22.10.13
18.02.2014
  oprava elektr.rozvodu v klektore-Areál.prev.Dúbrav  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  2592.28,-
EUR
1102202014
  obj.č.34/14 z 13.2.14
18.02.2014
  výmena priet.ohriev.kanc.208,oprava kotla kuch.  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  427.56,-
EUR
1102212014
  obj.č.38/14 z 13.2.14
18.02.2014
  výmena priet.ohriev.kanc.207-Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  303.28,-
EUR
1102182014
  obj.č.37/14 z 13.2.14
17.02.2014
  telev.SAMSUNG-LED TV 46-sekr.PSAV  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1199.94,-
EUR
1102172014
  5.93981
17.02.2014
  telef.popl. 08.02.14-07.02.14-Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2157.79,-
EUR
1150342014
  CR 7.1.2014
17.02.2014
  potraviny  Mudr.Orbán Anton
32069006
  378.00,-
EUR
1150312014
  Z 15.3.11
14.02.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  892.33,-
EUR
1102122014
  1026246
14.02.2014
  pauš.popl. - DNV - 1/2014, internet 2/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  46.40,-
EUR
1102132014
  1026246
14.02.2014
  pauš.popl. - Komfort-DNV -02/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1150322014
  Z 600 z 31.3.03
14.02.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  67.01,-
EUR
1150332014
  Z 600 z 31.3.03
14.02.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  27.84,-
EUR
1102162014
  obj.č.33/2014 z 13.2.2014
14.02.2014
  strav.lístky /500 ks á 2,04/-areál prev.Dúbr.cesta  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  1020.00,-
EUR
1102142014
  UVS/7/2014/JB
14.02.2014
  ZPC-Barančík-Nemecko-16.02.-17.02.14-Trans.z MVTS  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  193.00,-
EUR
1102152014
  UVS/18/2014/JB
14.02.2014
  ZPC-Barančík-Kodaň-10.03.-11.03.14-ANIHWA z MVTS  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  113.00,-
EUR
1102082014
  Z274/2004 z 27.10.04
13.02.2014
  olo likvid.odpadovej vody a kalu-ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  163.46,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)