Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1500042014
  Z č.184/E/062 z 30.4.2013
28.02.2014
  dodanie a inštal.prístroj.vybav.-Pav.mat.vied-KE  Lomtec.com a.s.
35795174
  1529280.00,-
EUR
1190022014
  obj.č.36/14 z 13.2.2014
27.02.2014
  rekonštr.havarij.stavu streš.plášťa-budova ÚSTARCH  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  35912.52,-
EUR
1102632014
  obj.č.45/14 z 20.2.2014
27.02.2014
  prečistenie kanalizácie Areál prev.Dúbr.cesta  Miroslav Marek
32066848
  3074.40,-
EUR
1102642014
  obj.č.32/14 z 11.2.2014
27.02.2014
  kanc.stolička Lyra CLICK  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  186.24,-
EUR
1150422014
  Z 600 z 31.3.03
27.02.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  179.20,-
EUR
1150432014
  Z 600 z 31.3.03
27.02.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  100.58,-
EUR
1102602014
  OM00017229
26.02.2014
  VaS od 19.01.14 - 18.02.14 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1102612014
  OM00017227
26.02.2014
  VaS od 22.01.14- 21.02.14 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  55.73,-
EUR
1102622014
  UVS/22/2014/FF
26.02.2014
  ZPC-Gálik-Belgicko -04.06.14-04.06.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  592.00,-
EUR
1102592014
  UVS/23/2014/FF
25.02.2014
  ZPC-Gálik-Čierna hora-19.03.14-22.03.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  192.50,-
EUR
1102582014
  
25.02.2014
  ref.cestov.príkazu Antalík-vedecké kolégia 23.1.14  UPJŠ v Košiciach
00397768
  66.14,-
EUR
1102532014
  HP-0176/0660056/02
24.02.2014
  03/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1102542014
  HP-0176/0660056/02
24.02.2014
  03/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1102432014
  obj.č.26/14 z 5.2.2014
24.02.2014
  smútočný veniec-pre Milana Ružeka  Kvietok-Zdražilová
43646441
  130.00,-
EUR
1102482014
  *0750901002
24.02.2014
  04/2014 - byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1102492014
  *0750901102
24.02.2014
  04/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1102502014
  *0750901202
24.02.2014
  04/2014-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1102572014
  Z z dodatok č.3 z 12.11.1
24.02.2014
  záloha el.energie 03/2014-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1102552014
  Z 701.04
24.02.2014
  DNV teplo 03/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2848.81,-
EUR
1102452014
  obj.č.370A/2013 z 22.11.13
24.02.2014
  výmena požiarných hlásičov-ubytovňa na Royovej ul.  TAST spol.s.r.o.
35810068
  597.60,-
EUR
1102512014
  obj.č.31/14 z 7.2.14
24.02.2014
  prekládka kabeláže kamer.systém-Dúbr.cesta  ROVEZ s.r.o.
36225801
  243.30,-
EUR
1102442014
  
24.02.2014
  oprava a spätné zrkadlo rampou-mot.voz.BA480 RN  ŠAM-STAV Šandor s.r.o.
35796715
  89.94,-
EUR
1102522014
  obj.č.24/14 z 31.1.14
24.02.2014
  kancel.nábytok - sekretáriat P SAV  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  281.52,-
EUR
1102562014
  Z 9103891839 z 24.11.2006
24.02.2014
  plyn 3/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3748.00,-
EUR
1102462014
  600/MO/186 z 31.3.13
24.02.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  254.88,-
EUR
1102472014
  600/MO/186 z 31.3.13
24.02.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  7.92,-
EUR
1150402014
  Z 600 z 31.3.03
21.02.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  49.33,-
EUR
1102342014
  obj.č.21/14 z 29.1.2014
21.02.2014
  oprava PC siete hlavná budova vrát. Areál prev.Dúb  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1646.94,-
EUR
1102352014
  Zmluva účinná 15.2.2014
21.02.2014
  refundácia nákl. Penzión BYSTRINA-Trenč.Teplice  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  69.47,-
EUR
1102382014
  TBOW41269046
21.02.2014
  telefon SAMSUNG GALAXY S4-Podmaková  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  77.40,-
EUR
1102322014
  
21.02.2014
  Vyúčtov.predpl.Zbierka zákonov 2013  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  136.28,-
EUR
1102332014
  
21.02.2014
  Hospodárske noviny 4 ks - 01.04.2014-30.06.2014  ECOPRESS a.s., Bratislava
31333524
  192.76,-
EUR
1102372014
  
21.02.2014
  PHM 04.02.14-13.02.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  601.38,-
EUR
1102422014
  UVS/09/2014/JFF
21.02.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  251.10,-
EUR
1102402014
  UVS/05/2014/JFF
21.02.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav pre výskum srdca SAV
00598461
  259.20,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)