Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1702062014
  2.zasadnutie Komisie SAV
15.12.2014
  ZPC-príspevok jednorázový-CIRÁK-Singapur  Cirák Július
  900.00,-
EUR
1115632014
  095/ČEZ-SK/2013 účinná 11
15.12.2014
  plyn 11/2014-Areál prev.Dúbr.cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  71856.97,-
EUR
1152862014
  Z 1.3.07
15.12.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  637.30,-
EUR
1115622014
  332/2014-5.12.2014
15.12.2014
  10 ks kávovary  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  16990.00,-
EUR
1115762014
  342/2014
15.12.2014
  e-Vega úprava systému  MMS Softec
34100172
  1248.00,-
EUR
1702052014
  Uzn.KZP PSAV
15.12.2014
  ZPC-príspevok jednorázový-Eliáš - ČR  SPU v Nitre
00397482
  350.00,-
EUR
1115712014
  1026246
15.12.2014
  pauš.popl. - DNV - 11/2014, internet 12/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  42.41,-
EUR
1115682014
  1026246
15.12.2014
  pauš.popl. - Komfort-DNV -12/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1115572014
  obj.č.292/14 z 18.11.14
12.12.2014
  oprava kotla,výmena PT 100-0-200 LG-kotol Areál Dú  Robert Bosch,spol.s.r.o.
31355579
  420.72,-
EUR
1800602014
  č.0065/01/03,0086/01/03
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam  Plesník Ľubomír
  210.00,-
EUR
1190312014
  
12.12.2014
  KC St.Lesná - energet.certifikát  Staviteľstvo:architektúra,
36280291
  3420.00,-
EUR
1800612014
  
12.12.2014
  člen hodnotiacej komisie - posudky  Reháková Daniela
  150.00,-
EUR
1115582014
  329/2014-5.12.14
12.12.2014
  renovácia tonerov + originály  PROLINK s.r.o.
36407968
  1781.51,-
EUR
1115562014
  obj.č.338/14 z 5.12.14
12.12.2014
  maľovanie ubytovňa - DNV  Drobnica Mário, Bratislava
45995389
  11713.60,-
EUR
1800572014
  č.005/01/02,0073/01/02
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam  Lacoste Jacque prof.
  210.00,-
EUR
1800532014
  
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláške 0110/01/03,0014/03  Goszczynska Joanna Prof.Dr.Hab
  210.00,-
EUR
1800682014
  č.0097/01/02,0003/01/02
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam  Vilček Štefan,Prof.Ing.DrSc.
  210.00,-
EUR
1800562014
  č.0082/01/03,0087/01/03
12.12.2014
  posudky-spravodajca k prihláškam  Harris Erika,prof.PhD.
  210.00,-
EUR
1800622014
  
12.12.2014
  Posudky- spravodajca k prihláškam č.0079/01/03  Rychlík Ján prof.PhDr.,DrSc.
  180.00,-
EUR
1800662014
  
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam č.0057/01/02  Ulbrich Karel prof.Ing.,DrSc.
  180.00,-
EUR
1800652014
  č.0066/01/03,0107/01/03
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam  Švihlíková Illona Doc.Ing.,PhD
  210.00,-
EUR
1800552014
  
12.12.2014
  posudky-spravodajca k prihláškam č.083/01/01  Hanslmeier Arnold,Prof.
  180.00,-
EUR
1800462014
  
12.12.2014
  Posudok k prihláške č. 0073/01/03  Bernadette Bouchon Pr
  100.00,-
EUR
1800472014
  
12.12.2014
  Posudok k prihláške č.0074/01/03  Brázda Radim Doc.PhDr.,Dr.
  100.00,-
EUR
1800482014
  
12.12.2014
  Posudok k prihláške č.0061/01/01  Celentano Guiseppe Dr.
  100.00,-
EUR
1800492014
  
12.12.2014
  Posudok k prihláške č.0098/01/01  Fabbietti Laura Prof.Dr.
  100.00,-
EUR
1800422014
  
12.12.2014
  Posudok k prihláške č.0073/01/02  Morten Theysen Andersen Dr.
  100.00,-
EUR
1800432014
  
12.12.2014
  Posudok k prihláške č.0063/01/02  Babula Peter Doc.PharmDr.,PhD.
  100.00,-
EUR
1800442014
  
12.12.2014
  Posudok k prihláške č. 0084/01/02  Beltowski Jerzy Prof.
  100.00,-
EUR
1800452014
  
12.12.2014
  Posudok k prihláške č.0074/01/03  Blatný Marek Prof.
  100.00,-
EUR
1800582014
  č.0089/01/02,0084/01/02
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam  Olszanecki Rafal
  210.00,-
EUR
1800592014
  č.0063/01/02,0016/01/02,0101/01/02
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam  Ostatníková Daniela
  240.00,-
EUR
1800632014
  č.0040/01/03,0028/01/03
12.12.2014
  Posudky-spravodajca k prihláškam  Schenk Juraj
  210.00,-
EUR
1800642014
  
12.12.2014
  člen hodnot.komisie k posudkom  Sklenička Václav
  150.00,-
EUR
1701992014
  258/2014 /V
12.12.2014
  dary pre ZH  fabrico s.r.o. Smolenice
47591099
  420.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)