Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102952014
  Ú- SAV/LC/2002/02
05.03.2014
  servisný poplatok za 3/2014  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1103012014
  zmluva od 7.2.2014
05.03.2014
  analýza odpadovej vody 2/2014-Areál prev.Dúbrav.  Chemický ústav SAV
00166618
  80.00,-
EUR
1102962014
  platba kartou
05.03.2014
  tovar  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  167.23,-
EUR
1102972014
  UVS/26/2014/VA
05.03.2014
  ZPC-Praha -Barančík,Hrabovská 06.03.14-07-03.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  92.80,-
EUR
1102982014
  UVS/4/2014/KRI
05.03.2014
  ZPC-Viedeň-Berlín a späť Ježová 07.02.-08.02.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  205.20,-
EUR
1102862014
  7024976
05.03.2014
  rozšírený internet 03/2014 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1102872014
  1623199/02 z 3.6.2002
05.03.2014
  Internet 01.03.14-28.02.15-Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  351.88,-
EUR
1103002014
  zmluva účinná 20.2.14
05.03.2014
  popl.za prenáj.tlak.fliaš 10.01.14-01.02.14-Areá D  SIAD Slovakia spol. s.r.o.
35746343
  39.60,-
EUR
1103032014
  
05.03.2014
  preklad zml.o udeklení grantu 609427-Proj.SASPRO  1800 s.r.o.
36859079
  117.36,-
EUR
1102832014
  Z 01/2012/SZ/IHPE
05.03.2014
  odbor.prehl.a servisná činnosť-2/2014-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1102842014
  Z 01/2012/SZ/IHPE
05.03.2014
  odbor.prehl.a servisná činnosť-2/2014-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1103022014
  zmluva účinná 1.2.2014
05.03.2014
  pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1042.48,-
EUR
1102852014
  ZoD 30.7.2009/Dodato doho
05.03.2014
  upratovanie 02/2014- Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1102992014
  UVS/02/2014/MR
05.03.2014
  stravné,ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Prešovská univerzita, Prešov
17070775
  503.20,-
EUR
1150452014
  Z 15.3.11
04.03.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  850.35,-
EUR
1102822014
  obj.č.30/14 z 7.2.14
04.03.2014
  školenie obsluha ručnej mot.píly-Areál.prev.Dúb.  Akadémia Consulting,s.r.o.
36007846
  165.00,-
EUR
1102792014
  Z -účinná 10.7.2013
04.03.2014
  odb.práce.bjekt biomedic.,pav.mat.vied BA- 02/2014  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1102702014
  Z č.2007/600/47
04.03.2014
  pravidelné revízie popl.systému-AD-areál.prev.Dúb.  Agris TT, s.r.o.
36247103
  164.93,-
EUR
1102802014
  Zmluva účinná 29.1.2014
04.03.2014
  monitóring médií 2/2014  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1102692014
  Z č.411018636
04.03.2014
  poistenie majetku-PROMATECH - KE  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  267.62,-
EUR
1102812014
  obj.č.12/14 z 20.1.2014
04.03.2014
  kanc.stôl UNO PLUS-ETO Červenková  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  123.89,-
EUR
1150442014
  CR 7.1.14
04.03.2014
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  16.00,-
EUR
1150462014
  Z 1.11.06
04.03.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  116.64,-
EUR
1102712014
  3100037542
04.03.2014
  Plyn 3/2014 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  228.00,-
EUR
1102722014
  3100197715
04.03.2014
  Plyn 3/2014 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1102732014
  3100037524
04.03.2014
  Plyn 3/2014 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  115.00,-
EUR
1102742014
  3100037532
04.03.2014
  Plyn 3/2014 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  341.00,-
EUR
1102752014
  3100324998
04.03.2014
  Plyn 3/2014 - Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1102762014
  4100023511-3100011686
04.03.2014
  záloha plyn 03/2014 - Trenčianske Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1102772014
  3100037510
04.03.2014
  Plyn 3/2014 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  414.00,-
EUR
1102782014
  3100037515
04.03.2014
  Plyn 3/2014 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1088.00,-
EUR
1102662014
  objednávka
28.02.2014
  inzercia -riaditeľ/ka-Ekonomický ústav SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1102652014
  OM00017230
28.02.2014
  VaS od 10.01.14-.07.02.14-Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  31.20,-
EUR
1102672014
  
28.02.2014
  tovar podľa prílohy  SVING GASTRO
31323375
  129.60,-
EUR
1102682014
  Z 16.1.2014
28.02.2014
  3/2014 -výpožička-nebyt. priest.-služby-Dúbr.cesta  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)