Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1103282014
  4101454080
10.03.2014
  vyúč.plynu 1.2.14-28.2.14 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  544.57,-
EUR
1103182014
  1010053202
07.03.2014
  Telef.hovory 02/2014 - prev.areal.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  326.45,-
EUR
1103252014
  obj.č.43/2014 z 20.2.2014
07.03.2014
  občerstv.zasad.SNEMU - 20.2.14  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  111.90,-
EUR
1103192014
  Z 301.121-29.11.1999
07.03.2014
  OLO 2/2014  HM SR ,BA
00603481
  1069.72,-
EUR
1103232014
  
07.03.2014
  PHM 12.02.14-28.02.14-Ú SAV,Areál prev.Dúb.  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  602.59,-
EUR
1103212014
  obj.č.51/14 z 26.2.2014
07.03.2014
  prečistenie kanalizácie Areál prev.Dúbr.cesta  Miroslav Marek
32066848
  303.60,-
EUR
1103202014
  obj.č.42/14 z 17.2.14
07.03.2014
  mot.píla,krov.,kos.píla orez.konárov-Areál prev.Dú  GAZDA s.r.o. Bratislava
31382789
  2926.01,-
EUR
1103242014
  obj.č.182/13 z 19.6.13
07.03.2014
  výmena otváračov okien a montáž sieťok-ZJ  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  885.60,-
EUR
1103222014
  prihlášky
07.03.2014
  škol.el.služby ver.obs.Mgr.BouškováR.,J,Konečná B  Centrum účelových zariadení
42137004
  207.00,-
EUR
1103262014
  prihlášky
07.03.2014
  škol.ver.obs.Mgr.Boušková R.,J,Konečná B  Centrum účelových zariadení
42137004
  132.00,-
EUR
1103142014
  3105034186
07.03.2014
  el.ener.03/2014 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.96,-
EUR
1103152014
  3105254227
07.03.2014
  el.energia 3/2014-SENEC 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  53.82,-
EUR
1103162014
  3105169208
07.03.2014
  záloha.el.ener.3/2014 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  72.13,-
EUR
1103172014
  3106024848
07.03.2014
  elektr.energie 3/2014-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4643.32,-
EUR
1103072014
  3102228484
06.03.2014
  záloha el.en.03/2014-Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  42.00,-
EUR
1103082014
  Z 3105193450
06.03.2014
  elektr.energia 3/2014-Šancova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.71,-
EUR
1103092014
  Z 3105104416
06.03.2014
  záloha elektr..energia 3/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.71,-
EUR
1103052014
  3105265666
06.03.2014
  záloha.el.ener.01.03.14-31.03.14-SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1150482014
  Z 1.3.07
06.03.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  571.55,-
EUR
1103102014
  zmluva účinná 20.2.14
06.03.2014
  popl.za prenáj.tlak.fliaš 01.02.14-31.01.15-Areá D  SIAD Slovakia spol. s.r.o.
35746343
  240.00,-
EUR
1103042014
  Z 11/2013
06.03.2014
  PR služby 2/2014  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  2040.00,-
EUR
1150492014
  Z z 23.4.07
06.03.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  609.05,-
EUR
1103062014
  
06.03.2014
  prac.cesta p.Komžík-SNEMU 19.2.14-20.2.14  Astronomický ústav SAV
00166529
  42.73,-
EUR
1103132014
  
06.03.2014
  ref.CP nákl.J.Borsíka-komisia VEGA  Matematický ústav SAV
00166791
  56.06,-
EUR
1150502014
  Z 600 z 31.3.03
06.03.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  81.79,-
EUR
1103112014
  1010053203
06.03.2014
  telef.poplatky 2/2014  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  561.64,-
EUR
1150472014
  Z 80490 z 12.12.05
06.03.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  269.79,-
EUR
1103122014
  obj.č.398,399/13 z 6.12.13
06.03.2014
  pracov.obuv,prac.odev-areál prev.Dúbr.cesta  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  82.10,-
EUR
1102882014
  OM00036800
05.03.2014
  ZV-2/2014-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  79.63,-
EUR
1102892014
  5894/03 z 16.9.2003
05.03.2014
  VaS 30.1.14-27.02.14-Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1102902014
  OM00036801
05.03.2014
  ZV -2/2014 -Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1102912014
  OM00017233
05.03.2014
  ZV -2/2014-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1102922014
  OM00017228
05.03.2014
  VaS-18.1.14-17.02.14 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  307.60,-
EUR
1102932014
  OM00017234
05.03.2014
  ZV -2/2014 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.45,-
EUR
1102942014
  objednávka
05.03.2014
  inzercia- kuchár/kuchárka  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  82.80,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)