Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1150572014
  Z 600 z 31.3.03
17.03.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  279.22,-
EUR
1150582014
  Z 600 z 31.3.03
17.03.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  224.14,-
EUR
1103552014
  Z274/2004 z 27.10.04
17.03.2014
  OLO - tekutý odpad ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1103482014
  obj.č.39/14 z 17.2.14
14.03.2014
  oprava elektr.kolektoru-Dúbravská cesta  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  2098.74,-
EUR
1103492014
  obj.č.41/2014 z 17.2.14
14.03.2014
  tlač vizitiek - RNDr.Majková DrSc.  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  210.00,-
EUR
1103472014
  obj.č.60/2014 z 7.3.14
14.03.2014
  medaila ,plakety-sekretariát P SAV  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  85.00,-
EUR
1150532014
  Z 80490 z 12.12.05
13.03.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  106.71,-
EUR
1103462014
  prihláška
13.03.2014
  škol.elektr.úložisko a evid.BouškováR.,J.,Konečná  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  387.00,-
EUR
1150542014
  CR 7.1.2014
13.03.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  814.03,-
EUR
1103442014
  obj.č.61/14 z 7.3.14
13.03.2014
  kancel.materiál  REGINA, Bratislava
11636653
  359.61,-
EUR
1150512014
  Z 15.3.11
13.03.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  154.10,-
EUR
1103452014
  
13.03.2014
  ročné poistné zahraničné 2014 - Slušný  Europäische Reiseversich., BA
36681512
  80.00,-
EUR
1150552014
  Z 15.3.11
13.03.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  472.59,-
EUR
1103422014
  3108011310
13.03.2014
  vyúč.el.energie 2/2014 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  54741.17,-
EUR
1103432014
  
13.03.2014
  Pravda , SME - II.Q.2014  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  615.20,-
EUR
1300032014
  Z 167/E/062
13.03.2014
  prístr.vybav. a stav.práce 2/14-Pav.mat.vied  ALBERTUS a.s.
47078715
  879035.82,-
EUR
1400032014
  Z166/E
13.03.2014
  stavebné práce a prístr.vybav.1/14-Pavilón Biomed  ALBERTUS a.s.
47078715
  1413667.50,-
EUR
1190032014
  obj.č.57/14 z 7.3.14
13.03.2014
  osobné vozidlo PEUGEOT 308 NEW ACTIVE  AUTO - RÁCZ s.r.o., Levice
45720355
  19524.00,-
EUR
1150522014
  Z z 23.4.07
13.03.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  379.90,-
EUR
1103372014
  obj.č.163/13 z 10.6.13
12.03.2014
  právne poradenstvo a zastupovanie  RR Legal Corp,s.r.o.
46789634
  7920.00,-
EUR
1103382014
  Z 701.04
12.03.2014
  vyúč.tepla - DNV- 2/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1202.04,-
EUR
1103392014
  Z 701.04
12.03.2014
  vyúč.tepla - 01.01.13 -31.12.13 / DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -124.72,-
EUR
1103412014
  objednávka
12.03.2014
  inzercia - dvoch kuchárov/ky - ZJ Ú SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  78.50,-
EUR
1103402014
  OM00012793
12.03.2014
  VaS od 01.02.14-28.2.14-areál prev.Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6820.74,-
EUR
1103362014
  Z4A00/2523
12.03.2014
  poštovné za 2/2014  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  402.80,-
EUR
1700012014
  platobný poukaz
11.03.2014
  Daň z nehnuteľnosti 2014 za rekr.chaty-SENEC  MESTO SENEC
00305065
  319.79,-
EUR
1103332014
  obj.č.51/14 z 26.2.2014
11.03.2014
  prečistenie kanalizácie Areál prev.Dúbr.cesta  Miroslav Marek
32066848
  938.40,-
EUR
1103352014
  
11.03.2014
  ref.cestov.nákl.Kuklovská,Adamčíková-kom.VEGA  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  51.99,-
EUR
1103342014
  Zmluva od 25.1.2014
11.03.2014
  realizácia podujatia - Vedecké kaviarne - 3/2014  Slovak Media Consulting
46069984
  1124.00,-
EUR
1500052014
  184/E/062
10.03.2014
  stavebné práce 2/2014-PROMATECH  HANT BA,a.s.
36328375
  126166.03,-
EUR
1103322014
  16703747,16703750
10.03.2014
  mesačný poplatok 3/2014-areál prev.Dúbrav.cesta  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  41.51,-
EUR
1103292014
  16074343,16082161, Z.28.2
10.03.2014
  telef.hovory 2/2014  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  290.18,-
EUR
1103312014
  prihláška
10.03.2014
  výstava Kamenár 06.03-08.03.2014  EXPO CENTER a.s., Trenčín
31412581
  2306.64,-
EUR
1103272014
  1.4.1997
10.03.2014
  1/2014 - údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1103302014
  1.4.1997
10.03.2014
  2/2014 - údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)