Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1103722014
  obj.č.70/14 z 12.03.14
21.03.2014
  deox.roztok úpr.vody vyk.systém-Dúbr.cesta  AQUATECH PLUS s.r.o.
47467223
  45.00,-
EUR
1103802014
  obj.č.66/14 z 10.3.14
21.03.2014
  servis kotlov a horákov v kotolni Dúbr.cesta  Robert Bosch,spol.s.r.o.
31355579
  1340.40,-
EUR
1103732014
  objednávka
21.03.2014
  inzercia - riaditeť/ka- Ústavy SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  712.80,-
EUR
1103702014
  obj.č.49 A/14 z 28.2.2014
21.03.2014
  občerstv.stret.par.proj.Centr.aplik.výskumu 3.3.14  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  54.10,-
EUR
1103712014
  Z-2-857-009424
21.03.2014
  Poistné za poist.motor.vozidiel-Areál prev.Dúbr.  QBE
36855472
  293.73,-
EUR
1103752014
  UVS/313/2013/MR,UVS06/2014/MR
21.03.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav exp. farmak. a toxikol.
00598453
  1533.12,-
EUR
1103762014
  UVS/24/2014/MR
21.03.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav exp. farmak. a toxikol.
00598453
  390.60,-
EUR
1700032014
  UVS/321/2013/MR
21.03.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Geofyzikálny ústav SAV
00586935
  705.60,-
EUR
1103742014
  
21.03.2014
  PHM 03.03.14-14.03.14 -Ú SAV,Areál prev.Dúb.  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  751.84,-
EUR
1103782014
  UVS/38/2014/JB
21.03.2014
  ZPC- Grécko- Barančík-08.04.14-11.04.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  268.00,-
EUR
1103792014
  UVS/37/2014/MN
21.03.2014
  ZPC- Novák- 14.04.14-16.04.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  405.50,-
EUR
1103682014
  Z č.411018703
20.03.2014
  Poistenie majetku-Pavilón mater.vied BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  107.65,-
EUR
1103672014
  obj.č.63/14 z 10.3.14
20.03.2014
  oprava závory-Areál prev.Dúbr.cesta  TRITON,spol.s.r.o.
31323642
  37.20,-
EUR
1103692014
  obj.č.53/14 z 4.3.14
20.03.2014
  práce v CO sklade-Ú SAV  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  4133.04,-
EUR
1103602014
  10.10.2013
19.03.2014
  Koordinátor BOZP 2/2014 - PROMATECH  VEO-PREVENT s.r.o.
36687073
  216.00,-
EUR
1103632014
  Z4101453920 z 28.12.12-09
19.03.2014
  plyn 2/2014-areál prev.Dúbr.cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  76562.27,-
EUR
1103612014
  25-03090-0 / Z 25.1.2014
19.03.2014
  VaS 02.01.14-06.03.14-Trenč.Teplice  Trenčian.vodohosp.spoločnosť
36306410
  57.95,-
EUR
1150612014
  Z 1.3.07
19.03.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  367.39,-
EUR
1150602014
  CR 7.1.2014
19.03.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  892.19,-
EUR
1103642014
  UVS/36/2014/FF
19.03.2014
  ZPC-Poľsko-Frőhlich-24.03.14-25.03.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  271.20,-
EUR
1103652014
  UVS/31/2014/FF
19.03.2014
  ZPC-Belgicko-Ježová-13.03.14-14.03.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.20,-
EUR
1103572014
  obj.č.62/14 z 7.3.14
19.03.2014
  solvina  HANCO -veľkoobch., Bratislava
31392989
  158.40,-
EUR
1103662014
  Účasť SAV na výstave
19.03.2014
  Inštalácia stánku-Kamenár 2014  Arborétum Mlyňany SAV
00166677
  1495.63,-
EUR
1700022014
  UVS/13/2014/JFF
19.03.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav hudobnej vedy SAV
00586978
  119.70,-
EUR
1103582014
  obj.č.44/14 z 20.2.14
19.03.2014
  oprava motor.vozidla PIAGGO Areál prev.Dúbr.ces  PARTL Univerzal, BA
11893478
  244.00,-
EUR
1103592014
  obj.č.68/14 z 12.3.14
19.03.2014
  Oprava motor.vozidla PEUGEOT 607  PARTL Univerzal, BA
11893478
  579.06,-
EUR
1103622014
  OM00017231
19.03.2014
  VaS 30.01.14-27.02.14 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  367.78,-
EUR
1103562014
  obj.č.56/14 z 7.3.2014
18.03.2014
  smútočný veniec  Kvietok-Zdražilová
43646441
  100.00,-
EUR
1103532014
  1026246
17.03.2014
  pauš.popl. - Komfort-DNV -03/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1103542014
  1026246
17.03.2014
  pauš.popl. - DNV - 2/2014, internet 3/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  45.91,-
EUR
1150592014
  Z 15.3.11
17.03.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  781.70,-
EUR
1103502014
  5.93981
17.03.2014
  telef.popl. 08.02.14-07.03.14-Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2059.60,-
EUR
1103512014
  
17.03.2014
  1 ks mobilný telef.  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  -203.40,-
EUR
1150562014
  č.80490
17.03.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  117.40,-
EUR
1103522014
  65/2014-10.3.2014
17.03.2014
  výpočtová technika  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1929.52,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)