Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104102014
  obj.č.64/14 z 10.3.14
28.03.2014
  vzmaľovanie 4 kanc.Ú SAV Dúb.a balkón Ú SAV  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  2947.77,-
EUR
1104052014
  obj.č.72/14 z 14.3.14
27.03.2014
  prejednanie vozidiel KDI PZ BA  Roman Krchnák, Bratislava
40225097
  48.00,-
EUR
1104072014
  obj.č.10/14 z 16.1.14
27.03.2014
  škol.-16.3.-19.3.14 prepr.osôb BA-SLesná a späť  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  4248.24,-
EUR
1104082014
  prihláška
27.03.2014
  medzinár.výstava-CONECO 2014  INCHEBA a.s., Bratislava
00211087
  4200.00,-
EUR
1104032014
  obj.č.52/14 z 4.3.14
27.03.2014
  oprava kop.stroja Minolta-kanc.č.107  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  280.80,-
EUR
1104042014
  obj.č.69/14 z 12.3.14
27.03.2014
  oprava kop.stroja Minolta-kanc.č.7 a č.9  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  394.80,-
EUR
1104012014
  č.8080096974
26.03.2014
  povin. zml..pois.mot.voz.BL846HB-21.03.14-28.02.15  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  170.93,-
EUR
1104022014
  obj.č.54/2014 z 5.3.14
26.03.2014
  tlač vizitiek - Smetana  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  15.60,-
EUR
1103972014
  refundácia
26.03.2014
  ref.cestov.príkazov-Čížková,Vanický-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  186.88,-
EUR
1103982014
  refundácia
26.03.2014
  ref.cestov.príkazov-Ráčeková-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  94.44,-
EUR
1103992014
  OM00017229
26.03.2014
  VaS od 19.02.14 - 18.03.14 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1104002014
  OM00017230
26.03.2014
  VaS od 08.02.14-.07.03.14-Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  37.90,-
EUR
1103962014
  Zmluva 1.1.2014
26.03.2014
  služby PR - 2/2014  Mgr.Katarína Selecká
46025197
  450.00,-
EUR
1500062014
  Z č.184/E/062 z 30.4.2013
25.03.2014
  dodanie a inštal.prístroj.vybav.-Pav.mat.vied-KE  Lomtec.com a.s.
35795174
  1236398.40,-
EUR
1103942014
  pozvánka
25.03.2014
  refund.cestov.nákladov-Jurčišin-komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  96.44,-
EUR
1103952014
  pozvánka
25.03.2014
  ref.ces.náklad.Hančulák,Lazarová-komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  139.40,-
EUR
1103812014
  refundácia
24.03.2014
  refun.cestov.nákl.komisia Vega-Kentoš,Fedáková  Spoločenskovedný ústav SAV
00111597
  144.00,-
EUR
1150652014
  Z 600 z 31.3.03
24.03.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  116.50,-
EUR
1150642014
  CR 7.1.14
24.03.2014
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  22.40,-
EUR
1103922014
  Zmluva účinná 15.2.2014
24.03.2014
  ref.el.en.Penz.BYSTRINA-Trenč.eplice1.1.14-19.2.14  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  29.93,-
EUR
1150622014
  Z 1.11.06
24.03.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  116.64,-
EUR
1103882014
  Z 9103891839 z 24.11.2006
24.03.2014
  plyn 4/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1777.00,-
EUR
1103872014
  Z 701.04
24.03.2014
  DNV teplo 04/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2514.92,-
EUR
1190042014
  obj.č.49/2014 z 21.2.14
24.03.2014
  vypracov.proj. hydraul.vyregul. ÚK-OST17-Dúb.cest  TERMOCOM,spol.s.r.o.
35739631
  5004.00,-
EUR
1103902014
  Z 01/2012/SZ/IHPE
24.03.2014
  3/2014-odbor.prehl.a servisná činnosť-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1103912014
  Z 01/2012/SZ/IHPE
24.03.2014
  3/14-Ú SAV,ZJ-odbor.prehl.a servisná činnosť  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1103932014
  platba kartou
24.03.2014
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  853.68,-
EUR
1103852014
  HP-0176/0660056/02
24.03.2014
  04/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1103862014
  HP-0176/0660056/02
24.03.2014
  04/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1103822014
  *0750901002
24.03.2014
  05/2014 - byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1103832014
  *0750901102
24.03.2014
  05/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1103842014
  *0750901202
24.03.2014
  05/2014-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1103892014
  Z z dodatok č.3 z 12.11.13
24.03.2014
  záloha el.energie 04/2014-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1150632014
  Z 15.3.11
24.03.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  695.43,-
EUR
1103772014
  UVS/10/2014/JFF
21.03.2014
  ubytov.zahr.hosťa-MAD  Welle s.r.o.
46579991
  205.20,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)