Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104562014
  
07.04.2014
  PHM 17.03.14-29.03.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  668.05,-
EUR
1104422014
  platba kartou
07.04.2014
  tovar  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  295.82,-
EUR
1104352014
  UVS/46/2014/MN
04.04.2014
  ZPC- Novák-10.04.14-11.04.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  280.70,-
EUR
1104362014
  zmluva od 7.2.2014
04.04.2014
  analýza odp. vody 3/2014-1.Q.14-Areál prev.Dúbrav.  Chemický ústav SAV
00166618
  115.00,-
EUR
1700042014
  UVS/30/2014/MR
04.04.2014
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  83.70,-
EUR
1104392014
  Z 11/2013
04.04.2014
  PR služby 3/2014  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  2040.00,-
EUR
1104402014
  obj.č.79/14 z 27.3.14
04.04.2014
  znalecký posudok-prekládka káblov par.č.2616/30  Ing.Dušan Holík
42260761
  180.00,-
EUR
1104372014
  Z 3105193450
04.04.2014
  elektr.energia 4/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.71,-
EUR
1190052014
  zmluva 20114001 účinná 15.3.14
04.04.2014
  zmena aplikač.program.vybav.SOFTIP  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  240000.00,-
EUR
1104382014
  ZoD 30.7.2009/Dodatok dohody
04.04.2014
  upratovanie 03/2014- Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1104342014
  UVS/42/2014/MR
04.04.2014
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  74.00,-
EUR
1104292014
  Zml.o dielo 01/2000
03.04.2014
  služby počít.siete SANET I.-III./2014  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1104282014
  Zmluva účinná 29.1.2014
03.04.2014
  monitóring médií 3/2014  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1104302014
  7024976
03.04.2014
  rozšírený internet 04/2014 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1104312014
  Zmluva z 19.3.2009
03.04.2014
  Internet od 01.04.14-31.03.15-Šancová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  210.28,-
EUR
1104322014
  Zmluva z 27.2.2008
03.04.2014
  Internet od 01.04.14-31.03.15-Šancová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  203.80,-
EUR
1104332014
  obj.č.76/14 z 24.3.14
03.04.2014
  občerstv.Tlačová kon.Veľké proj.31.3.2014  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  54.40,-
EUR
1104232014
  Ú- SAV/LC/2002/02
02.04.2014
  servisný poplatok za 4/2014  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1104142014
  3100037542
02.04.2014
  Plyn 4/2014 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  125.00,-
EUR
1104152014
  3100324998
02.04.2014
  Plyn 4/2014 - Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1104162014
  3100037524
02.04.2014
  Plyn 4/2014 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  63.00,-
EUR
1104172014
  3100037532
02.04.2014
  Plyn 4/2014 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  187.00,-
EUR
1104182014
  3100037510
02.04.2014
  Plyn 4/2014 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  227.00,-
EUR
1104192014
  3100037515
02.04.2014
  Plyn 4/2014 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  595.00,-
EUR
1104202014
  3100197715
02.04.2014
  Plyn 4/2014 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1104212014
  4100023511-3100011686
02.04.2014
  záloha plyn 04/2014 - Trenčianske Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1104242014
  
02.04.2014
  Zbierka zákonov 2014 - 2.preddavok  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  144.00,-
EUR
1104262014
  zmluva účinná 1.2.2014
02.04.2014
  pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  781.55,-
EUR
1104272014
  0002471
02.04.2014
  doplatok z nového poistenia-22.3.2014  D.A.S.
47250569
  72.23,-
EUR
1104222014
  Z -účinná 10.7.2013
02.04.2014
  odb.práce.bjekt Biomedic.,Pav.mat.vied BA- 03/2014  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1104252014
  Zmluva 1.1.2014
02.04.2014
  služby PR - 3/2014  Mgr.Katarína Selecká
46025197
  450.00,-
EUR
1104132014
  UVS/43,28/14/Va/26.2.14/24.3.14
01.04.2014
  Medzinárodná výstava-CONECO,KAMENÁR-2014  DOUBLE P s.r.o., Bratislava 2
31384641
  594.00,-
EUR
1104122014
  UVS/45/2014/JB
01.04.2014
  ZPC- Barančík-13.05.14-16.05.14-MVTS ANIHWA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  208.00,-
EUR
1104112014
  
28.03.2014
  Dane a účtovníctvo 2014  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  9.99,-
EUR
1104092014
  Z 16.1.2014
28.03.2014
  4/2014 -výpožička-nebyt. priest.-služby-Dúbr.cesta  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)