Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104772014
  3105189687
08.04.2014
  záloha el.ener.01.04.14-30.06.14-Royova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  174.01,-
EUR
1104782014
  3105034186
08.04.2014
  el.ener.04/2014 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.96,-
EUR
1104792014
  3102228484
08.04.2014
  záloha el.en.04/2014-Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  42.00,-
EUR
1104732014
  členský príspevok
08.04.2014
  NK-2014  IUGG
00002643
  1366.32,-
USD
1104712014
  členský príspevok
08.04.2014
  NK-2014  IUCr.-France
6500240240
  1229.31,-
CHF
1104722014
  členský príspevok
08.04.2014
  NK-2014  SCOSTEP
1024658278
  364.35,-
USD
1190062014
  obj.č.91/14
08.04.2014
  projektová dokum.PENZIÓN BYSTRINA-TRENČ.TEP.  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  19860.00,-
EUR
1104632014
  členský príspevok 2014
07.04.2014
  NK-2014  UAI
578474856
  900.00,-
EUR
1104602014
  členský príspevok
07.04.2014
  NK-2014  COSPAR
7630066109
  4320.00,-
EUR
1104642014
  členský príspevok
07.04.2014
  NK-2014  IUPAC
053000219
  2300.00,-
EUR
1104662014
  členský príspevok
07.04.2014
  NK-2014  IAU
00003685
  2800.00,-
EUR
1104622014
  členský príspevok
07.04.2014
  NK-2014  ICSU
00002007
  5411.00,-
EUR
1104592014
  úhrada členského príspevku
07.04.2014
  NK-2014  IMU
00000451
  2833.67,-
EUR
1104672014
  členský príspevok
07.04.2014
  NK-2014  DIVERSITAS
012016138
  1020.00,-
EUR
1104692014
  členský príspevok
07.04.2014
  NK-2014  ESF, France
00761720
  9763.15,-
EUR
1104682014
  členský príspevok
07.04.2014
  NK-2014  EASAC
05262263
  1500.00,-
EUR
1104652014
  členský príapevok
07.04.2014
  NK-2014  ALLEA, Amsterdam
00019121
  3840.00,-
EUR
1104572014
  
07.04.2014
  obehové čerpadlo-Magna pre OST 11  ABC TEAM,spol.s.r.o.
35766883
  594.00,-
EUR
1104582014
  zmluva
07.04.2014
  aktualizácia programu ASPI 2014  Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
  1017.44,-
EUR
1104612014
  členský príspevok
07.04.2014
  NK-2014  SCIENCE EUROPE
00201439
  4282.00,-
EUR
1104432014
  16074343,16082161, Z.28.2
07.04.2014
  telef.hovory 3/2014  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  238.28,-
EUR
1104542014
  obj.č.59/2014 z 7.3.14
07.04.2014
  prednáška -Zmena v zák.práce,osob.údaje-17.3.14-SL  Spolu spol.s.r.o.
36847054
  300.00,-
EUR
1104462014
  Zmluva od 25.1.2014
07.04.2014
  realizácia podujatia - Vedecké kaviarne - 4/2014  Slovak Media Consulting
46069984
  1124.00,-
EUR
1104472014
  OM00036800
07.04.2014
  ZV-3/2014-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  88.48,-
EUR
1104482014
  OM00017228
07.04.2014
  VaS-18.2.14-17.03.14 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  343.27,-
EUR
1104492014
  OM00017234
07.04.2014
  ZV -3/2014 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  50.87,-
EUR
1104502014
  30996-5894/03 z 16.9.2003
07.04.2014
  VaS 28.2.14-27.03.14-Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1104512014
  OM00036801
07.04.2014
  ZV -3/2014 -Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.38,-
EUR
1104522014
  OM00012795
07.04.2014
  VaS a ZV-01.02.14-03.03.14-Areál prev-Dúbr. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7485.38,-
EUR
1104532014
  OM00017233
07.04.2014
  ZV -3/2014-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1104442014
  Z 301.121-29.11.1999
07.04.2014
  OLO 3/2014  HM SR ,BA
00603481
  1119.49,-
EUR
1104452014
  
07.04.2014
  refun.cestov.nákladov-Lofaj-komisia VEGA  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  67.39,-
EUR
1104702014
  čenský príspevok
07.04.2014
  NK-2014  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  590.00,-
EUR
1104552014
  Z č.411018809
07.04.2014
  poistenie majetku-PROMATECH - KE  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  216.37,-
EUR
1104412014
  obj.č.84/14 z 3.4.14
07.04.2014
  stravné poulážky 6000 ks / 3,00 € /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  18540.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)