Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1300042014
  Z 167/E/062
14.04.2014
  prístr.vybav. a stav.práce 3/14-Pav.mat.vied  ALBERTUS a.s.
47078715
  813172.84,-
EUR
1500082014
  Z č.184/E/062 z 30.4.2013
14.04.2014
  dodanie a inštal.prístroj.vybav.-Pav.mat.vied-KE-  Lomtec.com a.s.
35795174
  479210.40,-
EUR
1105002014
  obj.č.88/14 z 3.4.14
11.04.2014
  oprava chlad.boxu - ZJ  SERVIS CHLAD.ZARIADE
32085265
  96.00,-
EUR
1104992014
  obj.č.48/2014 z 21.2.14
11.04.2014
  tlač vizitiek - hlavičkový papier  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  159.60,-
EUR
1104982014
  Z4A00/2523
11.04.2014
  poštovné za 3/2014  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  160.60,-
EUR
1104952014
  UVS/20/2014/JFF
10.04.2014
  stravné zhr.hosťa-MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  195.30,-
EUR
1104942014
  výstava
10.04.2014
  refundácia - Medzinárodná výstava 2014-Kamenár  Geologický ústav SAV
00586943
  259.51,-
EUR
1104962014
  UVS/50/2014/FF
10.04.2014
  ZPC- Ježová-9.04.10-04.14-Belgicko  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.20,-
EUR
1104932014
  členský príspevok
10.04.2014
  NK-2014  IBRO
00633000
  101.49,-
USD
1104892014
  Z 4140000855 z 29.6.10
10.04.2014
  kábl.telev.II.Q.2014-ubyt.Dúbrav.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  56.40,-
EUR
1104902014
  Z 4140000853 z 29.6.10
10.04.2014
  kábl.telev.II.Q.2014-ubyt.Dúbrav.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  59.40,-
EUR
1104912014
  Z 4140000854 z 29.6.10
10.04.2014
  kábl.telev.II.Q.2014-ubyt.Dúbrav.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  59.40,-
EUR
1104922014
  Z 4140000868 z 29.6.10
10.04.2014
  kábl.telev.II.Q.2014-ubyt.Dúbrav.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  59.40,-
EUR
1104972014
  obj.č.86/2014 z 3.4.2014
10.04.2014
  výroba ručného papiera  PETRUS PAPIER s.r.o., Prietrž
45299722
  243.00,-
EUR
1104872014
  3105254227
10.04.2014
  el.energia 4/2014-SENEC 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  53.82,-
EUR
1104882014
  Z 701.04
10.04.2014
  vyúč.tepla - DNV- 3/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  742.82,-
EUR
1150692014
  Z z 23.4.07
09.04.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  813.66,-
EUR
1104832014
  10.10.2013
09.04.2014
  Koordinátor BOZP 3/2014 - PROMATECH  VEO-PREVENT s.r.o.
36687073
  216.00,-
EUR
1104862014
  16703747,16703750
09.04.2014
  mes.popl. 4/14,3/14 hovory - Areál prev.Dúbr.cesta  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  61.76,-
EUR
1500072014
  184/E/062
09.04.2014
  stavebné práce 3/2014-PROMATECH  HANT BA,a.s.
36328375
  144806.34,-
EUR
1150702014
  CR 7.1.2014
09.04.2014
  potraviny  Mudr.Orbán Anton
32069006
  195.70,-
EUR
1150682014
  Z 15.3.11
09.04.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  222.15,-
EUR
1104852014
  1.4.1997
09.04.2014
  3/2014 - údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1150722014
  CR 7.1.2014
09.04.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  996.65,-
EUR
1150732014
  CR 7.1.2014
09.04.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  871.16,-
EUR
1104842014
  pozvánka
09.04.2014
  refund.cestov.nákladov-Timko-komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  71.42,-
EUR
1150712014
  Z 600 z 31.3.03
09.04.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  163.80,-
EUR
1104812014
  4101454080
09.04.2014
  vyúč.plynu 1.3.14-31.3.14 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -461.99,-
EUR
1104822014
  1010053202
09.04.2014
  Telef.hovory 03/2014 - prev.areal.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  330.91,-
EUR
1150662014
  č.80490
09.04.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  171.18,-
EUR
1150672014
  č.80490
09.04.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  123.45,-
EUR
1104802014
  1010053203
08.04.2014
  telef.poplatky 3/2014  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  546.80,-
EUR
1104742014
  3105265666
08.04.2014
  záloha.el.ener.04/2014 - SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1104752014
  Z 3105104416
08.04.2014
  záloha elektr..energia 4/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.71,-
EUR
1104762014
  3105169208
08.04.2014
  záloha.el.ener.4/2014 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  72.13,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)