Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1105202014
  prihláška
16.04.2014
  dobropis k fa 140100412-zrušenie škol.11.4.2014  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  -387.00,-
EUR
1105212014
  ZoD 19.9.2007
16.04.2014
  Právne služby 1/2014  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1105222014
  ZoD 19.9.2007
16.04.2014
  Právne služby 2/2014  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1105232014
  Z4101453920 z 28.12.12-09
16.04.2014
  plyn 3/2014-areál prev.Dúbr.cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  56154.56,-
EUR
1150772014
  Z z 23.4.07
15.04.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  788.74,-
EUR
1150782014
  Z z 23.4.07
15.04.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  418.68,-
EUR
1105172014
  1026246
15.04.2014
  pauš.popl. - Komfort-DNV -04/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1105182014
  1026246
15.04.2014
  pauš.popl. - DNV - 3/2014, internet 4/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  47.81,-
EUR
1150792014
  Z 1.3.07
15.04.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  1011.35,-
EUR
1150802014
  Z 1.3.07
15.04.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  142.13,-
EUR
1150812014
  Z 1.3.07
15.04.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  15.34,-
EUR
1150822014
  Z 1.3.07
15.04.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  362.80,-
EUR
1150832014
  Z 1.11.06
15.04.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  58.32,-
EUR
1150842014
  CR 7.1.14
15.04.2014
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  32.00,-
EUR
1105192014
  600/MO/186 z 31.3.13
15.04.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  712.08,-
EUR
1150742014
  Z 600 z 31.3.03
15.04.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  78.66,-
EUR
1150752014
  Z 600 z 31.3.03
15.04.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  40.44,-
EUR
1150762014
  Z 600 z 31.3.03
15.04.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  10.98,-
EUR
1105012014
  503-00070-000
14.04.2014
  VaS 09.1.14 - 08.04.14-SENEC 1  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1105022014
  503-00140-000
14.04.2014
  VaS 09.1.14 - 08.04.14-SENEC 2  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1105032014
  OM00017231
14.04.2014
  VaS 28.02.14-27.03.14 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  445.80,-
EUR
1105042014
  OM00017227
14.04.2014
  vyúč.VaS 22.03.13-20.03.14-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  106.04,-
EUR
1105052014
  OM00012793
14.04.2014
  VaS od 01.03.14-31.03.14 - Areál prev.Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7210.82,-
EUR
1105062014
  OM00012795
14.04.2014
  VaS a ZV-04.03.14 -31.03.14-Areál prev-Dúbr. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6742.62,-
EUR
1105162014
  UVS/54/2014/JB
14.04.2014
  ZPC- Majková - MADRID-20.05.-22.05.14-M ERANET  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  345.60,-
EUR
1105102014
  52/2014/FF
14.04.2014
  Ročné poistenie-JANKO Otto-09.04.14-08.04.15  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  46.00,-
EUR
1105112014
  UVS/53/2014/FF
14.04.2014
  ZPC-Ježová-Nórsko-23.4.14-27.4.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  11.60,-
EUR
1105122014
  UVS/51/2014/JB
14.04.2014
  ZPC- Barančík-Madrid -20.5.-22.5.14-MVTS M ERANET  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  327.00,-
EUR
1105132014
  UVS/35/2014/FF
14.04.2014
  ZPC- Šajgalík- 10.4.14-Rakúsko  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.20,-
EUR
1105082014
  Účasť SAV na výstave
14.04.2014
  Medzinár. výstava CONECO 2014-Racionál  Arborétum Mlyňany SAV
00166677
  1594.20,-
EUR
1105142014
  Z č.411018891
14.04.2014
  poistenie majetku-PROMATECH - KE  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  83.86,-
EUR
1105152014
  Z č.411018892
14.04.2014
  Poistenie majetku-Pavilón mater.vied BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  45.54,-
EUR
1190072014
  zmluva účinná 9.4.2014
14.04.2014
  pripojenie distrib.sústavy-Pavilón Biomed.BA  ZSE distribúcia
36361518
  138427.38,-
EUR
1105072014
  3106024848
14.04.2014
  vyúč.elektr.energie 01.01.14-31.03.14 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -4074.62,-
EUR
1105092014
  príkaz Ú SAV
14.04.2014
  ročné poistné zahraničné 2014 - Martiniak  Europäische Reiseversich., BA
36681512
  80.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)