Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1105482014
  
24.04.2014
  PHM 01.04.14-15.04.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  991.84,-
EUR
1700062014
  8.zasadnutie P SAV
24.04.2014
  ZPC-refundácia-Belgicko-Oszlányi-26.3.14-28.3.14  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  852.59,-
EUR
1105492014
  členský príspevok
24.04.2014
  NK-2014  ESF, France
00761720
  3000.00,-
EUR
1105362014
  HP-0176/0660056/02
23.04.2014
  05/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1105372014
  HP-0176/0660056/02
23.04.2014
  05/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1105332014
  *0750901002
23.04.2014
  06/2014 - byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1105342014
  *0750901102
23.04.2014
  06/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1105352014
  *0750901202
23.04.2014
  06/2014-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1105402014
  Z z dodatok č.3 z 12.11.1
23.04.2014
  záloha el.energie 05/2014-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1105442014
  zmluva účinná 20.2.2014
23.04.2014
  odmena za propagácia mena a loga SAV  Mestská časť Bratislava-Petrža
00603201
  600.00,-
EUR
1105382014
  Z 701.04
23.04.2014
  DNV teplo 05/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2060.46,-
EUR
1700052014
  Rozhodnutie OÚ
23.04.2014
  R.2014 poplatok za znečistenie ovzdušia  OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
  94.00,-
EUR
1105452014
  obj.č.102/14 z 16.4.14
23.04.2014
  zviazanie záverečného účtu za rok 2013  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  109.20,-
EUR
1105462014
  obj.č.92/14 z 3.4.14
23.04.2014
  hlavičkový papier s logom - podpredseda SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  16.80,-
EUR
1105472014
  obj.č.81/14 z 31.3.14
23.04.2014
  Významné osobnosti SAV v roku 2014 - tlač pozvánok  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  39.60,-
EUR
1105432014
  refundácia
23.04.2014
  ref.prac.cesta p.Komžík-SNEMU 07.04.14-08.04.14  Astronomický ústav SAV
00166529
  54.64,-
EUR
1105422014
  OM00012795
23.04.2014
  VaS a ZV-01.04.14 -07.04.14-Areál prev-Dúbr. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  1645.81,-
EUR
1105412014
  rozhodnutie č.1/14/207480-36/51/221066
23.04.2014
  Daň z nehmuteľnosti za rok 2014- 1 splátka  HM SR ,BA
00603481
  30473.73,-
EUR
1105392014
  Z 9103891839 z 24.11.2006
23.04.2014
  plyn 5/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  901.00,-
EUR
1105322014
  1000FV0002514
22.04.2014
  1 ks mobilný telef.-Hrabovská  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  19.00,-
EUR
1105292014
  D.č.1/2009-D1/2011-7-311,Royhodnutie Mesto Tren.Te
22.04.2014
  údržba zelene za IV.Q.13,I.Q.14 a daň z neh.Trenč.  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  795.72,-
EUR
1150882014
  Z 600 z 31.3.03
22.04.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  60.68,-
EUR
1150892014
  Z 600 z 31.3.03
22.04.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  138.12,-
EUR
1105312014
  obj.č.89/14 z 3.4.14
22.04.2014
  sadové úpravy - Jaskový rad  Arborétum Mlyňany SAV
00166677
  586.33,-
EUR
1105302014
  Z274/2004 z 27.10.04
22.04.2014
  OLO - tekutý odpad ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1400042014
  Z166/E
22.04.2014
  Biomed.Pav.-stavebné práce 3/14  ALBERTUS a.s.
47078715
  1881179.89,-
EUR
1300052014
  Z 167/E/062
22.04.2014
  Dobropis k f.č.142013 stav.práce 12/13  ALBERTUS a.s.
47078715
  -16497.83,-
EUR
1150852014
  Z 15.3.11
22.04.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  230.47,-
EUR
1150862014
  Z 15.3.11
22.04.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  768.36,-
EUR
1150872014
  Z 15.3.11
22.04.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  657.57,-
EUR
1105252014
  3108011310
17.04.2014
  vyúč.el.energie 3/2014 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  51806.64,-
EUR
1105262014
  511028196 z 22.5.2009
17.04.2014
  poistenie Donovaly 23.5.2014-22.05.2015  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  334.78,-
EUR
1105272014
  511028202 z 11.6.2002
17.04.2014
  poistenie Donovaly 23.5.2014-22.05.2015  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  334.78,-
EUR
1105282014
  obj.č.93/2014 z 7.4.14
17.04.2014
  občerstv.zasad.SNEMU - 8.4.2014  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  94.30,-
EUR
1105242014
  5.93981
16.04.2014
  telef.popl. 08.03.14-07.04.14-Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2005.64,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)