Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1800982014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške č.0089/01/02  Sanak Marek Prof.
  100.00,-
EUR
1800992014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške č.0063/01/02  Mráček Tomáš RNDr.,PhD.
  100.00,-
EUR
1801002014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške č.0040/01/03  Majer Ondrej RNDr., CSc.
  100.00,-
EUR
1801012014
  
15.12.2014
  Posudokk prihláške č.0056/01/03  Mácha Jakub dr.phil.PhD.
  100.00,-
EUR
1801022014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške č.0098/01/01  Yates Steven prof.
  100.00,-
EUR
1801032014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške č.0082/01/03  Kauner Christian
  100.00,-
EUR
1801042014
  
15.12.2014
  Possudok k prihláške č.0056/01/03,0028/01/03  Jespersen Bjorn Dr.
  200.00,-
EUR
1801052014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške č.0061/01/01  Ilmoniemi Risto Prof.
  100.00,-
EUR
1801062014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške č.0057/01/02  Hocek Michal Prof.,Ing.,, CsC.
  100.00,-
EUR
1801082014
  
15.12.2014
  Posudok k prihlláške č.0035/01/02  Gőrlach Agnes Prof.
  100.00,-
EUR
1800852014
  
15.12.2014
  osoná účasť uchádzača-OV1-19.11.14  Babchenko Oleg , Dr.
  40.60,-
EUR
1800862014
  
15.12.2014
  osobná účasť uchádyača - OV2-27.11.14  Patel Niketan Dr.
  69.15,-
EUR
1800872014
  
15.12.2014
  osobná účasť uchádzača - OV2-27.11.2014  Debbichi Lamjed Dr.
  478.90,-
EUR
1800882014
  
15.12.2014
  osobná účasť uchádzača-OV3-01.12.2014  Nitoiu Christian Dr.
  270.98,-
EUR
1800892014
  
15.12.2014
  osobná účasť uchádzača-OV3-01.12.2014  Szabo Miloslav Dr.
  15.00,-
EUR
1800912014
  
15.12.2014
  osobná účasť uchádzača-OV1-19.11.2014  Bučík Radoslav Dr.
  492.42,-
EUR
1800732014
  
15.12.2014
  osobná účasť uchádzača - OV3-01.12.2014  Billo Alexander Dr.
  373.78,-
EUR
1800742014
  
15.12.2014
  osobná účasť uchádzača/OV2-27.11.2014  Cagalinec
  406.04,-
EUR
1800922014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške č.0086/01/03  Zvolenszky Zsofia
  100.00,-
EUR
1800932014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške č.0016/01/02  Ipser Jan RNDr.
  100.00,-
EUR
1800942014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške č.0030/01/03  Pihlstrőm Sami Prof.
  100.00,-
EUR
1800842014
  
15.12.2014
  účasť člena hodnot.komisi OV3-01.12.14-02.12.14  Venclová Natália
  41.26,-
EUR
1800772014
  
15.12.2014
  účasť člena hodnot.komisií OVx1-19.11.14-20.11.14  Gyulai Jozsef
  48.70,-
EUR
1800752014
  
15.12.2014
  doúč.člena hod.kom.-OV1-august 2014  Gyulai Jozsef
  5.00,-
EUR
1800802014
  
15.12.2014
  účasť člena hodnot.komisie -OV2-27.11.14-28.11.14  Olszanecki Rafal
  105.40,-
EUR
1800782014
  
15.12.2014
  účasť člena hodnot.komisie-OV1-19.11.14-20.11.14  Hanslmeier Arnold,Prof.
  97.00,-
EUR
1800762014
  
15.12.2014
  doúčtov.nákladov člena hod.komisie-OV3-august 2014  Rychlík Ján prof.PhDr.,DrSc.
  2.65,-
EUR
1801072014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške č.0014/01/03  Goszczynska Joanna Prof.Dr.Hab
  100.00,-
EUR
1152872014
  Z dodatok č.1 D účinná od
15.12.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  689.23,-
EUR
1800812014
  
15.12.2014
  účasť člena hodnot.komisie-OV2-27.11.14-28.11.14  Vilček Štefan,Prof.Ing.DrSc.
  87.14,-
EUR
1800792014
  
15.12.2014
  účasť člena hodnot.komisie - OV2-27.11.14-28.11.14  Ulbrich Karel prof.Ing.,DrSc.
  43.60,-
EUR
1115722014
  Z účinná 1.4.2014
15.12.2014
  PR služby 12/2014  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  1990.00,-
EUR
1115732014
  343/2014-5.12.2014
15.12.2014
  kamera digitálna  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  348.00,-
EUR
1115692014
  314/2014 - 28.11.2014
15.12.2014
  linkový komunikátor  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  190.80,-
EUR
1115742014
  270/2014
15.12.2014
  4 ks pneum.+snímač BL660HG  MD-BAVARIA Žilina,s.r.o.
36400882
  503.79,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)