Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1105802014
  3100037532
05.05.2014
  Plyn 5/2014 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  72.00,-
EUR
1105812014
  4100023511-3100011686
05.05.2014
  záloha plyn 05/2014 - Trenčianske Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1105822014
  3100324998
05.05.2014
  Plyn 5/2014 - Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1105832014
  3100197715
05.05.2014
  Plyn 5/2014 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1105842014
  3100037542
05.05.2014
  Plyn 5/2014 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  48.00,-
EUR
1105742014
  Zmluva účinná 29.1.2014
05.05.2014
  monitóring médií 4/2014  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1105722014
  7024976
05.05.2014
  rozšírený internet 05/2014 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1105702014
  Z 16.1.2014
02.05.2014
  5/2014 -výpožička-nebyt. priest.-služby-Dúbr.cesta  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1105682014
  UVS/07/OMS/JFF
30.04.2014
  strav.zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  753.30,-
EUR
1105692014
  UVS/41/2014/FF
30.04.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  223.20,-
EUR
1105612014
  obj.č.77/14 z 25.3.14
30.04.2014
  výmena el.osv.uby.Dúb.,DNV oprava priet.ohr.Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  316.48,-
EUR
1105642014
  obj.č.106/14 z 22.4.14
30.04.2014
  renovácia a originál tonery  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  2711.29,-
EUR
1105622014
  obj.č.109/14 y 22.4.14
30.04.2014
  preklad zo slov.jazyka do angl.  Fundárek Fr.,MGR
40473767
  120.00,-
EUR
1105652014
  zmluva účinná 1.2.2014
30.04.2014
  pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  998.22,-
EUR
1105672014
  UVS/01/2014/MR
30.04.2014
  stravné a ubztov.yahr.hosťa-MAD  Prešovská univerzita, Prešov
17070775
  693.80,-
EUR
1105632014
  obj.č.80/14 z 31.3.14
30.04.2014
  opravy ubytovňa Royova , servis kotla ubyt.Royová  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  1094.88,-
EUR
1105602014
  obj.č.96/14 z 8.4.14
30.04.2014
  údržba a oprava kotolňa Areál prev.Dúbr.cesta  Waleon s.r.o.
36197491
  292.44,-
EUR
1105592014
  obj.č.94/14 z 8.4.14
30.04.2014
  obnovenie závlahy pri jazierku-Areál Dúbr.cesta  RAINMAN s.r.o., Bratislava
45425205
  42.96,-
EUR
1105582014
  obj.č.83/14 z 31.3.14
29.04.2014
  vymaľovanie dvoch garáži,penetr.podlahy-Dúb.cesta  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  1194.65,-
EUR
1150962014
  č.80490
29.04.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  133.88,-
EUR
1150972014
  Z 1.11.06
29.04.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  77.76,-
EUR
1105522014
  obj.č.104/14 z 22.4.14
28.04.2014
  výpočtová technika-Cisco RV 220W WiFi-N Firewall  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  408.48,-
EUR
1150932014
  Z 600 z 31.3.03
28.04.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  144.94,-
EUR
1150942014
  Z 600 z 31.3.03
28.04.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  11.30,-
EUR
1150952014
  Z 600 z 31.3.03
28.04.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  82.56,-
EUR
1150902014
  č.80490
28.04.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  304.92,-
EUR
1105552014
  obj.č.103/14 z 22.4.14
28.04.2014
  inzercia-prenájom nebytových priestorov-Dúbr.cesta  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  90.58,-
EUR
1105542014
  objednávka
28.04.2014
  inzercia- kuchár/kuchárka  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  82.80,-
EUR
1105562014
  Z 01/2012/SZ/IHPE
28.04.2014
  4/2014-odbor.prehl.a servisná činnosť-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1105572014
  Z 01/2012/SZ/IHPE
28.04.2014
  4/14-Ú SAV,ZJ-odbor.prehl.a servisná činnosť  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1150912014
  Z 15.3.11
28.04.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  438.78,-
EUR
1105532014
  Z 12025112
28.04.2014
  II.Q.2014-podpora Softip  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1150922014
  Z z 23.4.07
28.04.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  527.68,-
EUR
1105502014
  OM00017230
25.04.2014
  VaS od 08.03.14-.07.04.14-Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  55.73,-
EUR
1105512014
  OM00017227
25.04.2014
  VaS 21.03.14-20.04.14-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  60.18,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)