Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1500092014
  184/E/062
09.05.2014
  stavebné práce 4/2014-PROMATECH  HANT BA,a.s.
36328375
  260520.07,-
EUR
1106002014
  Z účinná 1.4.2014
07.05.2014
  PR služby 4/2014  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  1990.00,-
EUR
1106052014
  obj.č.105/14 z 22.4.14
07.05.2014
  tonery renov. a originál  PROLINK s.r.o.
36407968
  2541.34,-
EUR
1106042014
  prihláška
07.05.2014
  škol.-Podobová-TIME MANAG.PRE MOD.ASIS.  Ristretto, s.r.o.
46971386
  98.00,-
EUR
1190092014
  Z účinná 8.3.2014
07.05.2014
  zabezp.podkladov,vypr.DSP-Prestavba budovy SÚZ  VPÚ DECO Bratislava, a.s.
31400027
  11580.00,-
EUR
1190102014
  Z účinná 8.3.2014
07.05.2014
  tendrová dokum-Prestavba budovy SÚZ  VPÚ DECO Bratislava, a.s.
31400027
  11340.00,-
EUR
1105982014
  Z 3105193450
07.05.2014
  elektr.energia 5/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.71,-
EUR
1106072014
  UVS/47/2014/MN
07.05.2014
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  2035.00,-
EUR
1106022014
  ÚVS/319/2013/MR
07.05.2014
  stravné,ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  824.60,-
EUR
1106062014
  ÚVS/25/OMS/JFF
07.05.2014
  refun.cestov.nákladov-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  987.00,-
EUR
1700072014
  UVS/29/2014/MR
07.05.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Geofyzikálny ústav SAV
00586935
  613.80,-
EUR
1106032014
  obj.č.112/14 z 28.4.14
07.05.2014
  Oprava motor.vozidla PEUGEOT 807 ST  PARTL Univerzal, BA
11893478
  310.79,-
EUR
1106012014
  Z-2-857-009424
07.05.2014
  Poistné za poist.motor.voz.02.05.14-31.12.14  QBE
36855472
  1141.59,-
EUR
1105922014
  OM00017228
07.05.2014
  VaS-18.3.14-15.04.14 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  278.63,-
EUR
1105932014
  OM00017234
07.05.2014
  ZV -4/2014 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  49.76,-
EUR
1105942014
  OM00036801
07.05.2014
  ZV -4/2014 -Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1105952014
  OM00017233
07.05.2014
  ZV -4/2014-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1105962014
  30996-5894/03 z 16.9.2003
07.05.2014
  VaS 28.3.14-27.04.14-Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1105972014
  OM00036800
07.05.2014
  ZV-4/2014-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  85.15,-
EUR
1105992014
  1010053202
07.05.2014
  Telef.hovory 04/2014 - prev.areal.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  333.44,-
EUR
1105892014
  1010053203
06.05.2014
  telef.poplatky 4/2014  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  516.32,-
EUR
1105902014
  obj.č.97/14 z 9.4.14
06.05.2014
  občerstvenie dňa 23.4.2014  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  54.40,-
EUR
1105862014
  3105169208
06.05.2014
  záloha.el.ener.5/2014 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  72.13,-
EUR
1105872014
  3105265666
06.05.2014
  záloha.el.ener.05/2014 - SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1105882014
  3105034186
06.05.2014
  el.ener.05/2014 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.96,-
EUR
1105912014
  Z -účinná 10.7.2013
06.05.2014
  odb.práce.bjekt Biomedic.,Pav.mat.vied BA- 04/2014  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1190082014
  VO140193
05.05.2014
  BMW 530d x Drive  MD-BAVARIA Žilina,s.r.o.
36400882
  55535.00,-
EUR
1105752014
  obj.č.74/14 z 24.3.14
05.05.2014
  OLO 4/2014 - Areál Dúbr.cesta  OLO a.s.
00681300
  1025.04,-
EUR
1105852014
  UVS/08/2014/JFF
05.05.2014
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  480.00,-
EUR
1105762014
  obj.č.99/14 z 14.4.14
05.05.2014
  Derat.a dezin.objekty Ú SAV  FIRMA-TROVIČ , Tovarniky
36885011
  2520.00,-
EUR
1105732014
  obj.č.95/14 z 8.4.14
05.05.2014
  permanentné vstupenky na rok 2014-SENEC  Správa cest.ruchu Senec
44537476
  454.00,-
EUR
1105712014
  Ú- SAV/LC/2002/02
05.05.2014
  servisný poplatok za 5/2014  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1105772014
  3100037510
05.05.2014
  Plyn 5/2014 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  87.00,-
EUR
1105782014
  3100037515
05.05.2014
  Plyn 5/2014 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  228.00,-
EUR
1105792014
  3100037524
05.05.2014
  Plyn 5/2014 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  25.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)