Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106312014
  členský príspevok
15.05.2014
  NK 2014  ISSC
00000563
  1093.37,-
USD
1106342014
  16703747,16703750
15.05.2014
  mes.popl. 5/14,3/14 hovory - Areál prev.Dúbr.cesta  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  58.91,-
EUR
1106352014
  Zml. účinná 21.1.14
15.05.2014
  popl.káblová televízia-II.Q.2014-Trenč.Teplice  OptoSat s.r.o.
43821898
  95.04,-
EUR
1151042014
  Z z 23.4.07
14.05.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  237.60,-
EUR
1106302014
  Zmluva od 25.1.2014
14.05.2014
  realizácia podujatia - Vedecké kaviarne - 5/2014  Slovak Media Consulting
46069984
  1124.00,-
EUR
1151032014
  Z 1.3.07
14.05.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  570.13,-
EUR
1106252014
  1026246
14.05.2014
  pauš.popl. - DNV - 4/2014, internet 5/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  43.91,-
EUR
1106262014
  OM00012795
14.05.2014
  VaS a ZV-08.04.14 -05.05.14-Areál prev-Dúbr. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6370.38,-
EUR
1106272014
  OM00012793
14.05.2014
  VaS od 01.04.14-30.04.14 - Areál prev.Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8115.79,-
EUR
1106282014
  OM00017229
14.05.2014
  Vyúč.VaS od 19.04.13 - 17.04.14 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  1112.24,-
EUR
1106292014
  Z4A00/2523
14.05.2014
  poštovné za 4/2014  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  256.25,-
EUR
1700082014
  UVS/63/2014/FF
14.05.2014
  ref.stravné zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  111.20,-
EUR
1106222014
  UVS/70/2014/FF
13.05.2014
  ZPC- Ježová - LOTYŠSKO-22.05.14-23.05.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  451.20,-
EUR
1106232014
  600/MO/186 z 31.3.13
13.05.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  37.44,-
EUR
1151002014
  Z 1.11.06
13.05.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  116.64,-
EUR
1150992014
  č.80490
13.05.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  179.80,-
EUR
1150982014
  Z 1.3.07
13.05.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  914.39,-
EUR
1106242014
  platba kartou
13.05.2014
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  262.14,-
EUR
1106212014
  obj.č.67/14 z 10.3.14
13.05.2014
  revízie na svetelné osvetlenia-Areál Dúbr.cesta  HANTON
36531928
  1194.00,-
EUR
1151022014
  Z 15.3.11
13.05.2014
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  268.56,-
EUR
1106202014
  Z 701.04
13.05.2014
  vyúč.tepla - DNV- 4/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  412.58,-
EUR
1151012014
  CR 7.1.2014
13.05.2014
  potraviny  Mudr.Orbán Anton
32069006
  121.31,-
EUR
1190112014
  obj.č.73/2014 z 20.3.14
13.05.2014
  vypracov.proj. hydraul.vyregul. ÚK po zatep.DNV  TERMOCOM,spol.s.r.o.
35739631
  6492.00,-
EUR
1106112014
  10.10.2013
12.05.2014
  Koordinátor BOZP 4/2014 - PROMATECH-Košice  VEO-PREVENT s.r.o.
36687073
  216.00,-
EUR
1106142014
  3106024848
12.05.2014
  elektr.energie 4/2014-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3100.46,-
EUR
1106152014
  Z 3105104416
12.05.2014
  záloha elektr..energia 5/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.71,-
EUR
1106162014
  3105254227
12.05.2014
  el.energia 5/2014-SENEC 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  53.82,-
EUR
1106122014
  ZoD 30.7.2009/Dodatok doh
12.05.2014
  upratovanie 04/2014- Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1106132014
  4101454080
12.05.2014
  vyúč.plynu 1.4.14-30.4.14 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  460.48,-
EUR
1106172014
  Z 301.121-29.11.1999
12.05.2014
  OLO 4/2014  HM SR ,BA
00603481
  1205.76,-
EUR
1106192014
  
12.05.2014
  PHM 16.04.14-29.04.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  641.48,-
EUR
1106182014
  č.8080096974
12.05.2014
  povin. zml..pois.mot.voz.BL660HG-06.05.14-28.02.15  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  320.82,-
EUR
1106092014
  platba kartou
09.05.2014
  tovar  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  414.13,-
EUR
1106102014
  3102228484
09.05.2014
  záloha el.en.05/2014-Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  42.00,-
EUR
1106082014
  16074343,16082161, Z.28.2
09.05.2014
  telef.hovory 4/2014  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  300.97,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)