Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106552014
  Z č.411019081
21.05.2014
  Poistenie majetku-Pavilón mater.vied BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  122.74,-
EUR
1106572014
  zmluva od 7.2.2014
21.05.2014
  analýza odp. vody 4/2014-Areál prev.Dúbrav.  Chemický ústav SAV
00166618
  80.00,-
EUR
1106592014
  UVS/34/2014/MN
21.05.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  1953.00,-
EUR
1106532014
  
21.05.2014
  refun.cestov.nákladov komisia VEGA  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  70.00,-
EUR
1700092014
  UVS/57/2014/FF
21.05.2014
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav zoológie SAV
00679097
  334.80,-
EUR
1106562014
  obj.č.98/14 z 9.4.14
21.05.2014
  tlač diploov na ručný papier-sekr. predsed.SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  519.60,-
EUR
1151082014
  Z 1.3.07
21.05.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  695.64,-
EUR
1106602014
  úhrada členského príspevku 2014
21.05.2014
  NK- 2014  IUGS
  855.35,-
USD
1106582014
  UVS/72/2014/v
21.05.2014
  Medzinár.strojársky veľtrh 2014-tlač posterov  DOUBLE P s.r.o., Bratislava 2
31384641
  754.80,-
EUR
1151102014
  Z z 23.4.07
21.05.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  1100.64,-
EUR
1151112014
  Z z 23.4.07
21.05.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  304.45,-
EUR
1151062014
  Z dodatok č.1 D účinná od 17.5.14
21.05.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  756.47,-
EUR
1151072014
  Z dodatok č.1 D účinná od 17.5.2014
21.05.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  520.74,-
EUR
1106512014
  obj.č.78/14 z 27.3.14
20.05.2014
  služby PR - 4/2014  Mgr.Katarína Selecká
46025197
  400.00,-
EUR
1106492014
  Z4101453920 z 28.12.12-09
20.05.2014
  plyn 4/2014-Areál prev.Dúbr.cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  38730.98,-
EUR
1190122014
  Zmluva č.016/14/04/KZ účinná 21.5.14
20.05.2014
  Pozemok - chata SENEC 2  MESTO SENEC
00305065
  12000.00,-
EUR
1106502014
  obj.č.116/14 z 5.5.14
20.05.2014
  elektoinš.práce - kanc.č.109 a 110 - Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  284.17,-
EUR
1106482014
  obj.č.117/14 z 5.5.14
19.05.2014
  oprava kop.stroja Minolta-kanc.č.102 Ú SAV  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  196.80,-
EUR
1300062014
  Z 167/E/062
19.05.2014
  prístr.vybav. a stav.práce 4/14-Pav.mat.vied  ALBERTUS a.s.
47078715
  940436.12,-
EUR
1106472014
  0002471
19.05.2014
  doplatok z nového poistenia platné od 07.05.2014  D.A.S.
47250569
  60.24,-
EUR
1106462014
  obj.č.58/14 z 7.3.14
19.05.2014
  kanc.nábytok - II.oddelenie sekretariát Ú SAV  Katarína Pelačíková
41343875
  423.10,-
EUR
1400052014
  Z166/E/062
16.05.2014
  Biomed.Pav.-stavebné práce 4/14  ALBERTUS a.s.
47078715
  3743352.07,-
EUR
1106402014
  obj.č.114/14 z 28.4.14
16.05.2014
  oprava práčky AWE7727/1 - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  166.26,-
EUR
1106412014
  
16.05.2014
  oprava sušičky AWZ8678 - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  57.46,-
EUR
1106422014
  obj.č.123/14
16.05.2014
  odbor.prehl.tlakov.a plyn.zar.-Ú SAV a objekty SAV  Dimitrov Peter, Bratislava
11650613
  653.03,-
EUR
1106392014
  obj.č.40/14 z 17.2.14
16.05.2014
  oprava výrobníka sódy a výmena filtra  CELFIA s.r.o.,Bratislava
31385397
  154.80,-
EUR
1106382014
  3108011310
16.05.2014
  vyúč.el.energie 4/2014 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  48309.03,-
EUR
1106372014
  Z274/2004 z 27.10.04
16.05.2014
  OLO - tekutý odpad ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  201.46,-
EUR
1106442014
  obj.č.110/14 z 22.4.14
16.05.2014
  elektoinš.práce kanc.č.207 - Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  243.60,-
EUR
1106452014
  obj.č.120/14 z 12.5.14
16.05.2014
  elektoinš.práce - oprava elekt.sporáka- ZJ  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  289.30,-
EUR
1106432014
  prihláška
16.05.2014
  škol. - Správa majetku štátu 4.6.14- Jakubíčková  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  59.00,-
EUR
1151052014
  Z 600 z 31.3.03
15.05.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  81.60,-
EUR
1106362014
  obj.č.111/14 z 28.4.14
15.05.2014
  pracovné odevy - Areál prev.Dúbr.cesta  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  130.15,-
EUR
1106332014
  5.93981
15.05.2014
  telef.popl. 08.04.14-07.05.14-Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2825.12,-
EUR
1106322014
  1026246
15.05.2014
  pauš.popl. - Komfort-DNV -05/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)