Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106902014
  Z z dodatok č.3 z 12.11.1
28.05.2014
  záloha el.energie 06/2014-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1106822014
  obj.č.122/14 z 12.5.14
28.05.2014
  ciachovanie váh v ZJ  ŠTEFAN KOLLER, BRATISLAVA
35166959
  210.00,-
EUR
1106912014
  obj.č.127/14 z 16.5.14
28.05.2014
  elektoinš.práce v kolektoroch na Dúb.ceste  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  1703.89,-
EUR
1106892014
  Z 9103891839 z 24.11.2006
28.05.2014
  plyn 6/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  463.00,-
EUR
1151162014
  Z 600 z 31.3.03
27.05.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  218.36,-
EUR
1106782014
  UVS/78/2014/FF
27.05.2014
  ZPC- poistenie-Belgicko-Gálik - 4.6.14-4.6.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.20,-
EUR
1106792014
  UVS/74/2014/FF
27.05.2014
  ZPC- Májková - Poľsko-12.06.14-13.06.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  804.20,-
EUR
1700102014
  UVS/39/2014/FF
27.05.2014
  stravné zahr.hosťa - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  175.50,-
EUR
1106802014
  UVS/35/2013/MR
27.05.2014
  strav.zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  195.30,-
EUR
1106812014
  UVS/32/2014/FF
27.05.2014
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  280.00,-
EUR
1151152014
  Z dodatok č.1 D účinná od
27.05.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  408.20,-
EUR
1106762014
  HP-0176/06600560/112
26.05.2014
  vyúčtovanie služieb za rok 2013-Šancová 56  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  58.51,-
EUR
1106772014
  HP-0176/06600566/031
26.05.2014
  vyúčtovanie služieb za rok 2013-Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  196.22,-
EUR
1106742014
  obj.č.131/14 z 20.5.14
26.05.2014
  oprava telefónnej ústredne Ú SAV  X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5
11797941
  90.00,-
EUR
1106732014
  obj.č.133/2014 z 20.5.2014
26.05.2014
  strav.lístky /500 ks á 2,04/-areál prev.Dúbr.cesta  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  1020.00,-
EUR
1106752014
  D.č.1/2009-D1/2011-7-311
26.05.2014
  vyúč.energie I.Q.2014 - Dúbravska cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  1596.09,-
EUR
1106712014
  OM00017227
26.05.2014
  VaS 21.04.14-20.05.14-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  60.18,-
EUR
1106722014
  OM00017229
26.05.2014
  .VaS od 18.04.13 - 17.05.14 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  106.99,-
EUR
1106702014
  Z 16.1.2014
23.05.2014
  6/2014 -výpožička-nebyt. priest.-služby-Dúbr.cesta  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1106672014
  Zmluva 4149193 -7.5.14
23.05.2014
  Medz.Stroj.Veľtrh r.2014  Agrokomplex, Nitra 1
36855642
  1995.60,-
EUR
1106682014
  
23.05.2014
  Hospodárske noviny 4 ks - 01.07.2014-30.09.2014  ECOPRESS a.s., Bratislava
31333524
  199.08,-
EUR
1106692014
  EX 114/2004-16
23.05.2014
  vrátka platby A.Struhárová  JUDr.KOTRLA Vladimír
31782167
  277.90,-
EUR
1151132014
  Z z 23.4.07
22.05.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  458.21,-
EUR
1190132014
  ZoD 2013112 ,Dod.č.1-7.11.2013
22.05.2014
  rekonšt. KC St.Lesná  MONTY Pro,spol.s.r.o.
35791101
  18663.78,-
EUR
1106612014
  Obj.72/2014-14.3.2014
22.05.2014
  prejednanie vozidiel BL660HG  Roman Krchnák, Bratislava
40225097
  48.00,-
EUR
1106652014
  Z č.01/2012
22.05.2014
  DNV- 5/14 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1106662014
  Z č.01/2012
22.05.2014
  ÚSAV,ZJ - 5/14 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1106632014
  125/2014-16.5.2014
22.05.2014
  oprava dverí Dúbr.  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  753.60,-
EUR
1106642014
  124/2014-12.5.2014
22.05.2014
  oprava dverí - ÚSAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  478.80,-
EUR
1106622014
  
22.05.2014
  PHM,palivo,+ost. 1.5.-15.5.2014  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  667.93,-
EUR
1151122014
  CR 8.1.14
22.05.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  994.15,-
EUR
1151142014
  č.80490
22.05.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  80.53,-
EUR
1106542014
  
21.05.2014
  inzercia-riaditeľ/ka-organizácie  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  1036.80,-
EUR
1106522014
  OM00017231
21.05.2014
  VaS 28.03.14-29.04.14 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  454.72,-
EUR
1151092014
  CR 7.1.2014
21.05.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  807.10,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)