Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1107072014
  3100037542
02.06.2014
  Plyn 6/2014 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  20.00,-
EUR
1107082014
  3100037532
02.06.2014
  Plyn 6/2014 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  30.00,-
EUR
1107092014
  3100037524
02.06.2014
  Plyn 6/2014 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  11.00,-
EUR
1107102014
  3100037510
02.06.2014
  Plyn 6/2014 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  37.00,-
EUR
1107112014
  3100324998
02.06.2014
  Plyn 6/2014 - Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1151232014
  č.80490
02.06.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  184.98,-
EUR
1107142014
  zmluva účinná 1.2.2014
02.06.2014
  pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1039.97,-
EUR
1107122014
  obj.č.121/14 z 12.5.14
02.06.2014
  kominárske práce ,revízia komínov objekt Dúbr.cest  NAGY FRANTIŠEK-KOMINÁR
34452214
  300.00,-
EUR
1151212014
  Z dodatok č.1 D účinná od
02.06.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  643.15,-
EUR
1107132014
  Z -účinná 10.7.2013
02.06.2014
  odb.práce.bjekt Biomedic.,Pav.mat.vied BA- 05/2014  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1107062014
  ZoD -19,9,2007
30.05.2014
  právne služby-patenty 4/2014  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1107052014
  ZoD 19.9.2007
30.05.2014
  Právne služby 3/2014  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1107032014
  objednávka
30.05.2014
  inzercia - vedúci/a - Ú SAV Bratislava  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  324.00,-
EUR
1107042014
  obj.č.135/14 z 23.5.14
30.05.2014
  občerstv.zasad.SNEMU - 28.05.2014  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  105.30,-
EUR
1151192014
  Z 600 z 31.3.03
29.05.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  363.08,-
EUR
1106962014
  OM00017230
29.05.2014
  VaS od 08.04.14-.09.05.14-Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  66.88,-
EUR
1106982014
  obj.č.111/14 z 28.4.14
29.05.2014
  pracovné odevy - Areál prev.Dúbr.cesta  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  72.40,-
EUR
1107012014
  refundácia
29.05.2014
  ref.CP nákl.J.Borsíka-komisia VEGA  Matematický ústav SAV
00166791
  56.06,-
EUR
1107022014
  UVS/31/2014/FF
29.05.2014
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  279.00,-
EUR
1107002014
  obj.č.71/14 z 14.3.14
29.05.2014
  tlač vizitiek - projekt SASPRO  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  36.00,-
EUR
1106992014
  obj.č.82/14 z 31.3.14
29.05.2014
  občerstvenie osobnosti roka 2014  HAMA-stravovanie
35443821
  801.60,-
EUR
1106972014
  obj.č.99/14 z 14.4.14
29.05.2014
  Derat.a dezin.chata - SENEC 1, SENEC 2  FIRMA-TROVIČ , Tovarniky
36885011
  540.00,-
EUR
1151172014
  Z 1.3.07
29.05.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  35.30,-
EUR
1151182014
  Z z 23.4.07
29.05.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  351.97,-
EUR
1151202014
  CR 7.1.2014
29.05.2014
  potraviny  Mudr.Orbán Anton
32069006
  37.16,-
EUR
1106882014
  Z 701.04
28.05.2014
  DNV teplo 06/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1930.61,-
EUR
1106952014
  obj.č.100/14 z 14.4.14
28.05.2014
  Vyčistenie klimatizačnej jednotky - Ú SAV  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  1710.00,-
EUR
1106922014
  platba kartou
28.05.2014
  platba kartou-brannošportový deň-Smolenice 30.5.14  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  516.80,-
EUR
1106932014
  platba kartou
28.05.2014
  platba kartou  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  102.48,-
EUR
1106942014
  platba kartou
28.05.2014
  platba kartou - reprezentačné  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  51.84,-
EUR
1106862014
  HP-0176/0660056/02
28.05.2014
  06/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1106872014
  HP-0176/0660056/02
28.05.2014
  06/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1106832014
  *0750901002
28.05.2014
  07/2014 - byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1106842014
  *0750901202
28.05.2014
  07/2014-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1106852014
  *0750901102
28.05.2014
  07/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)