Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1107502014
  3105254227
06.06.2014
  el.energia 6/2014-SENEC 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  53.82,-
EUR
1107312014
  3102228484
05.06.2014
  záloha el.en.06/2014-Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  42.00,-
EUR
1107322014
  Z 3105193450
05.06.2014
  elektr.energia 6/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.71,-
EUR
1107452014
  členský príspevok
05.06.2014
  NK - Členský príspevok 2014  IUHPS
  183.00,-
EUR
1107332014
  OM00017228
05.06.2014
  VaS-16.4.14-19.05.14 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  336.58,-
EUR
1107342014
  OM00017234
05.06.2014
  ZV -5/2014 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  50.87,-
EUR
1107352014
  OM00017233
05.06.2014
  ZV -5/2014-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1107362014
  30996-5894/03 z 16.9.2003
05.06.2014
  VaS 28.4.14-27.05.14 - Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1107372014
  OM00036801
05.06.2014
  ZV -5/2014 -Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.38,-
EUR
1107382014
  OM00036800
05.06.2014
  ZV - 5/2014-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  88.48,-
EUR
1107412014
  UVS/86/2014/JB
05.06.2014
  ZPC- Barančík-30.6.14-02.7.14-Belgicko-pr.INCOMERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  515.00,-
EUR
1107422014
  UVS/84/2014/JB
05.06.2014
  ZPC- Barančík-16.6.-17.6.-Belg.-MVTS ERANET RUS PL  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  619.00,-
EUR
1107432014
  UVS/85/2014/JB
05.06.2014
  ZPC- Barančík-25.6-26.6.- Berlin - MVTS NEURON II  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  195.00,-
EUR
1107442014
  UVS/87/2014/JB
05.06.2014
  ZPC- Barančík-9.7-11.7.-Francia-MVTS ERANET RUS PL  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  229.00,-
EUR
1700112014
  UVS/33/2014/FF
05.06.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav mol. fyziol. a genetiky
00490890
  390.60,-
EUR
1107392014
  Účasť SAV na výstave
05.06.2014
  inšt.stánku Medzinár.stroj.veľtrh - NITRA- výstava  Arborétum Mlyňany SAV
00166677
  654.35,-
EUR
1107402014
  ÚVS/25/OMS/JFF
05.06.2014
  ubytovanie zahr.hosťa - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  1627.50,-
EUR
1107302014
  7024976
04.06.2014
  rozšírený internet 06/2014 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1107292014
  Z účinná 1.4.2014
04.06.2014
  PR služby 5/2014  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  1990.00,-
EUR
1107272014
  obj.č.163/13 z 10.6.13
03.06.2014
  právne poradenstvo a zastupovanie  RR Legal Corp,s.r.o.
46789634
  4080.00,-
EUR
1107282014
  zmluva účinná od 2.5.2014
03.06.2014
  služby PR za 5/2014  Gabriel Kuchta
46353852
  400.00,-
EUR
1107262014
  obj.č.28/14 z 7.2.14
03.06.2014
  doprava Brat.-BŠ.-Smol.-Brat.-30.5.-31.5.14 - SH  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  783.12,-
EUR
1190142014
  zmluva 20114001 účinná 15.3.14
03.06.2014
  Zmluvné služby PROFIT-Pilotná prevádzka  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  192000.00,-
EUR
1107152014
  *0750901102
03.06.2014
  vyúč.služieb - 1.1.213-31.12.2013  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  -131.31,-
EUR
1107162014
  *0750901202
03.06.2014
  vyúč.služieb - 1.1.2013 - 31.12.2013  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  100.85,-
EUR
1107172014
  *0750901002
03.06.2014
  vyúč.služieb - 1.1.2013 - 31.12.2013  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  -528.57,-
EUR
1107182014
  ZoD 30.7.2009/Dodatok doh
03.06.2014
  upratovanie 05/2014- Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1107222014
  Zmluva účinná 29.1.2014
03.06.2014
  monitóring médií 5/2014  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1107242014
  1.4.1997
03.06.2014
  4/2014 - údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1107252014
  obj.č.89/14 z 3.4.14
03.06.2014
  sadové úpravy - Jaskový rad  Arborétum Mlyňany SAV
00166677
  332.33,-
EUR
1107192014
  4100023511-3100011686
03.06.2014
  záloha plyn 06/2014 - Trenčianske Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1107202014
  3100197715
03.06.2014
  Plyn 6/2014 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1107212014
  3100037515
03.06.2014
  Plyn 6/2014 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  96.00,-
EUR
1107232014
  Ú- SAV/LC/2002/02
03.06.2014
  servisný poplatok za 6/2014  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1151222014
  Z 1.11.06
02.06.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  116.64,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)