Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151302014
  Z 1.3.07
12.06.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  657.05,-
EUR
1151312014
  Z 1.3.07
12.06.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  726.91,-
EUR
1107742014
  3108011310
12.06.2014
  vyúč.el.energie 5/2014 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  48302.74,-
EUR
1107692014
  
11.06.2014
  Pravda , SME - III.Q.2014  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  624.90,-
EUR
1151242014
  Z z 23.4.07
11.06.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  632.26,-
EUR
1151252014
  Z z 23.4.07
11.06.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  554.39,-
EUR
1151262014
  Z z 23.4.07
11.06.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  61.20,-
EUR
1107712014
  Z274/2004 z 27.10.04
11.06.2014
  OLO - tekutý odpad ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1107732014
  obj.č.137/14 z 28.5.14
11.06.2014
  výmena elektr.bojlera kanc.č.214-Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  243.72,-
EUR
1107722014
  
11.06.2014
  nákl.elektr.energie 1-3/14-stavba PROMATECH Košice  THS ústavov SAV Košice
00111643
  1430.31,-
EUR
1107702014
  pozvánka
11.06.2014
  refund.cestov.nákladov-Kopčanský-komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  79.30,-
EUR
1107682014
  UVS/15/2014/MR
10.06.2014
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa - MAD  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  831.60,-
EUR
1107672014
  UVS/89/2014/OVV
10.06.2014
  ZPC- Hrabovská-16.6.14-17.6.14-BRUSEL-proj.SASPRO  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  710.60,-
EUR
1107652014
  4101454080
10.06.2014
  vyúč.plynu 5/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -306.98,-
EUR
1107662014
  3106024848
10.06.2014
  elektr.energie 5/2014-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3009.04,-
EUR
1107642014
  obj.č.35/14 z 13.2.14
09.06.2014
  požiarno bezpeč.charakter.stavieb-Dúbrav.cesta  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  7140.00,-
EUR
1107632014
  obj.č.143/14 z 4.6.2014
09.06.2014
  oprava vchod.dverí - ubytovňa Royova ul.  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  756.00,-
EUR
1500102014
  184/E/062
09.06.2014
  stavebné práce 5/2014-PROMATECH  HANT BA,a.s.
36328375
  584366.17,-
EUR
1107582014
  Z 701.04
09.06.2014
  vyúč.tepla - DNV- 5/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -8.91,-
EUR
1107602014
  16074343,16082161, Z.28.2
09.06.2014
  telef.hovory 5/2014  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  277.68,-
EUR
1107622014
  16703747,16703750
09.06.2014
  mes.popl. 6/14,5/14 hovory - Areál prev.Dúbr.cesta  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  46.97,-
EUR
1108162014
  EX 140/2003
09.06.2014
  vrátka platby Tollerová ro.Danišová  JUDr.KOTRLA Vladimír
31782167
  109.21,-
EUR
1107592014
  1010053202
09.06.2014
  Telef.hovory 05/2014 - prev.areal.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  334.64,-
EUR
1107572014
  refundácia
09.06.2014
  refund. cestov.príkaz- Hajuch-komisia VEGA  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  11.90,-
EUR
1107612014
  refundácia
09.06.2014
  ref.cestov.nákladov-Mladý vedecký prac.do 35 rokov  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  89.58,-
EUR
1107552014
  refundácia
06.06.2014
  refund. cestov.príkazov Salaj Terézia-komisia VEGA  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  14.60,-
EUR
1107562014
  obj.č.101/14 z 14.4.14
06.06.2014
  oprava kresiel-Areál prev.Dúbr.cesta  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  79.54,-
EUR
1107542014
  
06.06.2014
  PHM,palivo,+ost. 19.5.14-29.5.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  871.17,-
EUR
1107532014
  1010053203
06.06.2014
  telef.poplatky 5/2014  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  516.38,-
EUR
1107522014
  platba kartou
06.06.2014
  tovar  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  285.07,-
EUR
1107512014
  Z 301.121-29.11.1999
06.06.2014
  OLO 5/2014  HM SR ,BA
00603481
  1201.11,-
EUR
1107462014
  3105169208
06.06.2014
  záloha.el.ener.6/2014 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  72.13,-
EUR
1107472014
  Z 3105104416
06.06.2014
  záloha elektr..energia 6/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.71,-
EUR
1107482014
  3105265666
06.06.2014
  záloha.el.ener.06/2014 - SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1107492014
  3105034186
06.06.2014
  el.ener.06/2014 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.96,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)