Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1107972014
  obj.č.132/14
18.06.2014
  inštal.certif. pre doménu e-vega-06/14-06/15-06/16  MMS Softec
34100172
  240.00,-
EUR
1107942014
  Zmluva od 25.1.2014
17.06.2014
  realizácia podujatia - Vedecké kaviarne - 6/2014  Slovak Media Consulting
46069984
  1124.00,-
EUR
1107962014
  UVS/96/2014/FF
17.06.2014
  ZPC- Gálik-Poľsko-12.06.-13.06.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  880.20,-
EUR
1107952014
  objednávka
17.06.2014
  inzercia - riaditeľ/ka-Bot.ústav BA,THS Košice  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  1036.80,-
EUR
1107842014
  5.93981
16.06.2014
  telef.popl. 08.05.14-07.06.14-Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2223.12,-
EUR
1151362014
  Z 600 z 31.3.03
16.06.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  161.02,-
EUR
1151372014
  Z 600 z 31.3.03
16.06.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  114.66,-
EUR
1151382014
  Z 600 z 31.3.03
16.06.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  99.59,-
EUR
1151352014
  Z 1.11.06
16.06.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  116.64,-
EUR
1107892014
  UVS/92/2014/BI
16.06.2014
  ZPC- Barančík-Hrabovská-9.6.-10.6.14-Praha  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  92.60,-
EUR
1107902014
  UVS/95/2014/wek
16.06.2014
  ZPC- Pastorek-Frankfurt-2.7.-3.7.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  240.00,-
EUR
1107912014
  UVS/97/2014/FF
16.06.2014
  ZPC- Šajgalík-Belgicko-16.6.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  675.20,-
EUR
1107922014
  UVS/29/2014/FF
16.06.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav pre výskum srdca SAV
00598461
  119.70,-
EUR
1107932014
  UVS/62/2014/FF
16.06.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  279.00,-
EUR
1151342014
  Z z 23.4.07
16.06.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  547.49,-
EUR
1107852014
  obj.č.140/14 z 3.6.14
16.06.2014
  Oprava elektrickej rampy - Ú SAV  Ladislav Sárkány SEGA 3
35199709
  372.00,-
EUR
1107862014
  10.10.2013
16.06.2014
  Koordinátor BOZP 5/2014 - PROMATECH-Košice  VEO-PREVENT s.r.o.
36687073
  216.00,-
EUR
1300072014
  Z 167/E/062
16.06.2014
  prístr.vybav. a stav.práce 5/14-Pav.mat.vied  ALBERTUS a.s.
47078715
  623968.85,-
EUR
1400062014
  Z166/E/062
16.06.2014
  Biomed.Pav.-stavebné práce 5/14  ALBERTUS a.s.
47078715
  2423372.98,-
EUR
1107832014
  obj.č.144/14 z 4.6.2014
16.06.2014
  hudobný program odovzdávanie ceny SAv 2014  Okša -production
11769696
  744.00,-
EUR
1107872014
  1026246
16.06.2014
  pauš.popl. - DNV - 5/2014, internet 6/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  42.37,-
EUR
1107882014
  1026246
16.06.2014
  pauš.popl. - Komfort-DNV -06/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1107802014
  Z4101453920 z 28.12.12-09
13.06.2014
  plyn 5/2014-Areál prev.Dúbr.cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  26462.53,-
EUR
1107822014
  obj.č.134/14 z 20.5.14
13.06.2014
  pozvánky cena SAV 2014  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  31.68,-
EUR
1107812014
  1.4.1997
13.06.2014
  5/2014 - údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1151332014
  CR 7.1.14
12.06.2014
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  36.00,-
EUR
1107772014
  Z4A00/2523
12.06.2014
  poštovné za 5/2014  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  710.15,-
EUR
1151272014
  č.80490
12.06.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  222.61,-
EUR
1107752014
  OM00012793
12.06.2014
  VaS od 01.0.05.14-31.05.14 - Areál prev.Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6542.12,-
EUR
1107762014
  OM00012795
12.06.2014
  VaS a ZV-06.05.14 -31.05.14-Areál prev-Dúbr. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6193.58,-
EUR
1107782014
  obj.č.130/14 z 19.5.14
12.06.2014
  inzercia pracov.ponúk-PROJEKT SASPRO  SCIENCE ( AAAS)
00418495
  147.63,-
USD
1107792014
  obj.č.130/14 z 19.5.14
12.06.2014
  inzercia pracov.ponúk-PROJEKT SASPRO  SCIENCE ( AAAS)
00418495
  350.63,-
USD
1151322014
  Z dodatok č.1 D účinná od
12.06.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  175.80,-
EUR
1151282014
  Z dodatok č.1 D účinná od
12.06.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  637.58,-
EUR
1151292014
  Z 1.3.07
12.06.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  17.47,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)