Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108202014
  OM00017230
25.06.2014
  VaS od 10.05.14-06.06.14-Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  62.41,-
EUR
1108182014
  obj.č.120/A z 12.5.2014
25.06.2014
  SH - 30.14-31.14 - Smolenice  Kongresové centrum Smolenice
42159580
  627.64,-
EUR
1108212014
  pozvánka
25.06.2014
  refund.cestov.nákladov-Jurčišin-komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  94.44,-
EUR
1151442014
  CR 8.1.14
25.06.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  843.11,-
EUR
1151452014
  Z 1.3.07
25.06.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  692.54,-
EUR
1151432014
  CR 8.1.14
24.06.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  818.96,-
EUR
1700162014
  UVS/82/2014/FF
24.06.2014
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav zoológie SAV
00679097
  251.10,-
EUR
1108152014
  UVS/74/2014/MR
24.06.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  139.50,-
EUR
1108142014
  UVS/76/2014/MN
24.06.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Arborétum Mlyňany SAV
00166677
  1828.20,-
EUR
1151422014
  č.80490
24.06.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  182.94,-
EUR
1108092014
  obj.č.156/14 z 16.6.14
23.06.2014
  občerstv.zasad.SNEMU - 18.6.2014  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  105.30,-
EUR
1108132014
  obj.č.153/14 z 16.6.14
23.06.2014
  brašňa na Notebook-Barančík-MVTS ANIHWA  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  194.56,-
EUR
1108112014
  Z č.411019282
23.06.2014
  poistenie majetku-Pavilón Biomedicína BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  893.13,-
EUR
1700142014
  platobný poukaz
23.06.2014
  Daň z nehnut.chaty Donovaly - za rok 2014  Obec Donovaly
00313386
  346.44,-
EUR
1700152014
  platobný poukaz
23.06.2014
  miestny poplatok chaty Donovaly - za rok 2014  Obec Donovaly
00313386
  375.00,-
EUR
1190162014
  zmluva 20114001 účinná 15
23.06.2014
  Zmluvné služby PROFIT-akcepčné testovanie  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  50400.00,-
EUR
1151412014
  Z z 23.4.07
23.06.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  294.17,-
EUR
1108102014
  obj.č.81A/2014 z 31.3.14
23.06.2014
  tech.kontrola mot.vozíka+protokol-Areál prev.  HRUŠKA Vladimír
35273470
  80.40,-
EUR
1108122014
  Z č.411019281
23.06.2014
  Poistenie majetku-Pavilón mater.vied BA  ALLIANZ - Slovenská poisťovňa
00151700
  167.28,-
EUR
1151392014
  Z dodatok č.1 D účinná od
23.06.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  158.40,-
EUR
1151402014
  Z dodatok č.1 D účinná od
23.06.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  759.73,-
EUR
1108072014
  obj.č.152/14 z 16.6.14
20.06.2014
  batérie do kotolne SIEMENS-SIMATIC-kot.Dúbr.cesta  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  62.40,-
EUR
1190152014
  ZoD 2013112 ,Dod.č.1-7.11
20.06.2014
  rekonšt. KC St.Lesná  MONTY Pro,spol.s.r.o.
35791101
  105750.91,-
EUR
1108062014
  obj.č.136/14 z 28.5.14
20.06.2014
  školenie kuričov-kotolne Dúbr.cesta  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  864.00,-
EUR
1108082014
  
20.06.2014
  PHM,palivo,+ost. 02.06.14-13.06.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1250.19,-
EUR
1108052014
  
20.06.2014
  medaila ,plakety-sekretariát P SAV  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  34.00,-
EUR
1107982014
  OM00017231
19.06.2014
  VaS 30.04.14-29.05.14- DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  392.30,-
EUR
1107992014
  Z č.411019261
19.06.2014
  Poistenie majetku-Pavilón mater.vied BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  1.80,-
EUR
1700122014
  UVS/80/2014/FF
19.06.2014
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  195.30,-
EUR
1700132014
  UVS/49/2014/FF
19.06.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  141.60,-
EUR
1108002014
  obj.č.126/14 z 16.5.14
19.06.2014
  diplomy-cena SAV za popularizáciu vedy - 6 ks  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  72.00,-
EUR
1108012014
  obj.č.119/14 z 6.5.14
19.06.2014
  preukazy vstup do Areálu SAV Dúbr.cesta  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  336.00,-
EUR
1108022014
  obj.č.141/14 z 3.6.14
19.06.2014
  Diplomy-Cena SAV za vedecko-výskumnú prácu  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  84.00,-
EUR
1108042014
  UVS-67/2014/FF
19.06.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  139.50,-
EUR
1108032014
  UVS/27/a/2014/Va
19.06.2014
  inštalácie-séria-VÝSTAV  Štefan VARENITS
34450220
  1260.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)