Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115962014
  platba kartou
17.12.2014
  Novoročný koncert  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  1063.32,-
EUR
1190342014
  obj.č.344/14 z 5.12.14
17.12.2014
  Prekládka telekom.vedenia-Ú SAV  Techniserv s.r.o.
35763124
  23072.06,-
EUR
1115852014
  obj.č.348/14 z 12.12.14
16.12.2014
  Rozšírenie licencie doch.systém z 300 na 350  Techniserv s.r.o.
35763124
  253.20,-
EUR
1702072014
  UVS/260/2014/VA/V
16.12.2014
  Propagačné účelz-Dary  VÍNO NICHTA
32581441
  4284.00,-
EUR
1115822014
  331/A/14
16.12.2014
  oprava križovatky,ciest a chodníkov-Areál SAV Dúbr  IG Stavebniny, Námestovo
35381922
  35819.81,-
EUR
1190322014
  
16.12.2014
  Oprava poškod.streš.plášťa-USTARCH SAV BA  IG Stavebniny, Námestovo
35381922
  35759.53,-
EUR
1115782014
  obj.č.296/14 z 20.11.14
16.12.2014
  výmena ovzudušia ventila a termolegulácie-ub.Royov  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  840.72,-
EUR
1115792014
  obj.č.322/14 z 3.12.14
16.12.2014
  oprava oplechovania atiky-ubytov.Jaskov rad  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  696.00,-
EUR
1115802014
  obj.č.323/14 z 3.12.14
16.12.2014
  oplechovanie strechy a odsávacích hadíc- DNV  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  2877.60,-
EUR
1115812014
  obj.č.325/14 z 3.12.14
16.12.2014
  oprava zam. a protišmyk. dlažby,oprava zvodu-Ú SAV  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  10413.22,-
EUR
1801162014
  
16.12.2014
  ZPC Francúzsko vyúčt. 10-12.11.14  Majková Eva, RNDr., DrSc.
  235.40,-
EUR
1115872014
  platba kartou
16.12.2014
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  159.77,-
EUR
1115882014
  platba kartou
16.12.2014
  nákup - ZJ  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  202.21,-
EUR
1115862014
  pokl.doklad
16.12.2014
  mobil.telefony - MVTS ERANET RUS PLUS  ALZA.sk s.r.o.
27082440
  777.66,-
EUR
1115832014
  obj.č.351/2014 z 12.12.14
16.12.2014
  Rozšírenie z 300 PC na 400 PC do 18.12.2015  ESET s.r.o., Bratislava
31333532
  6902.40,-
EUR
1115892014
  Zmluva účinná 29.1.2014
16.12.2014
  monitóring médií 12/2014  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1115842014
  obj.č.310/14 z 28.11.14
16.12.2014
  vyhotovenie vizitiek v angl.jazyku-SASPRO  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  30.00,-
EUR
1702082014
  UVS/213/2014/JFF
16.12.2014
  stravné a ubytovanie zahran.hosťa-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  258.60,-
EUR
1115642014
  
15.12.2014
  komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  92.44,-
EUR
1702042014
  
15.12.2014
  ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  225.00,-
EUR
1115612014
  PZ 411019992
15.12.2014
  poistenie majetku-projekty  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  958.24,-
EUR
1702032014
  
15.12.2014
  Stravné ubytov.zahr.hosťa - MAD  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  182.11,-
EUR
1115602014
  341/2014-5.12.14
15.12.2014
  kuchynský riad  SVING GASTRO
31323375
  1704.86,-
EUR
1115772014
  345/2014
15.12.2014
  licencie Office Pro Plus 2013 40ks  EXE s.r.o., Bratislava 1
17321450
  3158.40,-
EUR
1115752014
  1.4.1997
15.12.2014
  11/2014 - údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1115672014
  313/2014
15.12.2014
  revízie lámp ver.osvetlenia  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  1286.16,-
EUR
1115702014
  5.93981
15.12.2014
  telef.popl. 08.11.14-07.12.14-Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2048.42,-
EUR
1115662014
  Z 1-862-002429
15.12.2014
  Poistenie majetku r.2015  QBE
36855472
  2452.37,-
EUR
1115652014
  Z-2-857-009424
15.12.2014
  Poistné za poist.motor.voz.01.01.15-31.12.15  QBE
36855472
  7098.54,-
EUR
1800832014
  
15.12.2014
  účasť člena hodnot.komisie OV3-01.12.14-02.12.14  Blatný Marek Prof.
  30.80,-
EUR
1800902014
  
15.12.2014
  účasť člena hodnot.komisie OV1-19.11.14-20.11.14  Walther Philip
  60.06,-
EUR
1800822014
  
15.12.2014
  účasť člena hodnot.komisie OV2-27.11.14-28.11.14  Zima Ján
  15.20,-
EUR
1800952014
  
15.12.2014
    Naidyuk Yurii Prof.
  100.00,-
EUR
1800962014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške č.0057/01/02  Orgis Manfred Univ.Prof.
  100.00,-
EUR
1800972014
  
15.12.2014
  Posudok k prihláške 0106/01/01  Schanz Martin-Univ.prof.Dr.Ing
  100.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)