Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108512014
  3100037524
02.07.2014
  Plyn 7/2014 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  10.00,-
EUR
1108522014
  3100037532
02.07.2014
  Plyn 01.07.14-18.08.14 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  28.00,-
EUR
1108532014
  3100324998
02.07.2014
  Plyn 7/2014 - Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1151492014
  č.80490
01.07.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  205.76,-
EUR
1151502014
  CR 8.1.14
01.07.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1240.17,-
EUR
1108462014
  obj.č.150/2014 z 16.6.14
01.07.2014
  odvoz fekálneho odpadu - chaty Donovaly  EMI DUBOVSKÝ s.r.o.,Lipt.Osada
44231822
  198.00,-
EUR
1108452014
  NK 2014
01.07.2014
  členský príspevok 2014 - NK  CISH - ICHS
00243255
  658.11,-
CHF
1151482014
  Z z 23.4.07
01.07.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  498.22,-
EUR
1108412014
  zml.5935/2013/LSR účinná 15.2.14
30.06.2014
  prenájom pozemku-Trenč.Teplice-II.polrok 2014  Lesy Slovenskej republiky š.p.
36038351
  15.00,-
EUR
1108382014
  obj.č.142/14 z 4.6.14
30.06.2014
  pravid.kontr.a revízia regul.staníc plynu v SAV Dú  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  2424.00,-
EUR
1108422014
  Z 16.1.2014
30.06.2014
  7/2014 -výpožička-nebyt. priest.-služby-Dúbr.cesta  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1108432014
  UVS/61/2014/FF
30.06.2014
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  1009.15,-
EUR
1108442014
  UVS/81/2014/FF
30.06.2014
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  267.90,-
EUR
1108392014
  Krištín
30.06.2014
  refundácia služ.cesty - komisia Vega  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  30.47,-
EUR
1108402014
  Schieber
30.06.2014
  refundácia služ.cesty - komisia Vega  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  22.40,-
EUR
1108362014
  pozvánka
27.06.2014
  ref.ces.náklad. Lazarová-komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  80.70,-
EUR
1108372014
  pozvánka
27.06.2014
  ref.ces.náklad. Hančuľák - komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  73.40,-
EUR
1108352014
  Z 3105104416
27.06.2014
  vyúčtov.el.en.01.01.14-11.06.14- Šancová 56  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -25.34,-
EUR
1108342014
  Z z dodatok č.3 z 12.11.1
26.06.2014
  záloha el.energie 07/2014-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1108272014
  *0750901002
26.06.2014
  08/2014 - byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1108282014
  *0750901202
26.06.2014
  08/2014-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1108292014
  *0750901102
26.06.2014
  08/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1108232014
  Z č.01/2012
26.06.2014
  DNV- 6/14 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1108242014
  Z č.01/2012
26.06.2014
  ÚSAV, ZJ - 6/14 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1108302014
  HP-0176/0660056/02
26.06.2014
  07/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1108312014
  HP-0176/0660056/02
26.06.2014
  07/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1108262014
  UVS/88/2014/MR
26.06.2014
  ubytov.zahr.hosťa - MAD  EUROMAR spol.s.r.o.
36216054
  40.40,-
EUR
1108322014
  Z 701.04
26.06.2014
  DNV teplo 07/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1939.89,-
EUR
1108222014
  obj.č.146/14 z 9.6.14
26.06.2014
  Diplomy-Mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  96.00,-
EUR
1108332014
  Z 9103891839 z 24.11.2006
26.06.2014
  plyn 7/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  463.00,-
EUR
1108252014
  600/MO/186 z 31.3.13
26.06.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  525.10,-
EUR
1151462014
  Z 600 z 31.3.03
26.06.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  61.02,-
EUR
1151472014
  Z 600 z 31.3.03
26.06.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  26.35,-
EUR
1108172014
  OM00017227
25.06.2014
  VaS 21.05.14-20.06.14-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  60.18,-
EUR
1108192014
  OM00017229
25.06.2014
  .VaS od 18.05.13 - 17.06.14 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  106.99,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)