Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108862014
  3102228484
07.07.2014
  záloha el.en.07/2014-Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  42.00,-
EUR
1108872014
  obj.č.162/14 z 25.6.14
07.07.2014
  reinštal.systému reklam.serveru systém Center  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  252.00,-
EUR
1151552014
  Z z 23.4.07
07.07.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  333.22,-
EUR
1108882014
  Z č.2007/600/47
07.07.2014
  paušálne poplatky 2.polrok 2014-areál Dúbr.cesta  Agris TT, s.r.o.
36247103
  107.57,-
EUR
1151512014
  Z dodatok č.1 D účinná od
07.07.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  278.75,-
EUR
1151522014
  Z dodatok č.1 D účinná od
07.07.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  155.32,-
EUR
1151532014
  Z dodatok č.1 D účinná od
07.07.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  147.60,-
EUR
1108742014
  obj.č.171/14 z 1.7.2014
04.07.2014
  revízia a čistenie komínov - Ú SAV a objekty Ú SAV  KOMINÁR s.r.o.
47229632
  240.00,-
EUR
1108712014
  zmluva účinná od 2.5.2014
04.07.2014
  služby PR za 6/2014  Gabriel Kuchta
46353852
  400.00,-
EUR
1108702014
  Z -účinná 10.7.2013
04.07.2014
  odb.práce.bjekt Biomedic.,Pav.mat.vied BA- 06/2014  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1108652014
  3105131771
04.07.2014
  záloha elektr.energie 01.07.14-31.12.14-ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  190.26,-
EUR
1108662014
  3105189687
04.07.2014
  záloha el.ener.01.07.14-30.09.14-Royova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  174.01,-
EUR
1108672014
  3105169208
04.07.2014
  záloha.el.ener.7/2014 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  72.13,-
EUR
1108682014
  Z 3.11.2004
04.07.2014
  záloha el.energie 01.07.14-31.12.14-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7044.23,-
EUR
1108692014
  3105034186
04.07.2014
  el.ener.07/2014 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.96,-
EUR
1108752014
  ZoD -19,9,2007
04.07.2014
  Patenty 5/2014  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1108762014
  ZoD -19,9,2007
04.07.2014
  Patenty 6/2014  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1108722014
  Ú- SAV/LC/2002/02
04.07.2014
  servisný poplatok za 7/2014  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1108732014
  obj.č.172/14 z 1.7.14
04.07.2014
  diplom-medaila SAV za podporu vedy-Ján Hirsch  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  17.00,-
EUR
1108582014
  7024976
03.07.2014
  rozšírený internet 07/2014 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1108592014
  4317713
03.07.2014
  Služby digit.telev.01.07.14-30.06.15-Hroznová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  210.28,-
EUR
1108632014
  zmluva účinná 1.2.2014
03.07.2014
  pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1203.98,-
EUR
1108642014
  obj.č.161/14 z 25.6.14
03.07.2014
  televízory,tablety odstr.pachu z práčky,pohl.pachu  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1883.00,-
EUR
1108612014
  obj.č.159/14 z 20.6.14
03.07.2014
  Derat.a dezin.objekty Ú SAV, ZJ  FIRMA-TROVIČ , Tovarniky
36885011
  3311.00,-
EUR
1108622014
  obj.č.128/14 z 19.5.14
03.07.2014
  doprava BA-Smol.BA-19.6.14 Medzin.cena SAV  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  360.00,-
EUR
1108602014
  Z účinná 1.4.2014
03.07.2014
  PR služby 6/2014  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  1990.00,-
EUR
1190172014
  obj.č.118/14 z 6.5.14
03.07.2014
  proj.dok.rekonštr.trafostanice pri obj.Pav.mat.-KE  PROMIRON s.r.o.
46486097
  4355.00,-
EUR
1108562014
  obj.č.165/14 z 1.7.14
02.07.2014
  acetylén tech.,kyslík tech.,popl.03.04.14-02.07.14  SIAD Slovakia spol. s.r.o.
35746343
  291.91,-
EUR
1108572014
  obj.č.85/14 z 3.4.14
02.07.2014
  plaketa SAV  Mincovňa Kremnica
00010448
  413.52,-
EUR
1108552014
  obj.č.151/14 z 16.6.14
02.07.2014
  jednoročný UPDATE pre doch.systém 2x terminál/2014  Techniserv s.r.o.
35763124
  637.20,-
EUR
1108472014
  ZoD 30.7.2009/Dodatok dohoda
02.07.2014
  upratovanie 06/2014- Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1108542014
  Zmluva účinná 29.1.2014
02.07.2014
  monitóring médií 6/2014  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1108482014
  4100023511-3100011686
02.07.2014
  záloha plyn 07/2014 - Trenčianske Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1108492014
  3100037515
02.07.2014
  Plyn 1.7.14 - 18.8.14 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  89.00,-
EUR
1108502014
  3100037510
02.07.2014
  Plyn 1.7.14 - 18.8.14- Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  34.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)