Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151582014
  Z 600 z 31.3.03
09.07.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  77.57,-
EUR
1151592014
  Z 600 z 31.3.03
09.07.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  25.06,-
EUR
1109062014
  Z 3105104416
09.07.2014
  záloha elektr..energia 7/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.71,-
EUR
1109072014
  3105254227
09.07.2014
  el.energia 7/2014-SENEC 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  53.82,-
EUR
1400072014
  Z166/E/062
09.07.2014
  Biomed.Pavilon BA.-stavebné práce 6/14  ALBERTUS a.s.
47078715
  2411567.77,-
EUR
1300082014
  Z 167/E/062
09.07.2014
  prístr.vybav. a stav.práce 6/14-Pav.mat.vied  ALBERTUS a.s.
47078715
  292777.75,-
EUR
1109082014
  16703747,16703750
09.07.2014
  mes.popl. 7/14,6/14 hovory - Areál prev.Dúbr.cesta  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  60.74,-
EUR
1108942014
  16074343,16082161, Z.28.2
08.07.2014
  telef.hovory 6/2014  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  286.75,-
EUR
1109012014
  Skylink
08.07.2014
  servisný popl. od 07.07.14-07.07.15-chata Senec 1  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  19.20,-
EUR
1108982014
  Z 701.04
08.07.2014
  vyúč.tepla - DNV- 6/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -291.05,-
EUR
1190182014
  obj.č.145/14 z 4.6.14
08.07.2014
  vypracov.tepelnotech.certif.budova ÚGBR-Nitra  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  2976.00,-
EUR
1109032014
  UVS/105/014
08.07.2014
  občerstv.zasad.23.6.14-MVTS TAIWAN  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  49.00,-
EUR
1108962014
  Z 301.121-29.11.1999
08.07.2014
  OLO 6/2014  HM SR ,BA
00603481
  1069.72,-
EUR
1108952014
  1010053203
08.07.2014
  telef.poplatky 6/2014  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  571.26,-
EUR
1108992014
  obj.č.163/14 z 25.6.14
08.07.2014
  inzercia-prenájom nebytových priestorov-Dúbr.cesta  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  72.47,-
EUR
1109002014
  
08.07.2014
  PHM,palivo,+ost. 16.06.14-30.06.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  837.20,-
EUR
1109022014
  UVS/116/2014/MN
08.07.2014
  ZPC- Novák-Taliansko-17.9.14-19.9.14-TRANSCAN  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  349.50,-
EUR
1108972014
  platba kartou
08.07.2014
  tovar  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  853.19,-
EUR
1700172014
  UVS/69/2014/MR
08.07.2014
  stravné,cestovné v SR-MAD  Ústav hudobnej vedy SAV
00586978
  162.92,-
EUR
1108892014
  refundácia
07.07.2014
  ref.cestov.príkazov-Ráčeková-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  64.00,-
EUR
1108902014
  refundácia
07.07.2014
  ref.cestov.príkazov-Vanický-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  67.14,-
EUR
1108932014
  1.4.1997
07.07.2014
  6/2014 - údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1108772014
  OM00036800
07.07.2014
  ZV - 6/2014-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  85.15,-
EUR
1108782014
  OM00036801
07.07.2014
  ZV -6/2014 -Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1108792014
  OM00012793
07.07.2014
  VaS od 01.0.06.14-30.06.14 - Areál prev.Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6787.31,-
EUR
1108802014
  OM00012795
07.07.2014
  VaS a ZV-01.06.14 -30.06.14-Areál prev-Dúbr. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7327.32,-
EUR
1108812014
  OM00017233
07.07.2014
  ZV -6/2014-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1108822014
  OM00017234
07.07.2014
  ZV -6/2014 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  49.76,-
EUR
1108832014
  30996-5894/03 z 16.9.2003
07.07.2014
  VaS 28.5.14-27.06.14 - Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1151572014
  Z 1.11.06
07.07.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  58.32,-
EUR
1151562014
  CR 7.1.14
07.07.2014
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  21.60,-
EUR
1151542014
  Z 1.3.07
07.07.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  207.98,-
EUR
1108922014
  
07.07.2014
  zásielka - AUTO Rácz  TNT Expres s.r.o.
31351603
  13.34,-
EUR
1108842014
  Z 3105193450
07.07.2014
  elektr.energia 7/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.71,-
EUR
1108852014
  3105265666
07.07.2014
  záloha.el.ener.07/2014 - SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)