Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151722014
  Z - 23.4.07
22.07.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  90.18,-
EUR
1700292014
  UVS /55/2014-9.4.2014
22.07.2014
  stravné,ubyt.MAD  Katolícka univer.v Ružomberku
37801279
  215.00,-
EUR
1151732014
  Z dodatok č.1 D účinná od
22.07.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  353.33,-
EUR
1109462014
  166/2014-1.7.14
21.07.2014
  oprava elektromotora -areál Dúbr.  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  812.40,-
EUR
1700282014
  UVS/53/2014 / FF- 24.4.14
21.07.2014
  ubytovanie ZH MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  630.00,-
EUR
1109482014
  
21.07.2014
  PHM 1.7.-15.7.14 + ostatné  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1098.05,-
EUR
1109472014
  
21.07.2014
  nákl.elektr.energie 4-6/14-stavba PROMATECH Košice  THS ústavov SAV Košice
00111643
  739.02,-
EUR
1109452014
  
21.07.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  228.60,-
EUR
1151702014
  Z 600-31.3.2013
21.07.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  44.06,-
EUR
1151712014
  Z 600 z 31.3.03
21.07.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  15.71,-
EUR
1109412014
  181/2014-14.7.2014
18.07.2014
  pracovné odevy ZJ  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  263.70,-
EUR
1109432014
  TBOW41349935
18.07.2014
  mobilné telefony  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  3108.55,-
EUR
1109442014
  Z 16.1.2014
18.07.2014
  8/2014 -výpožička-nebyt. priest.-služby-Dúbr.cesta  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1700272014
  
18.07.2014
  tlač propag.mater.-reporty COSPAR  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  1000.00,-
EUR
1109402014
  Z274/2004 z 27.10.04
18.07.2014
  OLO - tekutý odpad ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1109422014
  169/2014-1.7.2014
18.07.2014
  kancel.stolička ETO  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  168.48,-
EUR
1109372014
  
17.07.2014
  ref.komisia VEGA  Spoločenskovedný ústav SAV
00111597
  72.00,-
EUR
1109382014
  
17.07.2014
  ref.komisia VEGA  Spoločenskovedný ústav SAV
00111597
  107.65,-
EUR
1151692014
  č.80490
17.07.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  193.18,-
EUR
1109392014
  
17.07.2014
  7/2014 pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  843.11,-
EUR
1109362014
  1026246
17.07.2014
  Servis TKR 0107-300914 Tr.Teplice  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  95.04,-
EUR
1151682014
  Z z 23.4.07
17.07.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  86.50,-
EUR
1109352014
  10.10.2013
16.07.2014
  Koordinátor BOZP 6/2014 - PROMATECH-Košice  VEO-PREVENT s.r.o.
36687073
  216.00,-
EUR
1109332014
  25-03090-0 / Z 25.1.2014
16.07.2014
  VaS 07.03.14-09.07.14-Trenč.Teplice  Trenčian.vodohosp.spoločnosť
36306410
  104.68,-
EUR
1109302014
  PZ 411019392
16.07.2014
  poistenie majetku-projekty  ALLIANZ - Slovenská poisťovňa
00151700
  689.43,-
EUR
1700262014
  UVS /102/2014
16.07.2014
   ubyt. ZH MAD  GASTRIO s.r.o. Pezinok
44531435
  110.00,-
EUR
1700252014
  UV/113/2014
16.07.2014
  ubyt. ZH MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  540.00,-
EUR
1109322014
  67/A/2014-10.3.2014
16.07.2014
  vypracovanie bezp.projektu  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  12000.00,-
EUR
1109342014
  5.93981
16.07.2014
  telef.popl. 08.06.14-07.07.14-Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2380.54,-
EUR
1700232014
  UVS/93/2014
16.07.2014
  stravné , ubyt. ZH MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  799.40,-
EUR
1700242014
  UVS/21/2014
16.07.2014
  stravné , ubyt. ZH MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  613.80,-
EUR
1109312014
  
16.07.2014
  ref.komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  73.30,-
EUR
1700202014
  UVS/56/2014/FF
15.07.2014
  stravné a ubytovanie MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  3145.50,-
EUR
1700182014
  UVS/77/2014/FF
15.07.2014
  stravné a ubytovanie MAD  Ústav pre výskum srdca SAV
00598461
  585.30,-
EUR
1700192014
  UVS/124/2014/FF
15.07.2014
  stravné a ubytovanie MAD  Ústav pre výskum srdca SAV
00598461
  471.20,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)