Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151762014
  č.80490
29.07.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  159.78,-
EUR
1109752014
  Z č.01/2012
29.07.2014
  DNV- 7/14 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1109762014
  Z č.01/2012
29.07.2014
  ÚSAV, ZJ - 7/2014 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1109712014
  obj.č.176/2014
29.07.2014
  oprava hasiac.prístrojov-DNV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  288.64,-
EUR
1109722014
  obj.č.176/2014
29.07.2014
  oprava hasiac.prístrojov-Hroznova  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  22.54,-
EUR
1109732014
  obj.č.176/2014
29.07.2014
  oprava hasiac.prístrojov-Royova  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  41.47,-
EUR
1109742014
  obj.č.187/14 z 21.7.14
29.07.2014
  Odvoz a likvidácia železobet.prvkov-Areál Dúb.cest  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  10853.27,-
EUR
1190202014
  obj.č.164/14 z 25.6.2014
29.07.2014
  Staveb.úpravy archívu SAV na Dúbr.ceste  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  7593.48,-
EUR
1190212014
  obj.č.170/14 z 01.07.2014
29.07.2014
  Staveb.úpravy CO Skladu a čist.pot.na Dúbr.ceste  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  15930.92,-
EUR
1190222014
  obj.č.182/14 z 14.07.2014
29.07.2014
  Dodávka a inšt.klim.jednotky kanc.č.6 Ú SAV  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  3907.16,-
EUR
1109702014
  Z z dodatok č.3 z 12.11.1
28.07.2014
  záloha el.energie 08/2014-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1109622014
  *0750901002
28.07.2014
  09/2014 - byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1109632014
  *0750901202
28.07.2014
  09/2014-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1109642014
  *0750901102
28.07.2014
  09/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1109652014
  HP-0176/0660056/02
28.07.2014
  08/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  152.00,-
EUR
1109662014
  HP-0176/0660056/02
28.07.2014
  08/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  66.00,-
EUR
1109682014
  Z 701.04
28.07.2014
  DNV teplo 08/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1939.89,-
EUR
1109692014
  Z 9103891839 z 24.11.2006
28.07.2014
  plyn 8/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  463.00,-
EUR
1109592014
  3100037542 / 4100010757
28.07.2014
  Vyúč.plynu - 19.7.13-18.7.14 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -423.90,-
EUR
1109602014
  3100197715
28.07.2014
  Vyúč.plynu - 19.07.13-18.07.14-Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -8.00,-
EUR
1109672014
  Z 1206228-1
28.07.2014
  elektr.energia II.záloha 2014 - Donovaly  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  2698.00,-
EUR
1109612014
  OM00017230
28.07.2014
  VaS od 07.06.14-08.07.14-Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  86.93,-
EUR
1109582014
  Kuklová,Adamčíková
28.07.2014
  refundácia služ.cesty - komisia Vega  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  49.69,-
EUR
1109562014
  zmluva od 7.2.2014
25.07.2014
  analýza odp.vody 5/2014-popl.II.Q.14 Areál prev.  Chemický ústav SAV
00166618
  115.00,-
EUR
1109572014
  zmluva od 7.2.2014
25.07.2014
  analýza odp.vody 6/2014- Areál prev.Dúbr.cesta  Chemický ústav SAV
00166618
  80.00,-
EUR
1151752014
  CR 8.1.14
25.07.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  905.90,-
EUR
1109522014
  OM00017227
25.07.2014
  VaS 21.06.14-20.07.14-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  60.18,-
EUR
1109532014
  OM00017229
25.07.2014
  VaS od 18.06.13 - 17.07.14 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1109542014
  503-00140-000/ 58496
25.07.2014
  Vyúčtov.- VaS 09.07.13 - 07.07.14-SENEC 2  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  26.16,-
EUR
1109552014
  obj.č.157/14 z 16.6.14
25.07.2014
  dod.a mon.komunikát na mob.tel.prístr.-kot.Areál D  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1280.40,-
EUR
1109512014
  Z 12025112
25.07.2014
  III.Q.2014-podpora Softip  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1109502014
  obj.č.178/2014
24.07.2014
  hasiace prístroje-Dúbr.cesta  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  556.80,-
EUR
1151742014
  Z 1.3.07
24.07.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  190.10,-
EUR
1109492014
  
23.07.2014
  areál.služby Dúbr.  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  259.94,-
EUR
1700302014
  UVS/127/2014
23.07.2014
  ZPC Fínsko Frolich  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  298.50,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)