Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110012014
  3102228484
07.08.2014
  záloha el.en.08/2014-Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  42.00,-
EUR
1110042014
  obj.č.176/2014
07.08.2014
  kontrola hasiac.prístrojov - SAV Dúbravská cesta  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  120.26,-
EUR
1110052014
  obj.č.176/2014
07.08.2014
  kontrola hasiac.prístrojov - SAV Royová  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  77.38,-
EUR
1110062014
  obj.č.176/2014
07.08.2014
  kontrola hasiac.prístrojov - Hroznová  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  6.47,-
EUR
1110072014
  obj.č.176/2014
07.08.2014
  kontrola hasiac.prístrojov - Jaskový rad  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  11.47,-
EUR
1110082014
  obj.č.176/2014
07.08.2014
  kontrola hasiac.prístrojov - ubytovňa Dúbr.cesta  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  70.99,-
EUR
1110092014
  obj.č.176/2014
07.08.2014
  kontrola hasiac.prístrojov - Ú SAV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  107.75,-
EUR
1110102014
  obj.č.176/2014
07.08.2014
  kontrola hasiac.prístrojov - DNV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  243.90,-
EUR
1110022014
  Zml.o dielo 01/2000
07.08.2014
  služby počít.siete SANET IV.- VI./2014  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1109932014
  1010053203
06.08.2014
  telef.poplatky 7/2014  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  616.06,-
EUR
1109952014
  503-00070-000
06.08.2014
  Vyúč.VaS 09.07.13-07.07.14 - SENEC 1  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  119.26,-
EUR
1109962014
  OM00017228
06.08.2014
  VaS- 17.06.14-15.07.14 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  296.45,-
EUR
1109972014
  OM00017234
06.08.2014
  ZV - 7/2014 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  50.87,-
EUR
1109982014
  OM00017233
06.08.2014
  ZV - 7/2014-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1109992014
  OM00036801
06.08.2014
  ZV - 7/2014 -Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.38,-
EUR
1110002014
  OM00036800
06.08.2014
  ZV - 7/2014-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  88.48,-
EUR
1109942014
  Zmluva účinná 29.1.2014
06.08.2014
  monitóring médií 7/2014  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1109922014
  Z 3105193450
05.08.2014
  elektr.energia 8/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.71,-
EUR
1109862014
  obj.č.176/2014
04.08.2014
  oprava hasiac.prístrojov-Ú SAV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  265.07,-
EUR
1109872014
  obj.č.176/2014
04.08.2014
  oprava hasiac.prístrojov-Dúbravská cesta  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  526.54,-
EUR
1109892014
  Z -účinná 10.7.2013
04.08.2014
  odb.práce.bjekt Biomedic.,Pav.mat.vied BA- 07/2014  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1109902014
  7024976
04.08.2014
  rozšírený internet 08/2014 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1109882014
  Ú- SAV/LC/2002/02
04.08.2014
  servisný poplatok za 8/2014  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1109912014
  obj.č. 175/2014 z 4.7.14
04.08.2014
  výmena pireli predné pravé dvere BMW BL 066 DB  PARTL Univerzal, BA
11893478
  99.00,-
EUR
1109812014
  3100037542
04.08.2014
  Plyn 19.07.14-31.08.14 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  16.00,-
EUR
1109822014
  3100197715
04.08.2014
  Plyn 19.07.14 - 31.08.14- Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1109832014
  3100324998
04.08.2014
  Plyn 8/2014 - Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1109842014
  4100023511-3100011686
04.08.2014
  záloha plyn 08/2014 - Trenčianske Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1109852014
  3100037524
04.08.2014
  Plyn 8/2014 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  10.00,-
EUR
1109802014
  zmluva účinná od 2.5.2014
01.08.2014
  služby PR za 7/2014  Gabriel Kuchta
46353852
  400.00,-
EUR
1190232014
  obj.č.182/A/14 z 16.7.14
01.08.2014
  vyprac.proj.dokum.-zatepl. Fyzik. ústav Piešťany  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  5580.00,-
EUR
1151772014
  Z 1.11.06
31.07.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  58.32,-
EUR
1109782014
  30996-5894/03 z 16.9.2003
30.07.2014
  VaS 28.6.14-27.07.14 - Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1109792014
  
30.07.2014
  Zbierka zákonov 2014 - 3.preddavok  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  60.00,-
EUR
1109772014
  Z274/2004 z 27.10.04
30.07.2014
  OLO - tekutý odpad ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)