Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110392014
  1026246
13.08.2014
  pauš.popl. - Komfort-DNV -08/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1110312014
  obj.č.192/14 z 30.7.2014
12.08.2014
  Dezinsekcia ubytovňa DNV  FIRMA-TROVIČ , Tovarniky
36885011
  132.00,-
EUR
1110322014
  obj.č.139/14 z 30.5.14
12.08.2014
  pranie bielizne rekr.chaty SENEC1,SENEC2  AQUADENO s.r.o.
47086301
  97.43,-
EUR
1700342014
  UVS/91/2014/FF
12.08.2014
  stravné a ubytovanie - MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  616.44,-
EUR
1700352014
  UVS/73/2014/FF
12.08.2014
  stravné a ubytovanie ZH - MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  952.10,-
EUR
1700312014
  UVS/98/2014/MR
12.08.2014
  stravné,cestovné - MAD  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  247.40,-
EUR
1700322014
  UVS/68/2014/MR
12.08.2014
  stravné,cestovné - MAD  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  123.70,-
EUR
1700372014
  
12.08.2014
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  195.30,-
EUR
1700362014
  UVS/60/2014
12.08.2014
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav orientalistiky SAV
00681067
  630.90,-
EUR
1700332014
  UVS/94/2014/FF
12.08.2014
  stravné , ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  330.30,-
EUR
1110262014
  1010053202
11.08.2014
  Telef.hovory 07/2014 - prev.areal.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  215.42,-
EUR
1110222014
  4101454080
11.08.2014
  vyúč.plynu 7/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  117.04,-
EUR
1110252014
  10.10.2013
11.08.2014
  Koordinátor BOZP 7/2014 - PROMATECH-Košice  VEO-PREVENT s.r.o.
36687073
  216.00,-
EUR
1110232014
  Z 701.04
11.08.2014
  vyúč.tepla - DNV- 7/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -382.47,-
EUR
1500122014
  ZoD č.184//E/062
11.08.2014
  PMV KE stavebné práce 7/2014  HANT BA,a.s.
36328375
  680647.49,-
EUR
1110302014
  obj.č.160/14 z 20.6.14
11.08.2014
  úprava formulárov e -VEGA  MMS Softec
34100172
  2184.00,-
EUR
1110242014
  ZoD 30.7.2009/Dodatok doh
11.08.2014
  upratovanie 07/2014- Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1110272014
  3105254227
11.08.2014
  el.energia 8/2014-SENEC 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  53.82,-
EUR
1110282014
  3108011310
11.08.2014
  vyúč.el.energie 7/2014 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  46137.50,-
EUR
1110292014
  3106024848
11.08.2014
  elektr.energie 7/2014-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3361.45,-
EUR
1190242014
  obj.č.129/2014 z 19.5.14
11.08.2014
  dod.a inšt.autom.závory-Areál SAV Dúbr.cesta  Techniserv s.r.o.
35763124
  23726.57,-
EUR
1190252014
  obj.č.138/2014 z 30.5.14
11.08.2014
  dod.a inšt.posuv.brány - Areál SAV Dúbr.cesta  Techniserv s.r.o.
35763124
  17071.04,-
EUR
1110132014
  3105169208
08.08.2014
  záloha.el.ener.8/2014 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  72.13,-
EUR
1110142014
  3105034186
08.08.2014
  el.ener.08/2014 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.96,-
EUR
1110152014
  Z 3105104416
08.08.2014
  záloha elektr..energia 8/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.71,-
EUR
1110162014
  3105265666
08.08.2014
  záloha.el.ener.08/2014 - SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1110212014
  16703747
08.08.2014
  mes.popl. 8/14 - Areál prev.Dúbr.cesta  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  16.13,-
EUR
1110172014
  16074343,16082161, Z.28.2
08.08.2014
  telef.hovory 7/2014  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  260.75,-
EUR
1110182014
  Z účinná od 3.7.2014
08.08.2014
  technická ochrana objektu - Royová - 7/ 2014  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1110122014
  objednávka
08.08.2014
  inzer- riaditeľ/ka-Ústav svet.lit.,-štátu a práva  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1110202014
  
08.08.2014
  PHM 17.7.14 - 31.7.14 + ostatné  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  420.56,-
EUR
1110192014
  platba kartou
08.08.2014
  tovar  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  142.72,-
EUR
1110112014
  č.8080096974
07.08.2014
  vrát.poist.2014 mot.voz.presun DAEWO 342 CV-KCSmol  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  -105.54,-
EUR
1151782014
  č.80490
07.08.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  101.14,-
EUR
1110032014
  Z účinná 1.4.2014
07.08.2014
  PR služby 7/2014  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  1990.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)