Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1200012014
  obj.č.188/14 z 23.7.14
21.08.2014
  Informačná veľkoplošná tabuľa-IMUNA  REKLAMA, s.r.o.
36470643
  624.30,-
EUR
1110582014
  obj.č.174/14 z 4.7.14
21.08.2014
  tubusy - obaly na diplomy  Matlovičová Eva
35170506
  193.30,-
EUR
1110562014
  platba kartou
21.08.2014
  nákup kartou  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  68.21,-
EUR
1110572014
  platba kartou
21.08.2014
  nákup kartou  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  303.30,-
EUR
1110532014
  obj.č.189/14 z 23.7.14
21.08.2014
  OLO 8/2014 - Areál Dúbr.cesta  OLO a.s.
00681300
  360.47,-
EUR
1110512014
  OM00017229
20.08.2014
  VaS od 18.07.13 - 17.08.14 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1110522014
  OM00017230
20.08.2014
  VaS od 09.07.14-07.08.14-Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  75.78,-
EUR
1151812014
  Z 600 z 31.3.03
19.08.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  100.66,-
EUR
1151822014
  Z 600 z 31.3.03
19.08.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  161.40,-
EUR
1151802014
  Z - 23.4.07
19.08.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  353.09,-
EUR
1110492014
  obj.č.85A/2014 z 3.4.14
18.08.2014
  drevená kazeta na Pamätnú plaketu SAV  Daniel Grosch-VIDA
37393774
  432.00,-
EUR
1190262014
  ZoD 2013112 ,Dod.č.1-7.11
18.08.2014
  rekonšt. KC St.Lesná  MONTY Pro,spol.s.r.o.
35791101
  39911.94,-
EUR
1110462014
  platba kartou
18.08.2014
  nákup kartou  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  460.04,-
EUR
1110472014
  platba kartou
18.08.2014
  nákup kartou  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  59.98,-
EUR
1110502014
  obj.č.200/14 z 14.8.14
18.08.2014
  Notebook Acer Aspire v kancel.predsedu SAV  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  946.32,-
EUR
1110482014
  zmluva od 7.2.2014
18.08.2014
  analýza odp.vody 7/2014- Areál prev.Dúbr.cesta  Chemický ústav SAV
00166618
  80.00,-
EUR
1700412014
  UVS/115/2014/MR
18.08.2014
  stravné zahr.hosťa - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  291.00,-
EUR
1700402014
  UVS/117/2014/MR
15.08.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav zoológie SAV
00679097
  334.80,-
EUR
1110452014
  1.4.1997
15.08.2014
  7/2014 - údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1110442014
  5.93981
15.08.2014
  telef.popl. 08.07.14-07.08.14-Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2239.44,-
EUR
1110432014
  Z4101453920 z 28.12.12-09
15.08.2014
  plyn 7/2014-Areál prev.Dúbr.cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  14353.60,-
EUR
1400082014
  Z166/E/062
15.08.2014
  Biomed.Pavilon BA.-stavebné práce 7/14  ALBERTUS a.s.
47078715
  1727696.11,-
EUR
1300092014
  Z 167/E/062
15.08.2014
  prístr.vybav. a stav.práce 7/14-Pav.mat.vied  ALBERTUS a.s.
47078715
  868021.98,-
EUR
1110412014
  rozhodnutie č.1/14/207480
14.08.2014
  Daň z nehmuteľnosti za rok 2014- 2 splátka  HM SR ,BA
00603481
  30473.73,-
EUR
1110422014
  Z 301.121-29.11.1999
14.08.2014
  OLO 7/2014  HM SR ,BA
00603481
  1267.47,-
EUR
1110402014
  obj.č.197/14 z 11.8.14
14.08.2014
  stravné poulážky 1600 ks / 3,00 € /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  4972.80,-
EUR
1700392014
  UZN. PSAV
13.08.2014
  ZPC-Spojené Kráľovs.-Hlavinka-zasad.IHRA 11.-14.5.  Historický ústav SAV
00166944
  862.33,-
EUR
1110332014
  Z4A00/2523
13.08.2014
  poštovné za 7/2014  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  232.85,-
EUR
1110352014
  OM00017231
13.08.2014
  VaS 27.06.14-25.07.14 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  396.76,-
EUR
1110362014
  503-00070-000
13.08.2014
  VaS 08.07.13-07.08.14 - SENEC 1  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1110372014
  OM00012795
13.08.2014
  VaS a ZV-01.07.14 -31.07.14-Areál prev-Dúbr. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8071.61,-
EUR
1110342014
  obj.č.194/14 z 31.7.14
13.08.2014
  oprava strechy - ubytovňa Royová  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  1020.00,-
EUR
1700382014
  UVS/103/2014/FF
13.08.2014
  ubytov.zahr.hosťa - MAD  Becki s.r.o.
45430853
  75.00,-
EUR
1151792014
  Z dodatok č.1 D účinná od
13.08.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  121.82,-
EUR
1110382014
  1026246
13.08.2014
  pauš.popl. - DNV - 7/2014, internet 8/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  43.34,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)