Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110722014
  OM00017227
27.08.2014
  VaS 21.07.14-20.08.14-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  60.18,-
EUR
1110742014
  *0750901002
27.08.2014
  10/2014 - byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1110752014
  *0750901202
27.08.2014
  10/2014-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1110762014
  *0750901102
27.08.2014
  10/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1110812014
  Z z dodatok č.3 z 12.11.1
27.08.2014
  záloha el.energie 09/2014-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1110772014
  HP-0176/0660056/02
27.08.2014
  09/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  152.00,-
EUR
1110782014
  HP-0176/0660056/02
27.08.2014
  09/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  66.00,-
EUR
1110732014
  obj.č.207/14 z 18.8.14
27.08.2014
  tonery renovácia  PROLINK s.r.o.
36407968
  1345.87,-
EUR
1110792014
  Z 701.04
27.08.2014
  DNV teplo 09/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1995.53,-
EUR
1700492014
  UVS/122/2014/JFF
26.08.2014
  ubytov.zahr.hosťa-MAD  Penzión "Čierna pani", Martin
30498473
  135.00,-
EUR
1110702014
  D.č.1/2009-D1/2011-7-311
26.08.2014
  vyúč.energ. II.Q.14 -doúč.energ.I.Q.14 - Dúbrav.  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  1813.99,-
EUR
1110692014
  Z 111383 z 19.11.2014
26.08.2014
  Vyúč.plynu 19.08.13-18.08.14 - Hroznová 3  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -363.01,-
EUR
1700482014
  UVS/81/2014/FF
26.08.2014
  stravné , ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  727.44,-
EUR
1700422014
  Z 62014129 z 22.08.2014
25.08.2014
  Agrokomplex výstava 2014  Agrokomplex, Nitra 1
36855642
  2762.80,-
EUR
1700432014
  UVS/151/2014/FF
25.08.2014
  ZPC - Koppel-Švédsko  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  441.80,-
EUR
1700442014
  UVS/148/2014/FF
25.08.2014
  ZPC - poistenie - Fundárek -Schwechat-2.9.-4.9.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  24.10,-
EUR
1700452014
  UVS/144/2014/JB
25.08.2014
  ZPC-Barančík-AUSTRIA23.9.14-26.9.14-MVTS NEURON II  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  346.00,-
EUR
1700462014
  UVS/145/2014/JB
25.08.2014
  ZPC-Barančík-Brusel-3.9.14-4.9.14-MVTS Incomera  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  619.00,-
EUR
1700472014
  UVS/143/2014/JB
25.08.2014
  ZPC-Barančík-VILNIUS-17.9.-19.9.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  615.00,-
EUR
1110612014
  obj.č.206/14 z 18.8.14
25.08.2014
  renovácia a originál tonery  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  2136.66,-
EUR
1110632014
  Z 111384 z 19.11.2004/4100010730
25.08.2014
  Vyúč.plynu 19.8.13-18.8.14-Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -986.84,-
EUR
1110642014
  Z 111387 z 19.11.2004/4100010749
25.08.2014
  Vyúč.plynu 19.8.13-18.08.14-Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -330.18,-
EUR
1110602014
  obj.č.204/14 z 15.8.2014
25.08.2014
  inzercia prenájom nebytov.priestoru Dúbrav.cesta  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  96.61,-
EUR
1110652014
  obj.č.201/14 z 14.8.14
25.08.2014
  písanie diplomov kaligrafickým písmom  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  42.00,-
EUR
1110622014
  
25.08.2014
  prejednanie vozidiel BA 342 CU  Roman Krchnák, Bratislava
40225097
  48.00,-
EUR
1151842014
  Z 1.3.07
25.08.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  199.70,-
EUR
1151852014
  Z 1.3.07
25.08.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  5.84,-
EUR
1110672014
  Z č.01/2012
25.08.2014
  DNV- 8/14 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1110682014
  Z č.01/2012
25.08.2014
  ÚSAV, ZJ - 8/2014 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1110662014
  obj.č.196/14 z 11.8.14
25.08.2014
  oprava vodovod. prípojky Techn.halz Fyz.ústav SAV  HANT BA,a.s.
36328375
  2626.33,-
EUR
1151832014
  Z dodatok č.1 D účinná od
25.08.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  695.20,-
EUR
1200022014
  zmluva SA04B/SLL/SD01 účnná 8.7.14
22.08.2014
  spracov.proj.dokum.,stavebné práce 7/14-IMUNA  BLOCK a.s.
46136355
  398026.66,-
EUR
1110592014
  
22.08.2014
  Hospodárske noviny 4 ks - 01.10.2014-31.12.2014  ECOPRESS a.s., Bratislava
31333524
  195.92,-
EUR
1110542014
  
21.08.2014
  PHM 05.08.14-15.08.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  325.47,-
EUR
1110552014
  obj.č.177/14 z 14.7.14
21.08.2014
  oprava elektr.panvice ZJ  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  490.94,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)