Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1801112014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0085/01/02  Champagne Benoit Prof.
  100.00,-
EUR
1801122014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0030/01/03  Knowles Jonathan Prof.
  100.00,-
EUR
1801132014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0063/01/02  Mysliveček Jaromír
  100.00,-
EUR
1801142014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0095/01/02  Szábo Gábor- Náray
  100.00,-
EUR
1801152014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č. 0064/01/02  Nylander Karin Profesor
  100.00,-
EUR
1115942014
  
17.12.2014
  Plantronics Headset-MVTS ERANET RUS PLUS  Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
  16.00,-
EUR
1801172014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0061/01/01  Pécz Béla Dr.
  100.00,-
EUR
1801182014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0064/01/02  Zoumpourlis Vassilis Prof.
  100.00,-
EUR
1801222014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0104/01/03  Briggs Stephen Dr.
  100.00,-
EUR
1801232014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0086/01/03  Sandu Gabriel
  100.00,-
EUR
1801242014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0098/01/01  Kugler Andrej RNDr., CSc.
  100.00,-
EUR
1801252014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0079/01/03  Šebek Jaroslav Ph.D. Doc.Mgr.
  100.00,-
EUR
1801262014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0100/01/03  Kouba Pavel Prof.PhDr.
  100.00,-
EUR
1801272014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0014/01/03  Wolnicz-Pawlowska EwaProf.dr.
  100.00,-
EUR
1801282014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0097/01/02,0003/01/02  Vilček Štefan Prof.Ing.DrSc.
  200.00,-
EUR
1801292014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0097/01/02  Vekemans Xavier
  100.00,-
EUR
1801302014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0061/01/01  Vajda Istvan dr.
  100.00,-
EUR
1801312014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0074/01/03  Urbánek Tomáš Prof.PhDr.,PhD.
  100.00,-
EUR
1801322014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0031/01/02  Spiegel Michael PD Dr.
  100.00,-
EUR
1801332014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0098/01/01  Slugeň Vladimír Prof.Ing.DrSC.
  100.00,-
EUR
1801342014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0066/01/03  Skuhra Anselm Prof.Dr.
  100.00,-
EUR
1801352014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0040/01/03  Roy Oliver Prof.,Dr.
  100.00,-
EUR
1801362014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.089/01/02  Roessner Ute Associate proffes
  100.00,-
EUR
1801372014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0068/01/01  Rencz Marta Istvanne Kerecsen
  150.00,-
EUR
1801382014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0084/01/02  Ramos Adrián M. Ramos Dr.
  100.00,-
EUR
1801392014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0016/01/02  Petková Mariana Prof.assoc.
  100.00,-
EUR
1801402014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0032/01/02  Ornelas-Soares Antóniu
  100.00,-
EUR
1801192014
  
17.12.2014
  Spravodajca na základe prík.zmluvy č.0098/01/01  Fabbietti Laura Prof.Dr.
  180.00,-
EUR
1801212014
  
17.12.2014
  Spravod.-posudok k prihl.č.0030/01/03,0100/01/03  Pihlstrőm Sami Prof.
  210.00,-
EUR
1801202014
  
17.12.2014
  Spravod.-posudok k prihl.0056/01/03,0074/01/03  Blatný Marek Prof.
  210.00,-
EUR
1115912014
  obj.č.304/2014 z 3.12.14
17.12.2014
  školenie zamestnancov - Areál pre. SAV  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1522.80,-
EUR
1115922014
  obj.č.253/14 z 6.10.14
17.12.2014
  odstránenie závad po revízií - Areál prev SAV  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  2226.00,-
EUR
1190332014
  obj.294/14 z 19.11.14
17.12.2014
  výmena komunikačného systému-kotol SAV-Dúbr.cesta  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  20088.00,-
EUR
1115902014
  platba kartou
17.12.2014
  nákup - vian.posedenie  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  1328.64,-
EUR
1115952014
  platba kartou
17.12.2014
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  153.79,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)