Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111062014
  Zmluva o dielo účinná 28.8.14
04.09.2014
  vypracov. žiadosti -nen.fin.príspevok  MEDIA COELI
37570765
  1876.50,-
EUR
1111022014
  Z účinná od 3.7.2014
04.09.2014
  technická ochrana objektu - Royová - 8/ 2014  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1111002014
  obj.č.210/14 z 20.8.14
04.09.2014
  vymaľov.2 kanc.,skladu a chodby -budova Ú SAV Dúb  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  693.87,-
EUR
1110992014
  Zmluva účinná od 1.2.2014
04.09.2014
  8/2014 pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  917.74,-
EUR
1111082014
  obj.č.205/14 z 18.8.2014
04.09.2014
  rozhranie eVEGA-SK CRIS  MMS Softec
34100172
  702.00,-
EUR
1111012014
  obj.č.184/14 z 21.7.14
04.09.2014
  oprava chladiac.boxu - ZJ  SERVIS CHLAD.ZARIADE
32085265
  432.00,-
EUR
1700532014
  UVS/129/2014 / JFF
03.09.2014
  ubytovanie ZH MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  245.00,-
EUR
1700502014
  Kúpna zmluva účinná 27.8.2014
03.09.2014
  MC SAV 2014-medaila  Mgr.art.Lacková,Pezinok
465714773
  1992.00,-
EUR
1700512014
  Zmluva o dielo účinná 27.8.14
03.09.2014
  MC SAV 2014-etuja,diplom+obal  Veronika Lacková
  800.00,-
EUR
1110972014
  zmluva účinná od 2.5.2014
03.09.2014
  služby PR za 8/2014  Gabriel Kuchta
46353852
  400.00,-
EUR
1110952014
  Z -účinná 10.7.2013
03.09.2014
  odb.práce.objekt Biomedic.,Pav.mat.vied BA- 08/14  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1110962014
  obj.č.139/14 z 30.5.14
03.09.2014
  pranie bielizne rekr.chaty SENEC1,SENEC2  AQUADENO s.r.o.
47086301
  171.11,-
EUR
1700522014
  UVS/108/2014/FF
03.09.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  494.10,-
EUR
1700542014
  UVS/153/2014/FF
03.09.2014
  ZPC-Majková - Poľsko - 17.9.14-18.9.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  409.20,-
EUR
1700552014
  UVS/149/2014/V/Va
03.09.2014
  Výstava Agrokomplex 2014 - Postery - tlač  DOUBLE P s.r.o., Bratislava 2
31384641
  1144.80,-
EUR
1151882014
  Z 1.11.06
02.09.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  103.68,-
EUR
1110932014
  prihláška
02.09.2014
  škol.-16.9.14.-Martišková,Bábiková,Kolozsváryová  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  153.00,-
EUR
1110942014
  prihláška
02.09.2014
  škol.-16.9.14.-Kováčová  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  51.00,-
EUR
1151902014
  č.80490
02.09.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  152.54,-
EUR
1110842014
  3100197715
02.09.2014
  Plyn 01.09. - 30.09.14- Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1110852014
  4100023511-3100011686
02.09.2014
  záloha plyn 09/2014 - Trenčianske Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1110862014
  3100324998
02.09.2014
  Plyn 9/2014 - Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1110872014
  3100037542
02.09.2014
  Plyn 09/2014 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  32.00,-
EUR
1110882014
  3100037532
02.09.2014
  Plyn 19.08.14-30.09.14 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  47.00,-
EUR
1110892014
  3100037524
02.09.2014
  Plyn 9/2014 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  20.00,-
EUR
1110902014
  3100037515
02.09.2014
  Plyn 19.8.14 - 30.9.14 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  152.00,-
EUR
1110912014
  3100037510
02.09.2014
  Plyn 19.8.14 - 30.9.14- Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  58.00,-
EUR
1151892014
  CR 8.1.14
02.09.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1159.39,-
EUR
1151862014
  Z - 23.4.07
02.09.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  545.04,-
EUR
1151872014
  Z - 23.4.07
02.09.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  103.08,-
EUR
1110922014
  obj.č.198/14 z 14.8.14
02.09.2014
  Odvoz kontajnerov Areál SAV-Dúbrav.cesta  OLO a.s.
00681300
  656.16,-
EUR
1110832014
  obj.č.208/14 z20.8.14
28.08.2014
  obložené chlebíčky na 25.8.14 a 27.8.14-SASPRO  D & S ,Ing.Demovič
11652241
  27.98,-
EUR
1110712014
  Z č.411019538
27.08.2014
  poistenie majetku - projkety  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  690.61,-
EUR
1110822014
  Z 16.1.2014
27.08.2014
  9/2014 -výpožička-nebyt. priest.-služby-Dúbr.cesta  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1110802014
  Z 9103891839 z 24.11.2006
27.08.2014
  plyn 9/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  682.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)