Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1500132014
  ZoD č.184//E/062
09.09.2014
  PMV KE stavebné práce 8/2014  HANT BA,a.s.
36328375
  342421.50,-
EUR
1111312014
  platba kartou
09.09.2014
  tovar  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  356.94,-
EUR
1700622014
  UVS/157/2014/JB
09.09.2014
  ZPC-Tal.Barančík,Bibová 8.10.14-10.10.14-INCOMERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  298.00,-
EUR
1700592014
  Účasť na veľtrhu 2014
09.09.2014
  inštalácia stánku-Agrokomplex 2014  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  720.70,-
EUR
1700572014
  ÚVS/MN142/2014
09.09.2014
  Pozvánky MC SAV - 2014  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  60.54,-
EUR
1700612014
  UVS/128/2014/JFF
09.09.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  197.40,-
EUR
1111322014
  Z 301.121-29.11.1999
09.09.2014
  OLO 8/2014  HM SR ,BA
00603481
  1139.40,-
EUR
1111272014
  1010053203
08.09.2014
  telef.poplatky 8/2014  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  572.44,-
EUR
1111302014
  
08.09.2014
  PHM 18.08.14-28.08.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  917.75,-
EUR
1111262014
  Z účinná 1.4.2014
08.09.2014
  PR služby 8/2014  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  1990.00,-
EUR
1111242014
  Z4101453920 z 28.12.12-09
08.09.2014
  ťarchopis k fak.008001802-05/2014-Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  36.22,-
EUR
1111252014
  Z4101453920 z 28.12.12-09
08.09.2014
  ťarchopis k fa 008002127 - 6/2014-Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  15.31,-
EUR
1111282014
  obj.č.108/14 z 22.04.14
08.09.2014
  oprava po vykon. obhl.kotol.,vým.staníc areál SAV  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  13356.00,-
EUR
1111292014
  obj.č.190/14 z 22.04.14
08.09.2014
  oprava a nastavenie 16 ks prietokomerov Areál SAV  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  3187.20,-
EUR
1111172014
  3105169208
08.09.2014
  záloha.el.ener.9/2014 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  72.13,-
EUR
1111182014
  3105254227
08.09.2014
  el.energia 9/2014-SENEC 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  53.82,-
EUR
1111192014
  3105265666
08.09.2014
  záloha.el.ener.09/2014 - SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1111202014
  3105034186
08.09.2014
  el.ener.09/2014 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.96,-
EUR
1111212014
  Z 3105104416
08.09.2014
  záloha elektr..energia 9/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.71,-
EUR
1111222014
  3106024848
08.09.2014
  elektr.energie 8/2014-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2954.21,-
EUR
1111232014
  3108011310
08.09.2014
  vyúč.el.energie 8/2014 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  23511.54,-
EUR
1111142014
  3102228484
05.09.2014
  záloha el.en.09/2014-Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  42.00,-
EUR
1111152014
  Z 3105193450
05.09.2014
  elektr.energia 9/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.71,-
EUR
1111122014
  ZoD 30.7.2009/Dodatok doh
05.09.2014
  upratovanie 08/2014- Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1111092014
  obj.č.179/14 z 14.07.14
05.09.2014
  odbor a rozbor vody ,tabletky zmeč.vody kot.Dúbr.  AQUATECH PLUS s.r.o.
47467223
  384.00,-
EUR
1111132014
  EX 126/03
05.09.2014
  trovy súdneho exekútora-Uznesen.proti NACARO s.r.o  JUDr.KOTRLA Vladimír
31782167
  11.42,-
EUR
1111102014
  Zmluva účinná 29.1.2014
05.09.2014
  monitóring médií 8/2014  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1111112014
  obj.č.215/2014 z 2.9.14
05.09.2014
  tovar - Ú SAV referát dopravy  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  44.78,-
EUR
1111162014
  30996-5894/03 z 16.9.2003
05.09.2014
  VaS 28.7.14-27.08.14 - Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1151912014
  Z 600 z 31.3.03
04.09.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  309.82,-
EUR
1111032014
  Ú- SAV/LC/2002/02
04.09.2014
  servisný poplatok za 9/2014  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1111042014
  7024976
04.09.2014
  rozšírený internet 09/2014 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1111052014
  Z 4700235
04.09.2014
  Internet 1.9.14-31.8.15-Jaskov rad  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  533.80,-
EUR
1110982014
  Z č.411019569
04.09.2014
  poistenie majetku - MAT BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  1.07,-
EUR
1111072014
  obj.č.211/14 z 22.8.2014
04.09.2014
  občerstvenie 25.8.,26.8.,27.8.,14-SASPRO  Habalky s.r.o.
46177205
  191.33,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)