Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111572014
  1026246
16.09.2014
  pauš.popl. - Komfort-DNV -09/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1111482014
  OM00017228
16.09.2014
  VaS- 16.07.14-15.08.14 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  189.47,-
EUR
1111492014
  OM00017234
16.09.2014
  ZV - 8/2014 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  50.87,-
EUR
1111502014
  OM00017233
16.09.2014
  ZV - 8/2014-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1111512014
  OM00036801
16.09.2014
  ZV - 8/2014 -Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.38,-
EUR
1111522014
  OM00036800
16.09.2014
  ZV - 8/2014-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  88.48,-
EUR
1111532014
  OM00012795
16.09.2014
  VaS a ZV-01.08.14 -31.08.14-Areál prev-Dúbr. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7817.50,-
EUR
1111542014
  OM00012793
16.09.2014
  VaS od 02.07.14-31.08.14 - Areál prev.Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  15302.08,-
EUR
1111582014
  Z274/2004 z 27.10.04
16.09.2014
  OLO - tekutý odpad ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1700652014
  UVS/125/2014/MR
12.09.2014
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  678.60,-
EUR
1700642014
  UVS/122/2014/JFF
12.09.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  167.40,-
EUR
1111432014
  Z4A00/2523
12.09.2014
  poštovné za 8/2014  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  263.25,-
EUR
1111442014
  503-00070-000
12.09.2014
  VaS 08.08.13-07.09.14 - SENEC 1  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1111462014
  obj.č.218/14 z 8.9.14
12.09.2014
  písanie diplomov kaligrafickým písmom  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  42.00,-
EUR
1700632014
  UVS/134/2014 / JFF
12.09.2014
  ubytovanie ZH MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  245.00,-
EUR
1111452014
  
12.09.2014
  Nastavenie a premaz. brány - Areál.prev.Dúbr.cesta  Ladislav Sárkány SEGA 3
35199709
  72.00,-
EUR
1700662014
  ÚVS/Va/162/2014
12.09.2014
  koncertné predstavenie-MC SAV-2014  OZ NA-ČO Občianske združenie
37970593
  900.00,-
EUR
1111412014
  obj.č.209/14 z 20.8.14
11.09.2014
  ubytov.a strav.členov hodnotiacich komisií-SASPRO  Dazun, s.r.o., LOFT HOTEL
47171081
  983.80,-
EUR
1151962014
  CR 7.1.2014
11.09.2014
  potraviny  Mudr.Orbán Anton
32069006
  56.27,-
EUR
1111422014
  Z 701.04
11.09.2014
  vyúč.tepla - DNV- 8/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -337.85,-
EUR
1111402014
  Zmluva o nájme č.83/14 účinná 11.9.14
11.09.2014
  MC SAV-2014-prenájom  HM SR ,BA
00603481
  201.00,-
EUR
1111362014
  1010053202
10.09.2014
  Telef.hovory 08/2014 - prev.Areál.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  221.70,-
EUR
1151952014
  č.80490
10.09.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  125.96,-
EUR
1111352014
  4101454080
10.09.2014
  vyúč.plynu 8/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  115.60,-
EUR
1111332014
  Z č.411019594
10.09.2014
  poistenie majetku - MAT BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  21.32,-
EUR
1111382014
  obj.č.214/14 z 28.8..14
10.09.2014
  oprava elektr.rozvodu - Dúbr.cesta  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  95.92,-
EUR
1111392014
  obj.č.216/14 z 2.9.14
10.09.2014
  oprava elekt.panvice ZJ a oprava el.ved.uby.Dúbr.  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  804.65,-
EUR
1151942014
  Z - 23.4.07
10.09.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  241.86,-
EUR
1111372014
  16074343,16082161, Z.28.2
10.09.2014
  telef.hovory 8/2014  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  180.53,-
EUR
1151922014
  Z dodatok č.1 D účinná od
10.09.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  106.04,-
EUR
1151932014
  Z dodatok č.1 D účinná od 27.8.14
10.09.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  837.81,-
EUR
1111342014
  obj.č.212/14 z 22.8.14
10.09.2014
  Nákup USB kľúč karta,potlač loga-Edičná činnosť  SINEX rekl.agentáúra, Senec
34778411
  664.80,-
EUR
1700602014
  UVS/147/2014 / JFF
09.09.2014
  ubytovanie ZH MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  280.00,-
EUR
1700582014
  ÚVS/Va/161/2014 z 2.9.14
09.09.2014
  MC SAV- pohostenie,občerstvenie-2014  Harmónia-Reality s.r.o.,BA
35848839
  2000.00,-
EUR
1700562014
  UZN.PSAV č.375
09.09.2014
  letenka - Pavel Cheben pre oceneného-MC SAV 2014  Pavel Cheben
  1293.29,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)