Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111722014
  *0750901002
23.09.2014
  11/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1111732014
  *0750901102
23.09.2014
  11/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1111742014
  *0750901202
23.09.2014
  11/2014-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1111792014
  Z z dodatok č.3 z 12.11.1
23.09.2014
  záloha el.energie 10/2014-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1111772014
  Z 701.04
23.09.2014
  DNV teplo 10/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2450.00,-
EUR
1700682014
  UVS/130/2014/JFF
23.09.2014
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Sixis s.r.o.
47433264
  153.25,-
EUR
1152082014
  Z dodatok č.1 D účinná od
23.09.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  836.95,-
EUR
1111692014
  Zmluva od 25.1.2014
22.09.2014
  realizácia podujatia - Vedecké kaviarne - 9/2014  Slovak Media Consulting
46069984
  1124.00,-
EUR
1152072014
  Z 1.3.07
22.09.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  264.01,-
EUR
1152062014
  č.80490
22.09.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  234.56,-
EUR
1111682014
  prihláška
22.09.2014
  inzercia riaditeľ/ka  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  907.20,-
EUR
1152042014
  Z 600 z 31.3.03
22.09.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  150.59,-
EUR
1152052014
  Z 600 z 31.3.03
22.09.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  177.41,-
EUR
1111702014
  
22.09.2014
  PHM 02.09.14-11.09.2014  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  554.84,-
EUR
1111662014
  OM00017231
19.09.2014
  VaS 26.07.14-27.08.14 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  392.30,-
EUR
1111672014
  Zmluva o dielo účinná 28.8.14
19.09.2014
  vypr.žiad.-nen.fin.príspevok-cena za dielo II časť  MEDIA COELI
37570765
  1876.50,-
EUR
1111632014
  10.10.2013
18.09.2014
  Koordinátor BOZP 8/2014 - PROMATECH-Košice  VEO-PREVENT s.r.o.
36687073
  216.00,-
EUR
1152032014
  Z 1.3.07
18.09.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  405.73,-
EUR
1111642014
  obj.č.193/14 z 30.7.14
18.09.2014
  oprava klimatiz.jednotky kanc.č.301-Ú SAV  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  264.00,-
EUR
1111652014
  obj.č.195/14 z 4.8.14
18.09.2014
  oprava havarij.stavu strechy - Ú SAV  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  3884.52,-
EUR
1111622014
  5.93981
18.09.2014
  telef.popl. 08.08.14-07.09.14-Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2080.74,-
EUR
1111612014
  
18.09.2014
  refundácia cestov.nákl.-Lofaj-komisia VEGA  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  66.40,-
EUR
1111602014
  
17.09.2014
  NB TOSHIBA-MVTS TRANSCAN  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  384.60,-
EUR
1152022014
  Z 1.3.07
17.09.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  484.43,-
EUR
1151982014
  Z 1.3.07
17.09.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  412.19,-
EUR
1151992014
  Z - 23.4.07
17.09.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  706.19,-
EUR
1151972014
  Z - 23.4.07
17.09.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  590.28,-
EUR
1111592014
  
17.09.2014
  bicykel CTM REBEL,prilba,blatníky-Areál prev.Dúbr.  Športservis, s.r.o.
46874267
  254.84,-
EUR
1152002014
  Z dodatok č.1 D účinná od
17.09.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  358.24,-
EUR
1152012014
  Z dodatok č.1 D účinná od
17.09.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  755.45,-
EUR
1111472014
  Z4101453920 z 28.12.12-09
16.09.2014
  plyn 8/2014-Areál prev.Dúbr.cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  14857.95,-
EUR
1400092014
  Z166/E/062
16.09.2014
  Biomed.Pavilon BA.-stavebné práce 8/14  ALBERTUS a.s.
47078715
  1435808.42,-
EUR
1300102014
  Z 167/E/062
16.09.2014
  prístr.vybav. a stav.práce 8/14-Pav.mat.vied BA  ALBERTUS a.s.
47078715
  1271287.88,-
EUR
1111552014
  
16.09.2014
  Pravda , SME - IV.Q.2014  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  615.20,-
EUR
1111562014
  1026246
16.09.2014
  pauš.popl. - DNV - 8/2014, internet 9/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  46.33,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)