Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112292014
  OM00036801
06.10.2014
  ZV - 9/2014 -Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1112222014
  Z 301.121-29.11.1999
06.10.2014
  OLO 9/2014  HM SR ,BA
00603481
  1119.49,-
EUR
1112322014
  Ú- SAV/LC/2002/02
06.10.2014
  servisný poplatok za 10/2014  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1152182014
  č.80490
06.10.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  138.24,-
EUR
1112172014
  3100324998
03.10.2014
  Plyn 01.10-18.11.2014 - Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1112142014
  Zmluva účinná 29.1.2014
03.10.2014
  monitóring médií 9/2014  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1112162014
  7024976
03.10.2014
  rozšírený internet 10/2014 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1112182014
  Z -účinná 10.7.2013
03.10.2014
  odb.práce.objekt Biomedic.,Pav.mat.vied BA- 09/14  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1112152014
  ZoD 30.7.2009/Dodatok doh
03.10.2014
  upratovanie 09/2014- Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1112012014
  Zml.o dielo 01/2000
02.10.2014
  služby počít.siete SANETVI I.-IX./2014  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1112132014
  obj.č.243/14 z 25.9.14
02.10.2014
  oprava trezoru budova Ú SAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  207.60,-
EUR
1112022014
  zmluva účinná od 2.5.2014
02.10.2014
  služby PR za 9/2014  Gabriel Kuchta
46353852
  400.00,-
EUR
1112032014
  
02.10.2014
  ref.komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  71.40,-
EUR
1112062014
  4100023511-3100011686
02.10.2014
  záloha plyn 10/2014 - Trenčianske Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1112072014
  3100037510
02.10.2014
  záloha 10/2014 plyn Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  180.00,-
EUR
1112082014
  3100037515
02.10.2014
  Plyn 10/14 záloha - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  474.00,-
EUR
1112092014
  3100037524
02.10.2014
  Plyn 10/2014 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  61.00,-
EUR
1112102014
  3100037532
02.10.2014
  10/14 plyn Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  147.00,-
EUR
1112112014
  3100197715
02.10.2014
  10/14 plyn Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1112122014
  3100037542
02.10.2014
  Plyn 10/2014 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  99.00,-
EUR
1112052014
  obj.č. 239/2014-25.9.14
02.10.2014
  inzercia- prenájom priestorov  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  102.65,-
EUR
1152162014
  Z 1.11.06
02.10.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  116.64,-
EUR
1152152014
  CR 7.1.14
02.10.2014
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  36.00,-
EUR
1152142014
  Z 600 z 31.3.03
02.10.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  326.96,-
EUR
1112042014
  600/MO/186 z 31.3.13
02.10.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  378.00,-
EUR
1111982014
  obj č. 226/2014-16.9.14
01.10.2014
  oprava el.zariadení ZJ+ÚSAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  202.42,-
EUR
1111992014
  obj č. 221/2014-16.9.14
01.10.2014
  revízia bleskozvodu ÚSAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  152.72,-
EUR
1112002014
  175/A/2014-4.7.2014
01.10.2014
  projekt IMUNA - stav.dozor 7-9/2014  HIBL s.r.o., Topoľčany
47122285
  11340.00,-
EUR
1190282014
  ZoD 2013112 ,Dod.č.1-7.11
01.10.2014
  rekonšt. KC St.Lesná  MONTY Pro,spol.s.r.o.
35791101
  69283.66,-
EUR
1190272014
  obj.241/14 z 25.9.14
30.09.2014
  Traktor Expert 92,160 H,olej Mogul  Mountfield SK,s.r.o.
36377147
  2809.40,-
EUR
1111932014
  Z č.01/2012
30.09.2014
  DNV- 9/14 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1111942014
  Z č.01/2012
30.09.2014
  ÚSAV, ZJ - 9/2014 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1111952014
  obj.č.235/14 z 22.09.14
30.09.2014
  kalové čerpadlo do OST 5- Dúbravská cesta  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  472.32,-
EUR
1152122014
  Z 1.3.07
30.09.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  437.80,-
EUR
1700742014
  UVS/155/2014 / MR
30.09.2014
  ubytovanie ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  140.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)