Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1700842014
  UVS/17/120/159/OMS/JFF/FF
08.10.2014
  stravné a ubytov.zahr.hosťa-MAD  Matematický ústav SAV
00166791
  1748.10,-
EUR
1112452014
  Z č.411019689
08.10.2014
  poistenie majetku - PROMATECH KE  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  12.08,-
EUR
1112562014
  
08.10.2014
  PHM 16.09.14-29.09.2014  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  836.39,-
EUR
1112552014
  platba kartou
08.10.2014
  tovar  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  390.04,-
EUR
1500162014
  ZoD č.184//E/062
07.10.2014
  PMV KE stavebné práce 9/2014  HANT BA,a.s.
36328375
  581558.94,-
EUR
1112392014
  Z účinná 1.4.2014
07.10.2014
  PR služby 9/2014  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  1990.00,-
EUR
1112402014
  3105189687
07.10.2014
  záloha el.ener.01.10.14-30.11.14-Royova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  174.01,-
EUR
1112412014
  3105034186
07.10.2014
  elektr.energia 10/2014 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.96,-
EUR
1112422014
  3105169208
07.10.2014
  záloha.el.ener.10/2014 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  72.13,-
EUR
1112432014
  3102228484
07.10.2014
  záloha elektr.energie 10/2014-Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  42.00,-
EUR
1112302014
  Z 3105193450
06.10.2014
  elektr.energia 10/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.71,-
EUR
1112332014
  Z 4140000853 z 29.6.10
06.10.2014
  kábl.telev.IV.Q.2014-ubyt.Dúbrav.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  68.40,-
EUR
1112342014
  Z 4140000855 z 29.6.10
06.10.2014
  kábl.telev.IV.Q.2014-ubyt.Dúbrav.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  65.40,-
EUR
1112352014
  Z 4140000854 z 29.6.10
06.10.2014
  kábl.telev.IV.Q.2014-ubyt.Dúbrav.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  68.40,-
EUR
1112362014
  Z 4140000868 z 29.6.10
06.10.2014
  kábl.telev.IV.Q.2014-ubyt.Dúbrav.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  68.40,-
EUR
1112382014
  pozvánka 25.8.2014
06.10.2014
  refun.cestov.príkazu prof.Mártonfi-výber.kom.riad.  UPJŠ v Košiciach
00397768
  70.00,-
EUR
1500152014
  Z č.184/E/062 z 30.4.2013
06.10.2014
  dodanie a inštal.prístroj.vybav.-Pav.mat.vied-KE-  Lomtec.com a.s.
35795174
  345132.00,-
EUR
1112212014
  obj.č.180/2014 z 14.7.14
06.10.2014
  Preklad výročnej správy za rok 2013  Celina Nagy Barber
45919895
  1560.00,-
EUR
1112372014
  obj.č.236/14 z 23.9.14
06.10.2014
  výroba pohľadníc a panelov-Noc Výskumníka  BEST MEDIA 08 spol.s.r.o.
43967388
  1193.76,-
EUR
1112312014
  Z účinná od 3.7.2014
06.10.2014
  technická ochrana objektu - Royová - 9/ 2014  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1112202014
  obj.č.199/14 z 14.8.14
06.10.2014
  nadstavec na stenu kanc.č.113  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  226.75,-
EUR
1152172014
  CR 8.1.14
06.10.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1251.19,-
EUR
1700792014
  UVS/138/OMS/JFF
06.10.2014
  stravné ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  2233.80,-
EUR
1700802014
  UVS/16/2014/MR
06.10.2014
  stravné pre zahran.hosťa - MAD  Ústav informatiky SAV
17055555
  542.10,-
EUR
1700832014
  UVS/114/2014/MR
06.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  334.80,-
EUR
1700812014
  UVS/158/OMS/JFF
06.10.2014
  ubytovanie zahr.hosťa - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  1428.00,-
EUR
1700822014
  UVS/83/2014/FF
06.10.2014
  stravné zahr.hosťa - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  1004.40,-
EUR
1700782014
  UVS/135/2014/FF
06.10.2014
  stravné ,ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  382.50,-
EUR
1112192014
  prihláška
06.10.2014
  školenie -22.10.14.-Kováčová  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  59.00,-
EUR
1112232014
  OM00012795
06.10.2014
  VaS a ZV-01.09.14 -30.09.14-Areál prev-Dúbr. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7469.99,-
EUR
1112242014
  OM00012793
06.10.2014
  VaS od 09/2014- Areál prev.Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6395.00,-
EUR
1112252014
  OM00017233
06.10.2014
  ZV - 9/2014-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1112262014
  OM00017234
06.10.2014
  ZV - 9/2014 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  49.76,-
EUR
1112272014
  30996-5894/03 z 16.9.2003
06.10.2014
  VaS 28.8.14-27.09.14 - Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1112282014
  OM00036800
06.10.2014
  ZV - 9/2014-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  85.15,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)