Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112682014
  obj.č.213/14 z 22.8.14
10.10.2014
  oprava motora na traktore Zetor  AGROMA-SERVIS spol.s.r.o.
36772836
  945.85,-
EUR
1112702014
  obj.č.230/A z 18.9.14
10.10.2014
  populariz.zabezp.Noc výskumníka 2014  gooseberry s.r.o.
44957521
  17625.60,-
EUR
1800072014
  OV3-27.8.2014
10.10.2014
  Úvodné zoznam.stretnutie Hodnot.komisií  Rychlík Ján prof.PhDr.,DrSc.
  34.60,-
EUR
1800082014
  OV3-27.8.2014
10.10.2014
  Úvodné zoznamo.stretnutie Hodnot.kom.  Švihlíková Illona Doc.Ing.,PhD
  52.64,-
EUR
1800052014
  OV3-27.8.2014
10.10.2014
  Úvodné zoznam.stret.Hodnot.komisie  Goszczynska Joanna Prof.Dr.Hab
  239.04,-
EUR
1800062014
  OV3-27.8.2014
10.10.2014
  Úvodné zoznam.stretnutie Hodnot.komisie  Harris Erika,prof.PhD.
  314.90,-
EUR
1152212014
  Z dodatok č.1 D účinná od
10.10.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  477.04,-
EUR
1800032014
  OV2-25.8.2014
10.10.2014
  Hodnot.komisia -Úvodný zoznam.stretnutí  Vilček Štefan prof.Ing.,DrSc.
  87.14,-
EUR
1800042014
  OV2-26.8.2014
10.10.2014
  Úvodné zoznam.stert.Hodnot.komisií  Lacoste Jacque prof.
  474.17,-
EUR
1800012014
  OV1-26.8.14
10.10.2014
  Eberhardsteiner-Úvodný zoznam stret.Hod.kom.  Eberhardsteiner Josef Prof.
  8.00,-
EUR
1800022014
  OV2-25.8.2014
10.10.2014
  Úodné zoznam.stretnutie Hodnot,komisií  Ulbrich Karel prof.Ing.,DrSc.
  45.60,-
EUR
1112662014
  prihláška
10.10.2014
  škol.-11.11..-Jakub.,Konečná B,Runáková M.,Boušk.R  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  224.00,-
EUR
1112652014
  obj.č.256/14 z 6.10.14
10.10.2014
  stravné poulážky 1500 ks / 3,00 € /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  4689.00,-
EUR
1112712014
  refundácia
10.10.2014
  refundácia cestov.príkazov-Tribulová-komisia VEGA  Ústav pre výskum srdca SAV
00598461
  37.00,-
EUR
1112642014
  Z č.411019704
10.10.2014
  poistenie majetku - MAT BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  14.52,-
EUR
1700862014
  UVS/146/OMS/JFF
09.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  279.00,-
EUR
1700872014
  UVS/154/2014/MR
09.10.2014
  ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  167.40,-
EUR
1700852014
  UVS/174/2014/JFF
09.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Virologický ústav SAV,BA
00166651
  107.70,-
EUR
1112612014
  1010053202
09.10.2014
  Telef.hovory 09/2014 - prev.Areál.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  212.12,-
EUR
1112592014
  4101454080
09.10.2014
  vyúč.plynu 9/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -103.40,-
EUR
1112622014
  obj.č.107/14 z 22.04.14
09.10.2014
  vykon.rev.a odbor.skúšok kotol.Dúbr.cesta  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  14712.00,-
EUR
1112632014
  obj.č.222/14 z 16.9./14
09.10.2014
  odbor.prehl.tlak.zariad.Areál Dúbr.cesta  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1920.00,-
EUR
1112602014
  3106024848
09.10.2014
  elektr.energie 9/2014-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3083.96,-
EUR
1112582014
  obj.č.248/14 z 1.10.2014
09.10.2014
  oprava telefónnej ústredne Siemens  X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5
11797941
  174.00,-
EUR
1112472014
  Z 3105104416
08.10.2014
  záloha elektr..energia 10/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.71,-
EUR
1112482014
  3105265666
08.10.2014
  záloha.el.ener.10/2014 - SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1112492014
  3105254227
08.10.2014
  el.energia 10/2014-SENEC 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  53.82,-
EUR
1112502014
  1026246
08.10.2014
  Servis TKR 0107-300914 Tr.Teplice-1.10.14-31.12.14  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  95.04,-
EUR
1112572014
  obj.č.247014 z 25.9.14
08.10.2014
  oprava práčky AWM8000-ubytov.DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  225.20,-
EUR
1112442014
  prihláška
08.10.2014
  školenie-kurz-Dokonalý písomný prejav-Podobová  Ristretto, s.r.o.
46971386
  75.00,-
EUR
1112522014
  16074343,16082161, Z.28.2
08.10.2014
  telef.hovory 9/2014  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  245.76,-
EUR
1112532014
  obj.č.139/14 z 30.5.14
08.10.2014
  pranie bielizne rekr.chaty SENEC1,SENEC2  AQUADENO s.r.o.
47086301
  34.70,-
EUR
1112542014
  obj.č.139/14 z 30.5.14
08.10.2014
  pranie bielizne rekr.chaty SENEC1,SENEC2  AQUADENO s.r.o.
47086301
  16.03,-
EUR
1112462014
  1010053203
08.10.2014
  telef.poplatky 9/2014  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  530.35,-
EUR
1112512014
  prihláška
08.10.2014
  škol.-22.10.14.-Martišková,Lazarová,Bábiková,Koloz  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  236.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)